Rank a Brand

Hoe duurzaam is Tele2?

Tele2 & duurzaam


Tele2-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Tele2 heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald, omdat geen concreet informatie bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Tele2 zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Tele2 Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Telecom
Categorieën : Televisie, kabel, Internet , Telefonie
Free Tags: Tele2 group, landline, interactive TV, prepaid, postpaid, mobile internet, ADSL, broadband, VOIP, Alic

Weet je meer over duurzaamheid & Tele2?

Tele2 Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 February 2017 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 9 February 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Tele2 Group (merk eigenaar van Tele2) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals het vervangen van reizen en onnodig vervoer met slimme communicatiediensten genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Tele2 groep verhoogden eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 139,559 ton van CO2e in 2011 naar 156,154 ton van CO2e in 2015, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 12% (zie link, pagina 16, evenals op de vorige vraag link). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Tele2 groep communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
4. Is tenminste 5% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Tele2 Groep rapporteert voor 2015 te hebben gebruikt slechts 0,1% hernieuwbare energie (ethanol) op het totale energieverbruik (elektriciteit & thermal). Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 75% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
9. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
10. Wekt het merk (bedrijf) zelf hernieuwbare energie op door bv. zonnepanelen of windmolens? Tele2 Groep rapporteert niet op generatie van eigen hernieuwbare energie. Bron
11. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Tele2 Groep rapporteert niet op haar 'gebruik efficiënt stroomverbruik' (PUE). Bron
12. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra van het merk (bedrijf) kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 11. Bron
13. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de laatste eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Tele2 Groep rapporteert niet op de energie-efficiëntie van de verkochte en gedistribueerde apparaten zoals mobiele telefoons, noch als deze voldoen aan de Energy Star-eisen. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel milieubeleid voor de aangeboden producten? Tele2 Group (merk eigenaar van Tele2) biedt geen substantiële informatie op zijn milieu aankoopbeleid waarin de elektronica gebruikt voor zijn eigen operaties en / of productaanbod. Bron
2. Heeft het merk een substantieel aankoopbeleid met betrekking tot het milieu voor alle elektronica die wordt gebruikt in de bedrijfsvoering? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Tele2 Groep rapporteert niet op een programma nemen terug in hun winkels aan gebruikt recycle telefoons en andere apparaten. Bron
4. Informeert het merk (bedrijf) haar klanten over de duurzaamheidsprestaties van de aangeboden producten? Tele2 groep biedt geen duidelijke informatie over de prestaties van de duurzaamheid van haar producten. Bron
5. Moedigt het merk consumenten aan om apparatuur langer te gebruiken? Tele2 groep communiceert niet over het aanmoediging van de consument om het toestel hardware langer gebruiken. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Tele2 Groep rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel beleid met betrekking tot sociale standaarden voor de aangeboden producten? Tele2 Group (merkeigenaar van Tele2) biedt geen aanzienlijke informatie over zijn beleid sociaal aanbesteden waarbij de elektronica gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en / of productaanbod omvat. Bron
2. Heeft het merk een substantieel sociaal beleid met betrekking tot verantwoordelijk aankopen van alle elektronica die gebruikt wordt in de bedrijfsvoering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Tele2 groep beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron