Rank a Brand

Hoe duurzaam is Tazo?

Tazo & duurzaam


Tazo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 19

Samenvatting duurzaamheid

Tazo heeft het D-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Tazo zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Unilever
Hoofdkantoor: Rotterdam, the Netherlands
Sector: Theemerken
Categorieën : 
Free Tags: Unilever, Ethical Tea Partnership

Weet je meer over duurzaamheid & Tazo?

Tazo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 September 2018 door Angela
Laatst gecontroleerd: 2 October 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Unilever (merk eigenaar van Tazo sinds November 2017), implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van zowel haar eigen activiteiten en de supply chain, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en het elimineren van de ontbossing in de waardeketen van hun. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? In 2016, het meest recente jaar voor welke klimaat gegevens relevant zijn voor Tazo beschikbaar zijn, Tazo's dan merk eigenaar Starbucks gerapporteerd een klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten van 1,2 miljoen ton CO2, een vermindering van 11% t.o.v. het voorgaande jaar (zie link, sectie CC8). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? In 2016, het meest recente jaar voor welke klimaat gegevens relevant zijn voor Tazo beschikbaar zijn, Tazo's dan merk eigenaar Starbucks gerapporteerd een klimaat voetafdruk van de supply chain van 15,2 miljoen ton CO2, een stijging van 49% ten opzichte van het voorgaande jaar (zie link, sectie CC14). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Unilever heeft zich ten doel gesteld om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken en ligt op schema, aangezien zij haar uitstoot per ton productie in 2016 met 5,6% heeft verminderd ten opzichte van de geplande 5% (zie link, CC3). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 5% van zijn totale productie? Unilever is lid van de Ethical Tea Partnership (ETP) en koopt 71% van haar thee van de Rainforest Alliance (RA), maar het is niet duidelijk welk percentage thee ETP-gecertificeerd is en of de RA-thee 100% RA-gecertificeerd is. De thee is dus voor minstens 21% gecertificeerd voor het milieu. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 30% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 70% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Starbucks, eigenaar van het merk van Tazo in 2016, meldt dat hun kopjes bevatten 10% post-consumer gerecycled vezel en stimulansen voor klanten om hun kopje opnieuw te gebruiken, maar rapporteert niet het totale percentage van gerecyclede of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consument verpakking te bewaren. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Starbucks, merkeigenaar van Tazo in 2016, noemt het actief zijn in afvalbeheer, maar concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot de jaarlijkse absolute afvalvoetafdruk worden niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren? Unilever, de huidige merkeigenaar van Tazo, streeft ernaar om tegen 2020 al hun thee duurzaam in te kopen, maar zij stellen niet dat zij op dit moment al verder gaan dan deze sociale certificeringen. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Unilever is lid van de Ethical Tea Partnership (ETP) en koopt 71% van haar thee van de Rainforest Alliance (RA), maar het is niet duidelijk welk percentage thee ETP-gecertificeerd is en of de RA-thee 100% RA-gecertificeerd is. De thee is dus voor 21% sociaal gecertificeerd. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Gebruikt het merk (bedrijf) sociaal gecertificeerde thee voor ten minste 95% van zijn totale productie om zo kinderarbeid en gedwongen arbeid te bestrijden en een betere levensstandaard te bieden aan boeren en arbeiders die thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van thee producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume thee vertegenwoordigen? Unilever, de huidige merkeigenaar van Tazo, geeft geen significante lijst van directe leveranciers. Bron