Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ortel?

Ortel & duurzaam


Ortel
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 15 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Ortel heeft het B-label behaald. Ortel behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere telecommerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: KPN B.V.
Hoofdkantoor: The Hague, The Netherlands
Sector: Telecom
Categorieën : 
Free Tags: KPN group, simonly, prepaid

Weet je meer over duurzaamheid & Ortel?

Ortel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 February 2017 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 9 February 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

9 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? KPN Group (merk eigenaar van Ortel) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals helpen klanten energie verminderen, verrekening aardgas gebruik en verhoging van de efficiëntie van ICT (zie link, pagina's 48-51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? KPN Group verslagen openbaar zijn toepassingsgebied 1 & 2 klimaat voetafdruk. In 2013 was de netto totale voetafdruk 35.1 kiloton CO2, terwijl in 2015 zijn bruto klimaat voetafdruk 311.8 kiloton CO2. Echter, KPN Group haar CO2-emissies met Gold Standard-projecten en bos compensatieprojecten op netto nul gecompenseerd (zie link, pagina 3). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? KPN Group heeft zich ten doel om slechts 25% van haar bruto klimaat voetafdruk in 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2010 (zie link, zie link, 'Klimaat verandering 2016 Response', onder 3.1 downloaden). Bron
4. Is tenminste 5% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? KPN Group verslagen voor 2015 te hebben gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Dit was allemaal gegenereerd van wind en biomassa in Nederland (zie link, download 'Klimaat verandering 2016 Response', onder CC8.3a). Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 75% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
9. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
10. Wekt het merk (bedrijf) zelf hernieuwbare energie op door bv. zonnepanelen of windmolens? KPN Group maakt volledig gebruik van groene stroom, maar niet door het bouwen van eigen wind- of zonne-installaties, als het geen eigen voldoende grond. Ten aanzien van de thermische energie on-site opwekking van hernieuwbare energie is duidelijk niet opgegeven (zie link, download ' klimaat verandering 2016 reactie, onder CC3.1d & CC11.4). Bron
11. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? KPN Group vermeldt om de PUE met 13.25% gedaald sinds 2010, maar de werkelijke PUE-waarde niet bekend. Zij verklaren dat dit is omdat er zijn verschillende manieren om te meten de PUE, waardoor vergelijking van de PUE-waarden tussen datacenters van verschillende bedrijven nogal lastig en niet betrouwbaar (zie link, download ' klimaat verandering 2016 reactie, onder ICT 1.4a). Bron
12. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra van het merk (bedrijf) kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 11. Bron
13. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de laatste eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Ortel Mobile productaanbod is niet bedoeld voor hardware-apparaten. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel milieubeleid voor de aangeboden producten? Ortel van productaanbod omvat geen hardware-apparaten. Bron
2. Heeft het merk een substantieel aankoopbeleid met betrekking tot het milieu voor alle elektronica die wordt gebruikt in de bedrijfsvoering? KPN Groep rapporteert over een duurzame sourcing programma. Echter duidelijk van haar duurzame sourcing programma voldoende informatie over de milieunormen en implicaties voor haar leveranciers, zijn nog niet gepubliceerd (zie link, pagina's 46-47). Bron
3. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? KPN Group stelt dat ze om te recyclen gebruikersapparatuur, 28% van de mobiele telefoons die ze verkocht, en 62% van de vaste apparatuur die werd uitgewisseld verzameld (zie link, bladzijde 51). Bron
4. Informeert het merk (bedrijf) haar klanten over de duurzaamheidsprestaties van de aangeboden producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Moedigt het merk consumenten aan om apparatuur langer te gebruiken? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? KPN implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval, zoals het verzamelen van oude apparaten van haar klanten voor recycling. Bovendien, de statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 3). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel beleid met betrekking tot sociale standaarden voor de aangeboden producten? Ortel van productaanbod omvat geen hardware-apparaten. Bron
2. Heeft het merk een substantieel sociaal beleid met betrekking tot verantwoordelijk aankopen van alle elektronica die gebruikt wordt in de bedrijfsvoering? KPN Groep rapporteert over een duurzame sourcing programma. Maar, rapportage over de sociale normen nog niet uitgebreid genoeg, bijvoorbeeld met betrekking tot zijn conflict mineralen beleid, of de resultaten inzake de bewaking / audits / samenwerking met productie-installaties enz. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? KPN Group biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron