Rank a Brand

Hoe duurzaam is Zonnatura?

Zonnatura & duurzaam


Zonnatura
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 19

Samenvatting duurzaamheid

Zonnatura heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen. Punten zijn er vooral nog te behalen op fair trade aspecten.

Merkhouder: Royal Wessanen NV
Hoofdkantoor: Amsterdam, the Netherlands
Sector: Theemerken
Categorieën : 
Free Tags: Wessanen, EU organic, Fairtrade

Weet je meer over duurzaamheid & Zonnatura?

Zonnatura Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 September 2018 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 23 September 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Koninklijke Wessanen (brandowner van Zonnatura) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van zowel haar eigen activiteiten en haar toeleveringsketen, bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en door het bouwen van duurzame toevoerketens voor haar top 4 biologische rauwe materialen (zie link, bladzijde 35). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Royal Wessanen meldt een stijging van de absolute klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten van 6878 ton CO2 in 2016 aan 7074 ton CO2 in 2017 (zie link, pagina 35, 40 & 42). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Royal Wessanen vermeldt met behulp van hernieuwbare elektriciteit (78% in 2014), maar niet verstrekken welk deel van de totale energie gebruiken dit is (inclusief warmte). Ook, types en bronnen van hernieuwbare energie niet worden opgegeven (zie link, pagina 33 & 105). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Royal Wessanen wil klimaatneutraal 2025 voor emissies veroorzaakt door eigen operaties en deels voor de uitstoot na eigen operaties. Het is op weg om dit te bereiken, zoals sommige van haar merken reeds koolstof-neutraal zijn, toepassingsgebied 2-uitstoot al minimaal zijn en zij willen verhogen Klimaatcompensatie (zie link, bladzijde 35). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 5% van zijn totale productie? Royal Wessanen meldt dat biologische producten 78% van de omzet omvatten (zie eerdere link, p. 5). Inderdaad, lijkt het ten minste 78% van de Zonnatura thee producten (zie link) zijn organische, waardoor dat haar thee is ten minste 62% ecologisch gecertificeerde. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 30% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 70% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Koninklijke Wessanen gericht op het minimaliseren van de verhouding tussen gewicht van de verpakking over netto gewicht van het product, maar deze verhouding is eigenlijk toegenomen als gevolg van hogere verkopen van thee. Royal Wessanen rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch beste praktijken met betrekking tot de verpakkende materialen (zie link, blz. 35). Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Wessanen communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties (zie link, pagina 5). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren? Wessanen biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en de levensomstandigheden die verder dan certificering gaat (zie link, bladzijde 23). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Royal Wessanen meldt dat fairtrade producten bestaan uit 8% van de totale omzet (zie eerdere link, pagina 8). Inderdaad, het lijkt erop dat ten minste 8% van de Zonnatura thee producten (zie link) fairtrade, wat betekent dat de thee ten minste 8% sociaal gecertificeerd. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Gebruikt het merk (bedrijf) sociaal gecertificeerde thee voor ten minste 95% van zijn totale productie om zo kinderarbeid en gedwongen arbeid te bestrijden en een betere levensstandaard te bieden aan boeren en arbeiders die thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van thee producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume thee vertegenwoordigen? Royal Wessanen noch Zonnatura publiceert een lijst van leveranciers. Bron