Rank a Brand

Hoe duurzaam is Tele2?

Tele2 & duurzaam


Tele2-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Tele2 heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald, omdat geen concreet informatie bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Tele2 zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Tele2 Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Telecom
Categorieën : Televisie, kabel, Internet , Telefonie
Free Tags: Tele2 group, landline, interactive TV, prepaid, postpaid, mobile internet, ADSL, broadband, VOIP, Alic

Weet je meer over duurzaamheid & Tele2?

Tele2 Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 April 2018 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 20 April 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zowel de CO2 uitstoot van zijn eigen operaties as de CO2 uitstoot die voorbij gaat aan zijn eigen operaties te beperken of compenseren? Tele2 implementeert verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zowel uit eigen activiteiten als van buiten haar eigen activiteiten, bijvoorbeeld door middel van energie-efficiëntiemaatregelen en door consumenten te helpen hun klimaat voetafdruk te verminderen door de connectiviteit het levert als bedrijf. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tele2 publiceert de klimaat voetafdruk van zijn eigen activiteiten, maar heeft zijn absolute klimaat voetafdruk van 156.155 ton CO2e in 2015 tot 174.213 ton CO2e in 2016 verhoogd. Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Tele2 rapporteert over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, maar het percentage van hernieuwbare elektriciteit op het totale elektriciteitsverbruik is onduidelijk en de bron, de types en de additionaliteit van levering worden niet duidelijk genoeg gespecificeerd. Bron
4. Is tenminste 40% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Is tenminste 70% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
6. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,60? Tele2 rapporteert niet de gemiddelde efficiency waarde van het energieverbruik voor zijn datacenters. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,40? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) zijn jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tele2 heeft zijn klimaat voetafdruk niet meer dan eigen activiteiten gepubliceerd in 2016. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Tele2 communiceert geen informatie over de klimaat voetafdruk in de richting van een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Rapporteer het merk (bedrijf) de gerecyclede inputmaterialen die het gebruikt voor zijn productaanbod en/of nieuwe electronica die het gebruikt voor zijn eigen operaties als een percentage van zijn totale inputmaterialen? Tele2 rapporteert niet welk percentage van zijn input materialen is gerecycleerd. Bron
2. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en heeft het zijn voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar verminderd? Tele2 rapporteert niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid inzake afvalvermindering. Bron
3. Recyclet het merk minstens 90% van zijn afval, in plaats van het te verbranden of dumpen op een afvalstort? Tele2 rapporteert niet welk percentage van het totale afval is gerecycleerd. Bron
4. Heeft het merk zich als doel gesteld in 2030 volledig circulair te zijn, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Tele2 rapporteert geen doel om volledig circulair te worden. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (owner) have a supplier Code of Conduct (CoC) which includes all the basic standards to ensure workers' rights such as no child labour, no bonded labour, a safe workplace and no excessive overwork? And is there at least a progress report once every two years on implementation of this Code of Conduct? Tele2 heeft een gedrags code die van toepassing is op leveranciers, maar met betrekking tot beloningen en buitensporige overwerk het vermeldt alleen nationale wettelijke normen, in plaats van ILO-verdragen (zie link). Ook geeft het bedrijf geen adequate samenvatting over de sociale compliance in de toeleveringsketen (zie volgende link). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Tele2 rapporteert geen implementatie van het verantwoordelijke mineralen proces of een eigen beleid dat smelters van conflictmineralen uitsluit. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Tele 2 publiceert geen belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron