Rank a Brand

Hoe duurzaam is Wikipedia?

Wikipedia & duurzaam


Wikipedia
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Wikipedia heeft het E-label behaald, omdat nauwelijks concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Wikipedia zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Wikimedia Foundation
Hoofdkantoor: San Francisco, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : News & Information
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Wikipedia?

Wikipedia Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 10 January 2017 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 10 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Wikimedia Foundation, de organisatie die werkt van Wikipedia, implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals de aankoop van hernieuwbare energie voor ten minste een deel van de servers, en een langetermijnverbintenis om 100% hernieuwbare energie te gebruiken. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Wikimedia Foundation publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse emissies van het klimaat te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Wikimedia Foundation vermeldt een langdurige inzet voor de aankoop van 100% hernieuwbare energie, maar geeft niet aan een datum als zodanig klimaat uitstoot te verminderen. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Wikimedia Foundation meldt voor 2015 te hebben gebruikt 9% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Bronnen, types en additionaliteit van de voorziening zijn niet opgegeven. Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Wikimedia Foundation publiceert geen de gemiddelde PUE van de datacenters. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Wikipedia communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de gevolgen van het gebruik van water en / of land. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Wikipedia communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de impact van de afvalproductie. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Wikipedia biedt geen informatie over een beleid voor de veilige verwijdering van e-waste. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Wikipedia geeft de informatie niet op een aankoopbeleid gericht op zoek naar leveranciers en/of dienstverleners die hun op een milieuvriendelijke manier zaken. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? Wikipedia geeft informatie niet in op een milieu aankoopbeleid voor elektronica gebruikt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Wikipedia geeft de informatie niet op een aankoopbeleid gericht op zoek naar leveranciers en / of dienstverleners die hun op een maatschappelijk verantwoorde manier zaken. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? Wikipedia biedt geen informatie op een maatschappelijk verantwoorde aankoopbeleid voor elektronica gebruikt. Bron