Rank a Brand

Hoe duurzaam is OTTO?

OTTO & duurzaam


OTTO
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 42

Samenvatting duurzaamheid

heeft het C-label behaald. OTTO is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Otto Group
Hoofdkantoor: Hamburg, Germany
Sector: Webshops
Categorieën : 
Free Tags: Electronics, Fashion, Home & Living, Health & Beauty

Weet je meer over duurzaamheid & OTTO?

OTTO Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 August 2018 door Ype
Laatst gecontroleerd: 14 April 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

6 uit 20
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Otto Group (merk eigenaar van OTTO) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de klimaat-impact, zoals energie-efficiëntiemaatregelen of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 47-50). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? Otto groep openbaar onthult haar klimaat voetafdruk (zie link, bladzijde 48). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Otto groep afgenomen zijn absolute klimaat voetafdruk van 277,683 ton CO2 in 2013, 248,101 ton CO2 in 2014. Dit betekent een vermindering van ongeveer 10,7% (zie link, bladzijde 48). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Otto groep heeft een doel tot 26% van haar aangepaste broeikasgasemissies tegen 2020 te verminderen, ten opzichte van 2014. Echter geen doelstellingen voor vermindering voor haar absolute klimaat emissies zijn opgegeven (zie link, bladzijde 22). Bron
5. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Otto groep beschouwt "energie-efficiëntie" de prioriteit boven het gebruik van hernieuwbare energie. Locaties en faciliteiten in 2014, is slechts een klein deel (1,486 MWh) van de totale energiebehoefte van 281,178 MWh duidelijk (ter plaatse) gegenereerd uit hernieuwbare bronnen (zie link, bladzijde 47-50). Bron
6. Zijn 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Otto groep verslag geen over de energie-efficiëntie van de center(s) van de gegevens. Bron
8. Is de benuttingsgraad van de servers gemiddeld hoger dan 20%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft de webshop de CO2 voetafdruk bekend gemaakt betreffende alle transport van en naar de consument (=inclusief die van retourzendingen)? Otto groep onthult openbaar haar klimaat voetafdruk van alle distributie-transport (inclusief rendement) (zie link, pagina 48-49). Bron
10. Heeft de webshop haar absolute CO2 voetafdruk voor al het transport van en naar de consument verminderd? Otto groep afgenomen zijn absolute klimaat voetafdruk van distributie, van 66,572 ton CO2 in 2006, tot 61,664 ton CO2 in 2014 (zie link, bladzijde 49). Bron
11. Heeft de webshop de gemiddelde CO2 uitstoot per pakket verminderd, aangaande het transport naar de consument? Otto groep niet duidelijk aangeven of het de gemiddelde klimaat emissies per pakket verdeeld in de laatste jaren heeft verminderd (periode overwogen: vijf jaar) (zie link, pagina 48-49). Bron
12. Biedt de webshop aan consumenten de optie om hun bestellingen klimaatneutraal te versturen via betrouwbare CO2-compensatieprojecten? Otto groep specificeert niet of deze optie wordt aangeboden aan haar klanten van OTTO. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
13. Verstuurt de webshop tenminste 5% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
14. Verstuurt de webshop tenminste 10% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
15. Verstuurt de webshop tenminste 25% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
16. Verstuurt de webshop tenminste 50% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
17. Neemt de webshop concrete maatregelen om retourzendingen te beperken? Otto groep werkt aan software dat individuele sizing aanbevelingen, evenals een proefproject voor vraag analyse verbeteringen geeft. OTTO maakt ook klanten die bestellen van hetzelfde product in verschillende maten zich bewust van de negatieve milieueffecten van de rendementen (zie link, pagina 63). Bron
18. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 25% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 50%)? De Otto Group onthullen niet haar terugkeer tarieven (zie link, pagina 63). Bron
19. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 20% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 40%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 18. Bron
20. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 15% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 30%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 18. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, die het verpakkingsmateriaal omvat en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Otto groep publiceert haar jaarlijkse voetafdruk van karton en papier van verpakkingsmateriaal alsmede voor catalogi en reclame materialen. Verpakking maakt slechts 3,9% van Otto's papierverbruik, terwijl catalogi en reclame-account voor 96,1% (zie link, pagina 35 en 51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Otto groep geen haar doelstellingen voor het minimaliseren van de impact van de verpakking wordt vermeld. Maar het jaarlijks verslag uit over de verkoopverpakking consumptie, die in de afgelopen twee jaar gestegen (zie link, pagina 35 en 51). Bron
3. Heeft de webshop het gemiddelde gewicht van het verpakkingsmateriaal per pakket verminderd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1 en 2. Echter de resultaten in termen van vermindering van de tarieven niet zijn opgegeven. Bron
4. Is tenminste 80% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? De Otto Group niet bekend welk percentage van papier materialen gebruikt voor de scheepvaart vakken wordt gerecycleerd en / of gecertificeerd (d.w.z. FSC of PEFC). Maar in 2014, ongeveer 18% van de catalogi en reclamemateriaal van de groep was FSC-gecertificeerde (2013:8 %) (zie link, bladzijde 35). Bron
5. Is tenminste 85% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 90% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 95% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
8. Is het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
9. Gebruikt de webshop plakband met een milieuvoorkeur of helemaal geen plakband voor alle pakketten? Otto rapporteert niet over het gebruik van tape. Bron
10. Heeft de webshop een beleid om het assortiment meer milieuvriendelijk te maken, bijvoorbeeld met biologische voeding, FSC gecertificeerd papier voor boeken of milieueisen aan de productie voor kleding en elektronica? Otto groep bijvoorbeeld wil hebben eigen merk kleding vervaardigd uit milieuvriendelijke grondstoffen, zoals "Katoen gemaakt In Afrika", en gebruik van 100% FSC gecertificeerd hout voor de productie van meubels in 2020. Otto heeft een beleid voor het assortiment van externe merken (zie link, pagina 33-34) niet bekendgemaakt. Bron
11. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het meer milieuvriendelijk maken van het assortiment? Otto Groep rapporteert een aantal mijlpalen. In 2014 kocht ze 3900 ton duurzame katoenvezel, oftewel 11% van de totale hoeveelheid van de groep van katoen (2013:7 %). Daarnaast, 33% van de houten meubilair was FSC-gecertificeerde (zie link, bladzijde 33-34). Bron
12. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de duurzaamheid van de producten of merken in het assortiment? Via 'OTTO beGOOD' vindt u diverse informatie over duurzaamheid geloofsbrieven van producten in haar assortiment. Echter, 'OTTO beGOOD' is niet beschikbaar gesteld in alle landen. Bron
13. Heeft de webshop een filter om de meer milieuvriendelijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Betreffende bepaalde functies, zoals "Katoen gemaakt In Afrika", "FSC gecertificeerde producten", of "Energie-efficiëntie van elektronische apparaten", OTTO heeft te werktuig voor het uitfilteren van milieuvriendelijke voorkeur producten. Zijn een goede eerste stap, maar duidelijk meer is mogelijk. Ook dergelijke functies zijn niet beschikbaar in alle landen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft de webshop een beleid om de productie van het assortiment eerlijker te maken, bijvoorbeeld met fairtrade voedsel, FSC gecertificeerd papier voor boeken of eisen aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van kleding en elektronica? Otto groep bijvoorbeeld wil hebben eigen merk kleding vervaardigd uit milieuvriendelijke grondstoffen, zoals "Katoen gemaakt In Afrika", en gebruik van 100% FSC gecertificeerd hout voor de productie van meubels in 2020. Otto heeft een beleid voor het assortiment van externe merken (zie link, pagina 33-34) niet bekendgemaakt. Bron
2. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het eerlijker maken van het assortiment? Otto Groep rapporteert een aantal mijlpalen. In 2014 kocht ze 3900 ton duurzame katoenvezel, oftewel 11% van de totale hoeveelheid van de groep van katoen (2013:7 %). Daarnaast, 33% van de houten meubilair was FSC-gecertificeerde (zie link, bladzijde 33-34). Bron
3. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de sociale productiemethode van de producten of merken in het assortiment? Via 'OTTO beGOOD' vindt u diverse informatie over duurzaamheid geloofsbrieven van producten in haar assortiment. Bron
4. Heeft de webshop een filter om de meer eerlijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Betreffende bepaalde functies, zoals "Katoen gemaakt In Afrika", "FSC gecertificeerde producten", of "Energie-efficiëntie van elektronische apparaten", OTTO heeft te werktuig voor het uitfilteren van maatschappelijk gewenste producten. Zijn een goede eerste stap, maar duidelijk meer is mogelijk. Bron
5. Heeft de webshop alle arbeidsvoorwaarden en gedragsregels publiekelijk bekend gemaakt betreffende eigen personeel, tijdelijk personeel en uitzendkrachten met name in de distributiecentra, plus personeel dat werkt in de pakketbezorging? Van de Otto groep gedragscode is ontwikkeld voor alle medewerkers, zakelijke partners en leveranciers en is online beschikbaar. Bron
6. Heeft de webshop een concreet beleid om te werken met een minimaal percentage vast personeel? Otto groep vermeldt geen dergelijk beleid. In 2014, heeft de groep gemeld gelet 29,720 werknemers in de rapportage bedrijven, 15,251 voor wie hebben voltijds contracten en 14,469 met deeltijdse contracten (zie link, bladzijde 54). Bron
7. Is het percentage vaste medewerkers in de distributiecentra hoger dan het branchegemiddelde? Otto groep niet te vermelden dat het percentage van de werknemers in distributiecentra met permanente contracten of hoe dit zich verhoudt tot het gemiddelde van de sector. Bron
8. Heeft de webshop een maximum gesteld aan de dagelijks te lopen afstand voor al het personeel in de distributiecentra ? Otto groep specificeert niet maximaal dagelijks loopafstand voor werknemers in de distributiecentra. Bron
9. Heeft de webshop klachtenprocedures voor al het personeel en rapporteert de webshop jaarlijks de resultaten van deze regeling via haar website? Otto groep heeft een interne whistle blower-systeem voor de levering van de pakketdienst en meldt dat sinds de introductie in 2011, 359 verslagen hebben opgenomen en verwerkt. Echter, klachtenprocedures en resultaten in andere delen van de groep worden niet onthuld (zie link, pagina 56). Bron