Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fairtrade Original-Thee?

Fairtrade Original-Thee & duurzaam


Fairtrade Original-Thee
Top merk: kopen! Klik hier voor score rapport: 19 uit 25

Samenvatting duurzaamheid

Fair Trade Original Thee heeft het A-label behaald. Wij scharen Fair Trade Original Thee onder de meer duurzame merken in de theesector. De scores bedrijf vooral goed op arbeidsomstandigheden en milieu door sourcing alle ingrediënten voor haar producten uit eerlijke handel bronnen. Fair Trade Original Thee kan nog steeds haar klimaatbeleid verbeteren.

Merkhouder: Fairtrade Original
Hoofdkantoor: Culemborg, the Netherlands
Sector: Theemerken
Categorieën : 
Free Tags: Fairtrade Original, Fairtrade

Weet je meer over duurzaamheid & Fairtrade Original-Thee?

Fairtrade Original-Thee Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 8 August 2016 door Tara
Laatst gecontroleerd: 8 August 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? FTO (Fair Trade Original) implementeert maatregelen ter vermindering van haar impact op het klimaat, zoals de aankoop van carbon credits om koolstofemissies gemaakt door verpakking te compenseren (zie link, pagina 8). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? FTO publiceert haar klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten voor 2015, die toen 61 KG ton CO2 was. In vergelijking met 2014 vermeldt FTO dat het hierbij gaat om een daling van 58%. Daarnaast werden alle 2015 klimaat emissies gecompenseerd door middel van de 'Gouden standaard' projecten in Kenia en Oeganda (zie link vorige vraag, pagina 9). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? FTO communiceert dat het gebruik maakt van 100% elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Echter, de afkomst van de energievoorzieningen en de additionaliteit zijn niet opgegeven. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? FTO communiceert geen informatie over totale doelstellingen voor de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? FTO's boeren moeten voldoen aan de eisen van Fairtrade inzake de preventie en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Maar concrete resultaten met betrekking tot FTO's producenten zijn niet gemeld (zie link, pagina 8). Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 5% van zijn totale productie? Alle producten van de FTO zijn Max Havelaar Fairtrade (meerderheid) of 'Fair for life gecertificeerd'. Sommige producten zijn ook EU biologisch gecertificeerd (zie link, pagina 13, 34 & 35). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk andere milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, kruid of suiker) voor zijn producten? FTT aankopen vanuit milieuoogpunt gecertificeerde grondstoffen voor haar thee producten, zoals fruit of kruiden. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? FTT implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van het milieueffect van de verpakking voor thee producten, zoals het gebruik van FSC-gecertificeerd papier voor haar kruidenthee alleen (zie link, pagina 24). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? FTO implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot duurzamere verpakking (Zie ook de link op de vorige vraag). Voor 2015 rapporteert FTO een verpakking materiële voetafdruk van 581 KG ton. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? FTO rapporteert geen jaarlijkse resultaten van haar beleid ter vermindering van afval. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? FTO biedt geen concrete informatie aan over haar beleidsmaatregelen ter verbetering van het werk van boeren en hun levensomstandigheden, dat verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Alle producten van de FTO zijn of Max Havelaar Fairtrade (meerderheid) of 'Fair for life' gecertificeerd (zie link, pagina 13, 34 & 35). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor 100% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, kruid of suiker) voor zijn producten? FTT aankopen sociaal gecertificeerde grondstoffen voor haar thee producten, zoals fruit. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van thee producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume thee vertegenwoordigen? Fair Trade Original bevat een lijst van alle directe leveranciers. Bron