Rank a Brand

Hoe duurzaam is Telfort?

Telfort & duurzaam


Telfort-logo
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 10 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Telfort heeft het B-label behaald.Telfort behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere telecommerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: KPN B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Telecom
Categorieën : Internet , Telefonie
Free Tags: KPN group, ADSL, broadband, prepaid, postpaid, mobile, obile internet, simonly, VOIP, landline

Weet je meer over duurzaamheid & Telfort?

Telfort Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 July 2018 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 7 July 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

8 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zowel de CO2 uitstoot van zijn eigen operaties as de CO2 uitstoot die voorbij gaat aan zijn eigen operaties te beperken of compenseren? KPN Group (merk eigenaar van Telfort) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals helpen klanten energie verminderen, verrekening aardgas gebruik en verhoging van de efficiëntie van ICT (zie link, pagina 44-51, 60). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? KPN Group verslagen openbaar een netto toepassingsgebied 1 & 2 klimaat voetafdruk van 0 in 2015 en 2016. De bruto klimaat voetafdruk in 2016 was 306.8 kiloton CO2e, die het volledig gecompenseerd met Gold Standard-projecten en bos compensatieprojecten (zie link, pagina 2, en eerdere link, pagina 193). Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? KPN Group verslagen voor 2016 te hebben gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Dit was allemaal gegenereerd van wind en biomassa in Nederland (zie link, download 'Klimaat verandering 2017 Response', onder CC8.3a). Bron
4. Is tenminste 40% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Is tenminste 70% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
6. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,60? Hoewel KPN groep de energie-efficiëntie van de datacenters in 2016 met 15 rapporteert % ten opzichte van 2010 hebben verbeterd, openbaar het niet de werkelijke gemiddelde PUE waarde. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,40? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) zijn jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? KPN Groep rapporteert een verlaging met Scope 3-uitstoot van 851.1 Kton CO2e in 2015 naar 756.8 Kton CO2e in 2016 (zie link, pagina 3). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? KPN Group is klimaatneutraal voor zijn eigen activiteiten vanaf 2015 en streeft ernaar om klimaatneutraal 2030 zonder enige Klimaatcompensatie. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Rapporteer het merk (bedrijf) de gerecyclede inputmaterialen die het gebruikt voor zijn productaanbod en/of nieuwe electronica die het gebruikt voor zijn eigen operaties als een percentage van zijn totale inputmaterialen? KPN Group rapporteert niet welk percentage van de uitgangsmaterialen heeft zijn gerecycled (zie link, pagina 188). Bron
2. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en heeft het zijn voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar verminderd? KPN Group verslagen van de jaarlijkse afval door type, gewicht en wijze van verwijdering, en teruggebracht zijn jaarlijkse absolute afval voetafdruk van 6081.4 ton in 2015 tot 6074.2 ton in 2015 (zie link, pagina 5). Bron
3. Recyclet het merk minstens 90% van zijn afval, in plaats van het te verbranden of dumpen op een afvalstort? KPN Groep rapporteert dat 53% van het totale afval in gewicht gemeten in 2017 gerecycleerd was (zie link, pagina 5). Bron
4. Heeft het merk zich als doel gesteld in 2030 volledig circulair te zijn, en loopt het op schema om dit doel te behalen? KPN Group voortgangsverslagen een duidelijk doel worden volledig circulaire 2025 en verslagen van geloofwaardige maatstaven daarvoor, zoals op zoek naar nieuwe mogelijkheden met leveranciers, met behulp van minder apparatuur en verbetering van de levensduur van de producten (zie link, bladzijde 44, 47). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (owner) have a supplier Code of Conduct (CoC) which includes all the basic standards to ensure workers' rights such as no child labour, no bonded labour, a safe workplace and no excessive overwork? And is there at least a progress report once every two years on implementation of this Code of Conduct? KPN Group publiceert een leverancier Code of Conduct (zie link) met vele basisnormen, maar is onvoldoende duidelijk over leefloon en buitensporige overwerk. Het rapporteert over GREDRAGSCODE in de supply chain en geeft een overzicht van de problemen, maar zou duidelijker over haar controle methode en de landen van de productie (zie volgende link, bladzijde 39). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? KPN Group stelt hun leveranciers moeten voldoen van JAC en verwacht van haar leveranciers om ervoor te zorgen dat producten die aan KPN geleverd geen conflict mineralen of derivaten daarvan bevatten, maar het rapporteert niet uitvoering van de verantwoordelijke mineralen Assurance proces of een beleid van hun eigen garandeert dat met uitzondering van smelterijen van conflict mineralen (zie link, bladzijde 39). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? KPN Group biedt een lijst van directe leveranciers, maar het omvat slechts 80% van haar overheidsopdrachten besteden. Bron