Rank a Brand

Hoe duurzaam is Vodafone?

Vodafone & duurzaam


Vodagone-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Vodafone heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Vodafone zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Vodafone Group PLC
Hoofdkantoor: Newbury, England
Sector: Telecom
Categorieën : Telefonie
Free Tags: Vodafone group, prepaid, postpaid, mobile, 360, simonly, mobile internet

Weet je meer over duurzaamheid & Vodafone?

Vodafone Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 April 2018 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 20 April 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zowel de CO2 uitstoot van zijn eigen operaties as de CO2 uitstoot die voorbij gaat aan zijn eigen operaties te beperken of compenseren? Vodafone implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen buiten haar eigen activiteiten, zowel vanuit haar eigen activiteiten, zoals met behulp van de gratis air-cooling technologie, het toezicht op leveranciers en het installeren van slimme meters (zie link, pagina 21, 27-30). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Vodafone heeft het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten gepubliceerd in 2016 en 2017. Echter, Vodafone meldt geen vermindering van zijn absolute klimaat voetafdruk, die constant op 2,59 miljoen ton CO2e gebleven. Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Vodafone rapporten met behulp van on-site hernieuwbare energie, maar is niet duidelijk over het totale percentage van hernieuwbare energiebronnen, noch haar leveranciers (zie link, pagina 24). Bron
4. Is tenminste 40% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Is tenminste 70% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
6. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,60? Vodafone presenteert een gemiddelde vermogen gebruik efficiëntie waarde voor de datacenters van 1,63 (zie link, bladzijde 23). Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,40? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) zijn jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Vodafone meldt op zijn Scope 3-emissies, maar het is niet duidelijk hoeveel precies haar totale Scope 3-emissies zijn, en hoe dit zich verhoudt tot de vorige verslagjaar (zie link, pagina's 27-29, 97-99). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Vodafone communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten (zie link, pagina's 4 & 9). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Rapporteer het merk (bedrijf) de gerecyclede inputmaterialen die het gebruikt voor zijn productaanbod en/of nieuwe electronica die het gebruikt voor zijn eigen operaties als een percentage van zijn totale inputmaterialen? Vodafone stelt uitdrukkelijk dat het niet bekend welk percentage van de gebruikte materialen zijn gerecycleerd uitgangsmaterialen (zie link, pagina 112 onder G4-EN2). Bron
2. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en heeft het zijn voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar verminderd? Vodafone noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Echter niet de jaarlijkse resultaten van haar afvalvermindering beleid zijn opgegeven (zie link, pagina's 28, 98). Bron
3. Recyclet het merk minstens 90% van zijn afval, in plaats van het te verbranden of dumpen op een afvalstort? Vodafone meldt dat in 2017 96% van de e-waste werd gestuurd voor hergebruik of recycling, maar het is niet duidelijk hoeveel van het totale afval is gerecycled (zie link, bladzijde 28). Bron
4. Heeft het merk zich als doel gesteld in 2030 volledig circulair te zijn, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Vodafone rapporteert niet een doelwit te worden volledig circulaire (b.v., zie link, bladzijde 28). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (owner) have a supplier Code of Conduct (CoC) which includes all the basic standards to ensure workers' rights such as no child labour, no bonded labour, a safe workplace and no excessive overwork? And is there at least a progress report once every two years on implementation of this Code of Conduct? Vodafone heeft een leverancier Code of Conduct waarin alle fundamentele normen om ervoor te zorgen dat de rechten van de werknemers (zie link, pagina's 2-5). Jaarverslag van het van Vodafone vanaf 2017 een overzicht over GREDRAGSCODE in de supply chain (zie eerdere link, pagina's 25-29). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Vodafone bepaald dat in 2016 de tin, tantaal, wolfraam en goud in 57% van haar in-scope producten afkomstig zijn uit smelterijen die ofwel zijn gecertificeerd als zijnde compatibel met GBVB of op de lijst van GBVB-actieve smelterijen. Het is dus onduidelijk of ten minste één van deze mineralen is afkomstig volledig conflictvrije (zie link, pagina 4). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Vodafone doet niet publiceren van een lijst van directe leveranciers. Bron