Rank a Brand

Hoe duurzaam is 123inkt.nl?

123inkt.nl & duurzaam


123inkt.nllogo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 42

Samenvatting duurzaamheid

123inkt.nl heeft het D-label behaald. 123inkt.nl heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, bijvoorbeeld door het bereiken van een laag aantal retourzendingen (minder dan 1%), het gebruik van FSC-gecertificeerd papier in huismerkproducten en het hierover informeren van bezoekers en door het gebruik van een efficiënt datacenter. Desondanks valt er nog genoeg te doen om een duurzame productie te bereiken.

Merkhouder: Digital Revolution B.V.
Hoofdkantoor: Nederhorst den Berg, the Netherlands
Sector: Webshops
Categorieën : 
Free Tags: Ink, Electronics, Paper

Weet je meer over duurzaamheid & 123inkt.nl?

123inkt.nl Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 22 September 2016 door Ilka
Laatst gecontroleerd: 22 September 2016 door Ype

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

7 uit 20
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? 123inkt.nl implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen op haar datacenters. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? 123inkt.nl publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? 123inkt.nl noemt het een doel om de uitstoot van broeikasgassen, maar geeft niet het streefpercentage, het referentiejaar en het streefjaar. Bron
5. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? 123inkt.nl noemt voor het gebruik van hernieuwbare energie op haar hoofd kantoor en gegevens centrum (schijnbaar gegenereerd ter plaatse en CertiQ gecertificeerd), maar is niet duidelijk genoeg over het totale aandeel van hernieuwbare energieverbruik, evenals bronnen, typen en additionaliteit van de hernieuwbare energie-voorziening. Bron
6. Zijn 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? 123inkt.nl noemt haar datacenter heeft een totale PUE waarde van minder dan 1,4 en verklaart dat dit voor algemeen gebruik van haar datacenter geldt. Bron
8. Is de benuttingsgraad van de servers gemiddeld hoger dan 20%? 123inkt.nl vermeldt een gemiddelde gebruik rang hoger dan 20%. Bron
9. Heeft de webshop de CO2 voetafdruk bekend gemaakt betreffende alle transport van en naar de consument (=inclusief die van retourzendingen)? 123inkt.nl openbaar niet specifieke informatie over het klimaat voetafdruk gerelateerde tot levering van pakketten voor de consument, als inderdaad dit informatie bestaat. Bron
10. Heeft de webshop haar absolute CO2 voetafdruk voor al het transport van en naar de consument verminderd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron
11. Heeft de webshop de gemiddelde CO2 uitstoot per pakket verminderd, aangaande het transport naar de consument? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron
12. Biedt de webshop aan consumenten de optie om hun bestellingen klimaatneutraal te versturen via betrouwbare CO2-compensatieprojecten? 123inkt.nl vermeldt niet de mogelijkheid om de verzending van pakketten als klimaatneutraal. Bron
13. Verstuurt de webshop tenminste 5% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
14. Verstuurt de webshop tenminste 10% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
15. Verstuurt de webshop tenminste 25% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
16. Verstuurt de webshop tenminste 50% van haar order volume 'klimaatneutraal'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 12. Bron
17. Neemt de webshop concrete maatregelen om retourzendingen te beperken? 123inkt.nl-Staten een terugkeer tarief van minder dan 1%, gerealiseerd door middel van een zeer specifieke zoekmachine. 123Inkt.nl kon beter onderbouwen haar rapportage echter door bijvoorbeeld het aantal keert terug naar het totale bedrag van de orders te publiceren. Bron
18. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 25% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 50%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
19. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 20% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 40%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron
20. Heeft de webshop een terugstuur percentage bereikt dat kleiner is dan 15% van de verkochte producten (voor kleding en schoenen kleiner dan 30%)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 17. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, die het verpakkingsmateriaal omvat en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Terwijl 123inkt.nl veel papier met een FSC-certificering te verkopen noemt, communiceert het merk niet duidelijk op een beleid om de verkoop van dergelijke producten te verhogen. Ook voor andere productsoorten zoals elektronica worden geen respectieve maatregelen opgegeven. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? 123inkt.nl-Staten tot een minimum beperken van het milieueffect van verpakking door vermindering van de verpakking en het stimuleren van haar cliënten te recyclen. 123inkt.nl is echter niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort publiceren. Bron
3. Heeft de webshop het gemiddelde gewicht van het verpakkingsmateriaal per pakket verminderd? 123inkt.nl stelt dat dankzij het gebruik van aangepaste gemaakte kartonnen verpakking niet langer hoeven te gebruiken vullen, waardoor een verschil in gewicht en grootte. Het merk publiceert echter geen gegevens verpakking gemiddeld gewicht, noch een tijdlijn waarin de reducties werden gemaakt. Bron
4. Is tenminste 80% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? 123inkt.nl Staten duurzame karton voor de verpakking voor verzending alleen gebruikt. Respectieve certificeringsnormen zijn echter niet duidelijk genoeg aangegeven. Bron
5. Is tenminste 85% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 90% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 95% van het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
8. Is het totale gebruik van karton voor pakketdozen van duurzame oorsprong, bijvoorbeeld gerecycled of FSC-gecertificeerd karton? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
9. Gebruikt de webshop plakband met een milieuvoorkeur of helemaal geen plakband voor alle pakketten? 123inkt.nl-Staten bonus tape, wat in verminderde verpakking grootte resulteert gebruiken. Echter, afgezien van minder rompslomp wordt gebruikt, bonus tape wordt niet genoemd als milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld tapes gemaakt van gerecycled plastic, van papier of van bio-plastics. Bron
10. Heeft de webshop een beleid om het assortiment meer milieuvriendelijk te maken, bijvoorbeeld met biologische voeding, FSC gecertificeerd papier voor boeken of milieueisen aan de productie voor kleding en elektronica? 123inkt.nl Staten dat duurzaamheid een belangrijke richtsnoer voor de toekomstige producten, maar rapportage over concrete maatregelen betreffende toekomstige producten of normen moet naarmate meer specifieke. Echter, al haar winkel merk papierproducten zijn FSC-gecertificeerd. Ook de winkel merk cartridges bijvoorbeeld deels bestaan uit gerecycled plastic. Bron
11. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het meer milieuvriendelijk maken van het assortiment? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 10. Daarnaast sinds 2015 worden LED-lampjes aangeboden. Bron
12. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de duurzaamheid van de producten of merken in het assortiment? 123inkt.nl onthult een lijst op haar website van alle certificaten die betrekking hebben op de verschillende producten en levert de consument met informatie over de betekenis van deze certificaten. Bovendien, voor de producten zoals papier zijn aangegeven door welke van die normen respectieve producten zijn gecertificeerd. Bron
13. Heeft de webshop een filter om de meer milieuvriendelijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? 123inkt.nl biedt niet een instrument om te filteren op de milieuvriendelijke voorkeur merken en / of producten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft de webshop een beleid om de productie van het assortiment eerlijker te maken, bijvoorbeeld met fairtrade voedsel, FSC gecertificeerd papier voor boeken of eisen aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van kleding en elektronica? Terwijl 123inkt.nl veel papier met een FSC-certificering te verkopen noemt, communiceert het merk niet duidelijk op een beleid om de verkoop van dergelijke producten te verhogen. Ook voor andere productsoorten zoals elektronica worden geen respectieve maatregelen opgegeven. Bron
2. Heeft de webshop al heldere mijlpalen bereikt in het eerlijker maken van het assortiment? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Geeft de webshop haar klanten onafhankelijke voorlichting over de sociale productiemethode van de producten of merken in het assortiment? 123inkt.nl onthult een lijst op haar website van alle certificaten die betrekking hebben op de verschillende producten en levert de consument met informatie over de betekenis van deze certificaten. Bovendien, voor de producten zoals papier zijn aangegeven door welke van die normen respectieve producten zijn gecertificeerd. Bron
4. Heeft de webshop een filter om de meer eerlijke merken en producten makkelijk te kunnen vinden? 123inkt.nl biedt niet een instrument om te filteren op de meer maatschappelijk verantwoord geproduceerde merken en / of producten. Bron
5. Heeft de webshop alle arbeidsvoorwaarden en gedragsregels publiekelijk bekend gemaakt betreffende eigen personeel, tijdelijk personeel en uitzendkrachten met name in de distributiecentra, plus personeel dat werkt in de pakketbezorging? 123inkt.nl openbaar niet arbeidsnormen of de code van voert met betrekking tot haar vast en tijdelijk personeel. Bron
6. Heeft de webshop een concreet beleid om te werken met een minimaal percentage vast personeel? 123inkt.nl openbaar niet enig beleid om te werken met een minimumpercentage van vast personeel. Bron
7. Is het percentage vaste medewerkers in de distributiecentra hoger dan het branchegemiddelde? alle informatie over het percentage van de vaste medewerkers in hun distributiecentrum openbaar 123inkt.nl niet. Bron
8. Heeft de webshop een maximum gesteld aan de dagelijks te lopen afstand voor al het personeel in de distributiecentra ? Hoewel 123inkt.nl de optimalisatie van de wandelroutes in haar distributiecentrum noemt, openbaar het merk een maximum voor de dagelijkse loopafstand niet. Bron
9. Heeft de webshop klachtenprocedures voor al het personeel en rapporteert de webshop jaarlijks de resultaten van deze regeling via haar website? 123inkt.nl communiceert niet over de klachtenprocedures, als inderdaad het merk een heeft. Bron