Rank a Brand

Hoe duurzaam is hollandsnieuwe?

Hollandsnieuwe & duurzaam


hollandsnieuwe
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Op basis van onze duurzaamheidscriteria, heeft hollandsnieuwe een C-label behaalt. hollandsnieuwe is op weg naar duurzaamheid door het gebruik van hernieuwbare energie en andere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof. Meer verbetering nodig is op het gebied van recycling, het stimuleren van consumenten om hun apparaten langer te gebruiken en een groen aankoopbeleid.

Merkhouder: Vodafone Group Plc.
Hoofdkantoor: Newbury, England
Sector: Telecom
Categorieën : Telefonie
Free Tags: Vodafone group, Telefonie, Sim only

Weet je meer over duurzaamheid & hollandsnieuwe?

Hollandsnieuwe Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 February 2017 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 9 February 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

9 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Vodafone Nederland (merk eigenaar van hollandsnieuwe) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals projecten voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (zie link, pagina's 30-38, 71). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Vodafone Nederland verslagen openbaar zijn toepassingsgebied 1 & 2 klimaat voetafdruk. In 2012 had een totale voetafdruk van 52.202 ton CO2. In 2015 was het een totale voetafdruk van 4.489 ton CO2, waarmee een vermindering van ongeveer 91,5%. Resterende emissies werden gecompenseerd door VCS compensatie projecten (zie link, pagina 38) gecertificeerd. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Vodafone Nederland communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor de resterende uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
4. Is tenminste 5% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Vodafone rapporteert aan bron groene elektriciteit voor haar Nederlandse activiteiten alleen (opgewekte windenergie in Nederland), effectief door 2013 (zie link, pagina 38). Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 75% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
9. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
10. Wekt het merk (bedrijf) zelf hernieuwbare energie op door bv. zonnepanelen of windmolens? Vodafone genereert ter plaatse hernieuwbare energie, zoals het verminderen van dieselgeneratoren gebruikt in externe basisstations met behulp van zonne-energie voor fotovoltaïsche (PV) in plaats daarvan, ten bedrage van 1.814 zonne-PV basisstations in totaal in 2016 (zie link, pagina 23, 24 & 88). Bron
11. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Vodafone meldt een totale waarde van de energie-efficiëntie gebruik van 1,65. Voor haar Nederlandse activiteiten een respectieve waarde niet is opgegeven (zie link, bladzijde 51). Bron
12. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra van het merk (bedrijf) kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 11. Bron
13. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de laatste eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Vodafone rapporteert niet over de energie- efficiëntie van zijn verkocht en gedistribueerd apparaten zoals mobiele telefoons , ook niet als deze voldoen aan de Energy Star -eisen. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel milieubeleid voor de aangeboden producten? Vodafone verslagen over een duurzame sourcing programma waarin milieunormen, zoals vragen van haar leveranciers te optimaliseren van het gebruik van water en grondstoffen. Maar duidelijk genoeg informatie over de omvang van de milieunormen is nog niet gepubliceerd (zie link, pagina 59-76, en link op de volgende vraag, pagina 4). Bron
2. Heeft het merk een substantieel aankoopbeleid met betrekking tot het milieu voor alle elektronica die wordt gebruikt in de bedrijfsvoering? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Vodafone verslagen hebben verzameld 83,841 oude telefoons voor recycling en hergebruik in Nederland in 2015/16, dat is 9% van het aantal telefoons verkocht in dat jaar (zie link, pagina's 47 & 51). Bron
4. Informeert het merk (bedrijf) haar klanten over de duurzaamheidsprestaties van de aangeboden producten? Vodafone Staten te bieden informatie over de prestaties van de duurzaamheid van de producten via de 'Eco-ratings'. Echter, in de winkels online respectieve waarderingen zijn nog niet aanzienlijk verstrekt. Bron
5. Moedigt het merk consumenten aan om apparatuur langer te gebruiken? Vodafone Nederland biedt geen duidelijke informatie over maatregelen om de consumenten te gebruiken hardware apparaten langer actief aan te moedigen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Vodafone Nederland implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk van haar merk, zoals hergebruik of recycling van afgedankte en verouderde apparatuur. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 72). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel beleid met betrekking tot sociale standaarden voor de aangeboden producten? Vodafone verslagen over sociale beleidsmaatregelen ten uitvoer gelegd in de supply chain. Daardoor aspecten zoals arbeidsnormen en voorwaarden op productie-installaties en smelterijen, een conflict mineralen beleid, alsmede lidmaatschap bij een MSI zoals CFSI duidelijk zijn aangegeven (zie link, pagina 59-76, 96-98). Bron
2. Heeft het merk een substantieel sociaal beleid met betrekking tot verantwoordelijk aankopen van alle elektronica die gebruikt wordt in de bedrijfsvoering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Vodafone voorziet niet een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron