Rank a Brand

Hoe duurzaam is Telekom?

Telekom & duurzaam


Telekom
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Deutsche Telekom heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Deutsche Telekom zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Deutsche Telekom
Hoofdkantoor: Bonn, Germany
Sector: Telecom
Categorieën : Internet , Telefonie
Free Tags: Telekom group, T-Mobile, Magenta

Weet je meer over duurzaamheid & Telekom?

Telekom Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 April 2018 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 20 April 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zowel de CO2 uitstoot van zijn eigen operaties as de CO2 uitstoot die voorbij gaat aan zijn eigen operaties te beperken of compenseren? Deutsche Telekom implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen buiten haar eigen activiteiten, zoals het brandstofverbruik verminderen door het stroomlijnen en optimaliseren van hun vloot en consumenten met zowel vanuit haar eigen activiteiten energie-efficiënte producten en diensten, zoals cloud (zie link, pagina's 131-133). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Deutsche Telekom publiceert het klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten, en teruggebracht zijn voetafdruk van absolute klimaat van 3,5 miljoen ton van CO2e in 2015 naar 3,3 miljoen ton van CO2e in 2016 (zie link, pagina 171). Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Deutsche Telekom rapporteert voor 2016 te hebben gebruikt 33% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik, maar is slechts 10% wanneer hernieuwbare energie uit de grid gemiddelde zijn uitgesloten. Voorts omvat deze 10% certificaten waar additionaliteit twijfelachtig is, en de bronnen en de soorten levering moeten duidelijker worden bezichtiging Bron
4. Is tenminste 40% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Is tenminste 70% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
6. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,60? Deutsche Telekom geeft een totale energieverbruik efficiëntie waarde van 1, 66 voor haar datacenters wereldwijd (zie link, pagina 26, 137). Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,40? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) zijn jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Deutsche Telekom meldt dat haar absolute jaarlijkse klimaat footprint buiten eigen activiteiten is gedaald van 8.677 kiloton van CO2e in 2015 tot 8.564 kiloton van CO2 in 2016, maar dit heeft alleen betrekking op de reikwijdte 3 emissies in Europa (zie link, pagina 172). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Deutsche Telekom is van plan om zijn CO2-uitstoot met 20% te verminderen door 2020 in vergelijking met 2008 (exclusief T-Mobile VS), maar geen verslag van een doel om klimaat neutraliteit te bereiken door 2030 (zie link, pagina 131). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Rapporteer het merk (bedrijf) de gerecyclede inputmaterialen die het gebruikt voor zijn productaanbod en/of nieuwe electronica die het gebruikt voor zijn eigen operaties als een percentage van zijn totale inputmaterialen? Deutsche Telekom meldt verschillende maatregelen om de circulaire economie te promoten, maar rapporteert niet welk percentage van de input materialen is gerecycleerd (zie link, pagina 142-143). Bron
2. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en heeft het zijn voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar verminderd? Deutsche Telekom meldt een daling van de afvalstoffen van 74.047 ton in 2015 tot 73.295 ton in 2016, maar hoewel het meldt zich bezighouden met recycling, is het niet categoriseren zijn afval door de verwijdering methode (zie link, pagina's 142, 143, 178). Bron
3. Recyclet het merk minstens 90% van zijn afval, in plaats van het te verbranden of dumpen op een afvalstort? Deutsche Telekom noemt het actief in recycling, maar rapporteert niet welk percentage van zijn totaal afval wordt gerecycleerd (zie link, pagina's 142, 143, 178). Bron
4. Heeft het merk zich als doel gesteld in 2030 volledig circulair te zijn, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Deutsche Telekom rapporteert geen doel om volledig rond te worden (zie bijvoorbeeld link, pagina's 142-143). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (owner) have a supplier Code of Conduct (CoC) which includes all the basic standards to ensure workers' rights such as no child labour, no bonded labour, a safe workplace and no excessive overwork? And is there at least a progress report once every two years on implementation of this Code of Conduct? Deutsche Telekom heeft een gedrags code voor leveranciers, maar het is onduidelijk of de nationale wettelijke normen die zij hanteert met betrekking tot bezoldigingen en overwerk altijd voldoen aan de IAO-verdragen (zie link, bladzijde 1 & 2). Het bedrijf verstrekt een adequate jaarlijkse samenvatting over sociale naleving in zijn leveringsketen (zie vorige v Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Deutsche Telekom meldt de ondersteuning van het conflict free sourcing Initiative, maar rapporteert niet alleen aan de bron van conflict vrije smelterijen voor ten minste één metaal of mineraal (zie link, pagina 127). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deutsche Telekom verstrekt geen significante lijst van directe leveranciers. Bron