Rank a Brand

Hoe duurzaam is Media Markt?

Media Markt & duurzaam


Media Markt
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 42

Samenvatting duurzaamheid

Media Markt heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf toont nauwelijks voortgang of behaalde mijlpalen. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Media Markt zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Metro Group
Hoofdkantoor: Düsseldorf, Germany
Sector: Webshops
Categorieën : 
Free Tags: Electronics

Weet je meer over duurzaamheid & Media Markt?

Media Markt Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 April 2016 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 14 April 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 20
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Metro Group (merk eigenaar van Media Markt) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, bladzijde 34-37). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? Metro Group (merk eigenaar van Media Markt) teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van de eigen verrichtingen (Scope 1-3) van 10,580,889 ton van CO2e in 2011 naar 9,096,959 ton van CO2e in 2013/14. Dit is een daling van ongeveer 14%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Metro Group inlichtingen niet op totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, bladzijde 34-37). Bron
5. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Metro Group niet communiceren met uitgebreide informatie over de hernieuwbare energie-beleid (zie link, bladzijde 34-37). Bron
6. Zijn 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Media Markt noch Metro Group publiceren informatie over de energie-efficiëntie van datacenters (zie link, bladzijde 34-37). Bron
8. Is de benuttingsgraad van de servers gemiddeld hoger dan 20%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft de webshop de CO2 voetafdruk bekend gemaakt betreffende alle transport van en naar de consument (=inclusief die van retourzendingen)? Metro Group openbaren niet specifieke informatie over het klimaat voetafdruk gerelateerde tot levering van pakketten voor de consument, wanneer deze informatie bestaat er inderdaad voor (zie link, bladzijde 34-37). Bron
10. Heeft de webshop haar absolute CO2 voetafdruk voor al het transport van en naar de consument verminderd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron
11. Heeft de webshop de gemiddelde CO2 uitstoot per pakket verminderd, aangaande het transport naar de consument? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron
12. Biedt de webshop aan consumenten de optie om hun bestellingen klimaatneutraal te versturen via betrouwbare CO2-compensatieprojecten? Media Markt noch Metro Group vermelden de mogelijkheid aan de verzending van pakketten als klimaatneutraal. Bron
13. Verstuurt de webshop tenminste 5% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
14. Verstuurt de webshop tenminste 10% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
15. Verstuurt de webshop tenminste 25% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
16. Verstuurt de webshop tenminste 50% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
17. Neemt de webshop concrete maatregelen om retourzendingen te beperken? Metro Group noch Media Markt verslagen over een beleid om de terugkeer tarieven van hun zendingen. Bron
18. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 25% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 50%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
19. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 20% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 40%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
20. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 15% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 30%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, die het verpakkingsmateriaal omvat en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Metro Group noch Media Markt verslag de jaarlijkse materiële voetafdruk van het verpakkingsmateriaal. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft de webshop het gemiddelde gewicht van het verpakkingsmateriaal per pakket verminderd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Is tenminste 80% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Is tenminste 85% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Is tenminste 90% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Is tenminste 95% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
8. Is het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
9. Gebruikt de webshop plakband met een milieuvoorkeur of helemaal geen plakband voor alle pakketten? Metro Group noch Media Markt verslagen of milieuvriendelijke of geen tape wordt gebruikt voor de scheepvaart Loges. Bron
10. Heeft de webshop een beleid om het assortiment meer milieuvriendelijk te maken, bijvoorbeeld met biologische voeding, FSC gecertificeerd papier voor boeken of milieueisen aan de productie voor kleding en elektronica? Metro Group heeft een beleid om de consumenten te voorzien van producten die zijn geproduceerd door sociaal en ecologisch verantwoorde methoden om volgroeide met een minimum aan middelen (zie link, bladzijde 43). Bron
11. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het meer milieuvriendelijk maken van het assortiment? Terwijl Metro Group niet communiceren een beleid of mijlpalen bereikt met betrekking tot het aandeel van hun assortiment die vanuit milieuoogpunt de voorkeur wordt gegeven, zij hebben gemeld sommige gegevens over het percentage van de omzet voor bepaalde productgroepen die een hoge energie-rating hebben (zie link, bladzijde 45). Bron
12. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de duurzaamheid van de producten of merken in het assortiment? Metro Group noemt de rating van de energie van de betrokken producten. Het lijkt echter niet meer informatie dan wordt meestal gegeven door een detailhandelaar (zie link, bladzijde 45). Bron
13. Heeft de webshop een filter om de meer milieuvriendelijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft de webshop een beleid om de productie van het assortiment eerlijker te maken, bijvoorbeeld met fairtrade voedsel, FSC gecertificeerd papier voor boeken of eisen aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van kleding en elektronica? Metro Group niet het verslag van een beleid ter verhoging van het aandeel van elektronica onder eerlijke arbeidsomstandigheden geproduceerd. Bron
2. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het eerlijker maken van het assortiment? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de sociale productiemethode van de producten of merken in het assortiment? De Media Markt webshop niet het verstrekken van informatie over de referenties van de sociale duurzaamheid van haar producten. Bron
4. Heeft de webshop een filter om de meer eerlijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Media Markt niet het hebben van een hulpmiddel om te filteren op de "eerlijke" merken of producten. Bron
5. Heeft de webshop alle arbeidsvoorwaarden en gedragsregels publiekelijk bekend gemaakt betreffende eigen personeel, tijdelijk personeel en uitzendkrachten met name in de distributiecentra, plus personeel dat werkt in de pakketbezorging? De Metro Group noemt normen en richtsnoeren in verband met de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Metro Group geeft echter geen informatie over uitzendkrachten, tijdelijke werkgelegenheid noch de uitbestede logistieke bedrijven. Bron
6. Heeft de webshop een concreet beleid om te werken met een minimaal percentage vast personeel? De Metro Group biedt sommige informatie over haar medewerkers (zie link, pagina 102-113), maar niet een specifiek beleid ten aanzien van het percentage van het vaste personeel heeft gepubliceerd. Bron
7. Is het percentage vaste medewerkers in de distributiecentra hoger dan het branchegemiddelde? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft de webshop een maximum gesteld aan de dagelijks te lopen afstand voor al het personeel in de distributiecentra ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
9. Heeft de webshop klachtenprocedures voor al het personeel en rapporteert de webshop jaarlijks de resultaten van deze regeling via haar website? Media Markt noch Metro Group communiceert elke beschikbaar voor personeel of de bijbehorende jaarlijkse resultaten klachtenprocedures. Bron