Rank a Brand

Hoe duurzaam is Thomas Cook?

Thomas Cook & duurzaam


Thomascook
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Thomas Cook Group
Hoofdkantoor: London, United Kingdom
Sector: Reizen
Categorieën : Tour Operator, Reisbureau
Free Tags: Long Distance, Winter Sports, Beach Holiday, City Trip, Car Trip

Weet je meer over duurzaamheid & Thomas Cook?

Thomas Cook Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 8 December 2014 door Nura
Laatst gecontroleerd: 8 December 2014 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Thomas Cook Group verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals werken aan een verbetering van de 12% efficiëntie in uitstoot per inkomsten passagier kilometer in 2020, vergeleken met de 2008 basislijn heeft genomen (zie link, p. 12). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd? Thomas cook Group heeft bekendgemaakt de koolstofvoetafdruk van eigen operaties, met ingang van 2011 tot 2013 (zie link, blz. 13). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Thomas Cook Group teruggebracht zijn voetafdruk van 4,449,451 ton CO2 in 2011 naar 4,162,948 ton CO2 in 2013, waarmee een vermindering van 6,4% die lager is dan 10% (zie link, blz. 13). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Thomas Cook Group heeft zich ten doel om de energie-efficiëntie met 12% in 2020, in vergelijking met 2008 (zie link, p. 12). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de 'CO2-voetafdruk' gepubliceerd voor al het verkochte transport van- en naar de bestemmingen? Thomas Cook Group heeft voorzien de koolstofvoetafdruk cijfers, maar het geeft niet duidelijk als dit omvat ten minste alle reis van de lucht als gevolg van haar activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de 'CO2-voetafdruk' voor al het verkochte transport van- en naar de bestemmingen al 10% verminderd of gecompenseerd? Thomas Cook Group heeft gepubliceerd zijn koolstofvoetafdruk op haar website, maar alleen voor hun eigen activiteiten en niet voor verkochte producten, die ten minste betrekking hebben op alle verkochte (lucht) vervoer. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) de 'CO2-voetafdruk' voor al het verkochte transport van- en naar de bestemmingen al 20% verminderd of gecompenseerd? Thomas Cook Group heeft gepubliceerd zijn koolstofvoetafdruk op haar website, maar alleen voor hun eigen activiteiten en niet voor verkochte producten, die ten minste betrekking hebben op alle verkochte (lucht) vervoer. Bron
8. Biedt het merk (bedrijf) aan consumenten de mogelijkheid om CO2 te compenseren wanneer zij een reisproduct met een vlucht boeken of een andere manier van transport? Thomas Cook communiceert niet alle informatie over CO2-compensatie op haar website of tijdens het boekingsproces. Bron
9. Is CO2 compensatie voor vluchten of andere vormen van vervoer standaard bij de prijs van alle reisproducten inbegrepen? Thomas Cook communiceert niet al of niet CO2-compensatie is opgenomen in de verkoopprijzen. Bron
10. Compenseert het merk voor de CO2 uitstoot van alle zakelijke vluchten van het personeel (zoals voor reisgidsen en voor ander zakelijk vliegverkeer)? Thomas Cook Group communiceert niet of of niet het compenseert de CO2-uitstoot van haar personeel vluchten. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Geeft het merk (bedrijf) consumenten informatie over de duurzame do’s and dont’s om hun specifieke reis duurzamer te maken? Thomas Cook biedt geen product-specifieke informatie op haar website. Bron
2. Geeft het merk (bedrijf) consumenten concrete, specifieke informatie over 'verboden' souvenirs die zijn gemaakt van bedreigde plant- en diersoorten? Thomas Cook biedt een directe hyperlink naar WWF lijst van verboden (zie link). Bron
3. Sluit het merk (bedrijf) activiteiten uit die dierenwelzijn zouden kunnen schaden, tenzij deze zijn georganiseerd op een verantwoorde manier? Thomas Cook Group biedt dier-betrekking op activiteiten, maar neemt verschillende beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat ze worden allemaal georganiseerd op verantwoorde wijze, plus werkt samen met verschillende organisaties zoals geboren Free Foundation, Spana of ABTA. Bron
4. Heeft het merk een actief beleid om het watergebruik en afval te verminderen? Thomas Cook Group heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van afval productie en water gebruik, zoals onderzoek naar het waterverbruik in hotels of vermindering van afval van in-flight, offcies en detailhandel, plus rapporten over resultaten (zie link, pagina's 6-31) genomen. Bron
5. Heeft het merk een actief beleid voor zijn papiergebruik (inclusief papier voor marketing doeleinden), dat tenminste inhoudt: geen gebruik van papier, een reductie van minimaal 50% van het jaarlijkse papierverbruik in de laatste 5 jaar of het gebruik van papier dat voor minimaal 90% van bronnen met een duidelijke ‘milieuvoorkeur’ komt? Thomas Cook Group heeft haar jaarlijkse brochure papier gebruik verminderd met 16.336 ton in 2011 tot 8.129 ton in 2013, die een vermindering van 50% vertegenwoordigen, maar dit alleen verwijst naar de brochure papier gebruiken. Bovendien, Thomas Cook Group formuleert het doel om de bron van duurzaam gecertificeerd papier alleen, maar heeft niet bereikt dat doel nog (zie link, pagina 11). Bron
6. Biedt het merk (bedrijf) accommodaties aan met een certificering voor milieuzorg? Thomas Cook Group biedt Travelife-gecertificeerde accommodatie, die goed is voor 243 hotels (zie link, pagina 21). Bron
7. Heeft tenminste 10% van de door het merk (bedrijf) aangeboden accommodaties een certificering voor milieuzorg? 243 hotels van het Thomas Cook Group zijn gecertificeerd door Travelife, maar het wordt niet vermeld welk percentage dit van het totaal van accommodatie is. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een onafhankelijke certificering voor haar inspanningen inzake duurzaamheid? Thomas Cook Group vermeldt niet om een certificering voor haar eigen duurzaamheid geloofsbrieven. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers te verbeteren, inclusief de werknemers van toeleveranciers? Thomas Cook Group werkt met Travelife gecertificeerd accommodaties, wat betekent dat de arbeidsomstandigheden worden opgenomen in een deel van de bedrijfsprocessen (zie link, pagina 21). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor al hun werknemers (inclusief werknemers in hotels en gidsen) waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Thomas Cook Group publiceert de gedragscode. Echter, niet alle normen duidelijk worden vermeld en in overeenstemming met bijvoorbeeld de resp. ILO-verdragen. Bron
3. Bevat de Code of Conduct minimaal twee van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een zero-tolerance beleid betreffende kinderprostitutie? Thomas Cook in Noord-Europa en Duitsland hebben ondertekend ECPAT de Code of Conduct en ons bedrijf Noord-Europa werkt samen met hotels te verminderen het vóórkomen van kinderprostitutie. Thomas Cook UK heeft te ontwikkelen en piloot van een on line training tool voor de toeristische sector over hoe te verminderen van kindersekstoerisme ECPAT gesteund. (zie pagina 18). Bron