Rank a Brand

Hoe duurzaam is Amazon?

Amazon & duurzaam


Amazon
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 42

Samenvatting duurzaamheid

Amazon heeft het E-label behaald, omdat Amazon slechts beperkt informatie verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Amazon zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Amazon Inc.
Hoofdkantoor: Seattle, WA, United States
Sector: Webshops
Categorieën : 
Free Tags: Books, Electronics, Kindle

Weet je meer over duurzaamheid & Amazon?

Amazon Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 April 2016 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 14 April 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 20
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Amazon implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? Amazon heeft niet bekendgemaakt voor de jaarlijkse absolute klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Amazon communiceren niet up-to-date doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
5. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Vanaf April 2015 kwam ongeveer 25% van het energieverbruik van Amazon's wereldwijde infrastructuur uit hernieuwbare energiebronnen. Tot einde van 2016 zijn bestemd zijn voor het realiseren van 40%. Bovendien, Amazon noemt een langetermijndoelstelling om 100% hernieuwbare energie te gebruiken, maar een streefjaar niet opgeven. Bron
6. Zijn 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Amazon verstrekt geen informatie over de PUE van het datacenter. Bron
8. Is de benuttingsgraad van de servers gemiddeld hoger dan 20%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft de webshop de CO2 voetafdruk bekend gemaakt betreffende alle transport van en naar de consument (=inclusief die van retourzendingen)? Amazon heeft niet bekendgemaakt geen absolute informatie over het klimaat voetafdruk van vervoer naar en van de consument. Bron
10. Heeft de webshop haar absolute CO2 voetafdruk voor al het transport van en naar de consument verminderd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron
11. Heeft de webshop de gemiddelde CO2 uitstoot per pakket verminderd, aangaande het transport naar de consument? Amazon loopt verscheidene initiatieven inclusief 'Frustratie-vrije verpakkingen', 'Ecologisch vriendelijke verpakking' en de 'verpakking Feedback programma'. Maar, Amazon niet specifiek verslag gemiddeld klimaat emissies per pakket verstuurd aan consumenten, zodat een verlaging onbekend is. Bron
12. Biedt de webshop aan consumenten de optie om hun bestellingen klimaatneutraal te versturen via betrouwbare CO2-compensatieprojecten? Amazon opgeven niet of deze optie wordt aangeboden aan haar klanten. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
13. Verstuurt de webshop tenminste 5% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
14. Verstuurt de webshop tenminste 10% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
15. Verstuurt de webshop tenminste 25% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
16. Verstuurt de webshop tenminste 50% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
17. Neemt de webshop concrete maatregelen om retourzendingen te beperken? Amazon niet te vermelden voor elke rapportage over maatregelen ter vermindering van hun terugkeer tarief of een retourneren cijfers. Bron
18. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 25% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 50%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
19. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 20% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 40%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
20. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 15% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 30%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, die het verpakkingsmateriaal omvat en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Amazon publiceren niet zijn jaarlijkse materiële voetafdruk, met inbegrip van verpakkende materialen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Amazon loopt verscheidene initiatieven inclusief 'Frustratie-vrije verpakkingen', 'Ecologisch vriendelijke verpakking' en de 'verpakking Feedback programma'. Maar, Amazon niet verstrekken uitvoerige gegevens in termen van volume of elke reductiedoelstellingen. Bron
3. Heeft de webshop het gemiddelde gewicht van het verpakkingsmateriaal per pakket verminderd? Amazon de afschaffing van overtollige verpakkingen via haar verschillende milieu vriendelijke verpakking initiatief bespreken. Maar resultaten in termen van vermindering van de tarieven niet zijn opgegeven. Bron
4. Is tenminste 80% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Meeste Amazon bestellingen worden verstuurd in golfkartonnen verpakkingen die gemiddeld 43% teruggewonnen vezelinhoud bevatten. Verdere rapportage over d.w.z. gebruik van FSC van PEFC-gecertificeerd papier materialen niet opgeeft. Bron
5. Is tenminste 85% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 90% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 95% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
8. Is het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
9. Gebruikt de webshop plakband met een milieuvoorkeur of helemaal geen plakband voor alle pakketten? Amazon wordt niet specifiek besproken of tape wordt gebruikt, of als de tape die wordt gebruikt wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Bron
10. Heeft de webshop een beleid om het assortiment meer milieuvriendelijk te maken, bijvoorbeeld met biologische voeding, FSC gecertificeerd papier voor boeken of milieueisen aan de productie voor kleding en elektronica? Amazon Green' is een deel van de Amerikaanse site waar klanten Amazons hele groen productselectie bladeren kunnen, die zijn producten die voldoen aan de Amerikaanse duurzaamheid ratingsystemen. Een specifiek beleid om het assortiment van deze producten wordt echter niet vermeld. Bron
11. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het meer milieuvriendelijk maken van het assortiment? Amazon opgeven niet of duidelijk mijlpalen in de uitbreiding van het assortiment van milieuvriendelijke voorkeur worden gerealiseerd. Bron
12. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de duurzaamheid van de producten of merken in het assortiment? Amazon vermeldt niet duidelijk onafhankelijke informatie over duurzaamheid geloofsbrieven. Bron
13. Heeft de webshop een filter om de meer milieuvriendelijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Met 'Amazon Green', kunnen consumenten bladeren milieuvriendelijke voorkeur merken en producten. Echter, deze sectie kan niet worden gevonden of gemakkelijk gezocht vanaf de homepage, en is alleen beschikbaar voor de Verenigde Staten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft de webshop een beleid om de productie van het assortiment eerlijker te maken, bijvoorbeeld met fairtrade voedsel, FSC gecertificeerd papier voor boeken of eisen aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van kleding en elektronica? Hoewel Amazon een aantal fair trade-producten biedt, is er geen duidelijk beleid te verhogen van het bedrijf 'eerlijke' assortiment van producten. Bron
2. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het eerlijker maken van het assortiment? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de sociale productiemethode van de producten of merken in het assortiment? Amazon vermeldt niet duidelijk onafhankelijke informatie over duurzaamheid geloofsbrieven. Bron
4. Heeft de webshop een filter om de meer eerlijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? Met 'Amazon Green', kunnen consumenten bladeren milieuvriendelijke voorkeur merken en producten. Echter, deze sectie kan niet worden gevonden of gemakkelijk gezocht vanaf de homepage, en is alleen beschikbaar voor de Verenigde Staten. Bron
5. Heeft de webshop alle arbeidsvoorwaarden en gedragsregels publiekelijk bekend gemaakt betreffende eigen personeel, tijdelijk personeel en uitzendkrachten met name in de distributiecentra, plus personeel dat werkt in de pakketbezorging? Amazon publiceert de gedragscode, die sommige arbeid normen voor haar medewerkers, maar maakt geen melding van specifieke normen voor permanent of tijdelijk personeel. Bron
6. Heeft de webshop een concreet beleid om te werken met een minimaal percentage vast personeel? Amazon's Code of Conduct beschikt niet over een specifiek beleid om te werken met een minimumpercentage van vast personeel. Bron
7. Is het percentage vaste medewerkers in de distributiecentra hoger dan het branchegemiddelde? Amazon niet te vermelden dat het percentage van de werknemers in distributiecentra met permanente contracten of hoe dit zich verhoudt tot het gemiddelde van de sector. Bron
8. Heeft de webshop een maximum gesteld aan de dagelijks te lopen afstand voor al het personeel in de distributiecentra ? Amazon opgeven niet maximaal dagelijks loopafstand voor werknemers in de distributiecentra. Bron
9. Heeft de webshop klachtenprocedures voor al het personeel en rapporteert de webshop jaarlijks de resultaten van deze regeling via haar website? Binnen de gedragscode geeft Amazon procedures voor onderzoeken en overtredingen. Echter, Amazon niet het verslag van de resultaten van deze procedures voor rapportage. Bron