Rank a Brand

Hoe duurzaam is Conrad?

Conrad & duurzaam


Conrad
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 0 uit 42

Samenvatting duurzaamheid

Conrad heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf toont nauwelijks voortgang of behaalde mijlpalen. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Conrad zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Conrad Electronic SE
Hoofdkantoor: Hirschau, Germany
Sector: Webshops
Categorieën : 
Free Tags: Electronics

Weet je meer over duurzaamheid & Conrad?

Conrad Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 April 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 17 April 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 20
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Conrad verslagen op te nemen van de Europese richtlijn, maar geen verslag over maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot haar eigen activiteiten. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? Conrad publiceren niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Conrad communiceren niet met alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
5. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Conrad communiceren niet met de hernieuwbare energie-beleid via haar website. Bron
6. Zijn 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Conrad wordt de totale gemiddelde Power Usage efficiëntie (PUE) van de center(s) gegevens niet doorgegeven. Bron
8. Is de benuttingsgraad van de servers gemiddeld hoger dan 20%? Conrad is niet duidelijk over de verhouding van de gemiddelde besteding van haar gebruikte datacenters. Bron
9. Heeft de webshop de CO2 voetafdruk bekend gemaakt betreffende alle transport van en naar de consument (=inclusief die van retourzendingen)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
10. Heeft de webshop haar absolute CO2 voetafdruk voor al het transport van en naar de consument verminderd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
11. Heeft de webshop de gemiddelde CO2 uitstoot per pakket verminderd, aangaande het transport naar de consument? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
12. Biedt de webshop aan consumenten de optie om hun bestellingen klimaatneutraal te versturen via betrouwbare CO2-compensatieprojecten? Conrad is niet duidelijk over opties om orders 'klimaatneutraal' door middel van geloofwaardige CO2 compensatie programma's te leveren. Bron
13. Verstuurt de webshop tenminste 5% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Conrad doesn´t verslag alle of haar producten worden verzonden klimaat neutraal. Logistieke partners zijn bijvoorbeeld DHL, PostNL of Hermes. Echter, zoals DHL gogreen aren´t genoemd diensten. Bron
14. Verstuurt de webshop tenminste 10% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 13. Bron
15. Verstuurt de webshop tenminste 25% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 13. Bron
16. Verstuurt de webshop tenminste 50% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 13. Bron
17. Neemt de webshop concrete maatregelen om retourzendingen te beperken? Conrad doesn´t communiceren concrete beleidsmaatregelen om haar terugkeer tarief voor leveringen. Bron
18. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 25% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 50%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
19. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 20% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 40%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
20. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 15% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 30%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, die het verpakkingsmateriaal omvat en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Conrad publiceren niet zijn jaarlijkse materiële voetafdruk waarin verpakkende materialen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Conrad verslag de doelstelling om te voldoen aan de verplichtingen van de ordonnantie van de verpakking tot een minimum beperken van het milieueffect van de verpakking, maar niet jaarlijks verslag over deze resultaten. Bron
3. Heeft de webshop het gemiddelde gewicht van het verpakkingsmateriaal per pakket verminderd? Conrad melden niet of het gemiddelde gewicht van verpakkingsmateriaal per verzonden pakket teruggebracht. Bron
4. Is tenminste 80% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Conrad melden niet of ten minste 80% van het totale gebruik van karton voor verzending dozen zijn afkomstig uit ecologisch verantwoorde bronnen, zoals gerecycled papier of FSC gecertificeerd karton. Bron
5. Is tenminste 85% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 90% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 95% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
8. Is het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
9. Gebruikt de webshop plakband met een milieuvoorkeur of helemaal geen plakband voor alle pakketten? Conrad melden niet of milieuvriendelijke tape- of geen band helemaal - voor alle vakken van de scheepvaart wordt gebruikt. Bron
10. Heeft de webshop een beleid om het assortiment meer milieuvriendelijk te maken, bijvoorbeeld met biologische voeding, FSC gecertificeerd papier voor boeken of milieueisen aan de productie voor kleding en elektronica? Conrad verslagen op te nemen van de Europese richtlijn, maar geen verslag een beleid ter verhoging van het assortiment van ecologisch duurzaam geproduceerde kleding. Bron
11. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het meer milieuvriendelijk maken van het assortiment? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de duurzaamheid van de producten of merken in het assortiment? Conrad niet zijn klanten uitgebreide en onafhankelijke informatie over de referenties van de duurzaamheid van producten in het assortiment aanbieden. Bron
13. Heeft de webshop een filter om de meer milieuvriendelijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Conrad biedt niet een eenvoudig filter voor duurzaam geproduceerde producten (zoals de filters voor grootte, prijs, enz.) toe te passen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft de webshop een beleid om de productie van het assortiment eerlijker te maken, bijvoorbeeld met fairtrade voedsel, FSC gecertificeerd papier voor boeken of eisen aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van kleding en elektronica? Conrad niet het verslag van een beleid ter verhoging van het aandeel van elektronica onder eerlijke arbeidsomstandigheden geproduceerd. Bron
2. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het eerlijker maken van het assortiment? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de sociale productiemethode van de producten of merken in het assortiment? Conrad niet zijn klanten uitgebreide en onafhankelijke informatie over de referenties van de duurzaamheid van producten in het assortiment aanbieden. Bron
4. Heeft de webshop een filter om de meer eerlijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Conrad biedt niet een eenvoudig filter voor duurzaam geproduceerde producten (zoals de filters voor grootte, prijs, enz.) toe te passen. Bron
5. Heeft de webshop alle arbeidsvoorwaarden en gedragsregels publiekelijk bekend gemaakt betreffende eigen personeel, tijdelijk personeel en uitzendkrachten met name in de distributiecentra, plus personeel dat werkt in de pakketbezorging? Conrad vermelden niet alle arbeidsnormen en gedragscode voert voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen speciaal in distributiecentra en op de rederijen. Bron
6. Heeft de webshop een concreet beleid om te werken met een minimaal percentage vast personeel? Conrad niet het verslag van een concreet beleid om te werken met een minimumpercentage van vast personeel. Bron
7. Is het percentage vaste medewerkers in de distributiecentra hoger dan het branchegemiddelde? Conrad is niet duidelijk of het percentage van vast personeel in de distributie centra is hoger dan het gemiddelde van de sector. Bron
8. Heeft de webshop een maximum gesteld aan de dagelijks te lopen afstand voor al het personeel in de distributiecentra ? Hierover is geen informatie beschikbaar. Bron
9. Heeft de webshop klachtenprocedures voor al het personeel en rapporteert de webshop jaarlijks de resultaten van deze regeling via haar website? Conrad geen verslag over de klachtenprocedures beschikbaar voor alle medewerkers (gehuurde en tijdelijke) en jaarlijkse resultaten niet bekendmaken. Bron