Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ben?

Ben & duurzaam


Ben_logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Ben heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Ben zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Deutsche Telekom AG
Hoofdkantoor: Bonn, Germany
Sector: Telecom
Categorieën : Telefonie
Free Tags: Telekom group, Simonly, prepaid

Weet je meer over duurzaamheid & Ben?

Ben Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 April 2018 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 20 April 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zowel de CO2 uitstoot van zijn eigen operaties as de CO2 uitstoot die voorbij gaat aan zijn eigen operaties te beperken of compenseren? Deutsche Telekom (merk eigenaar van Ben) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen buiten eigen bewerkingen, zoals vermindering van het brandstofverbruik van hun vloot en consumenten voorzien van energie-efficiënte zowel vanuit haar eigen activiteiten producten en diensten, zoals cloud (zie link, pagina's 131-133). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Deutsche Telekom publiceert het klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten, en teruggebracht zijn voetafdruk van absolute klimaat van 3,5 miljoen ton van CO2e in 2015 naar 3,3 miljoen ton van CO2e in 2016 (zie link, pagina 171). Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Deutsche Telekom meldt voor 2016 33% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt, maar is slechts 10% als hernieuwbare energiebronnen van het gemiddelde van het raster zijn uitgesloten. Voorts omvat deze 10% certificaten waar additionaliteit is twijfelachtig, en bronnen en soorten aanbod moeten duidelijker worden uitgelegd (zie link, pagina's 157, 158). Bron
4. Is tenminste 40% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Is tenminste 70% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
6. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
7. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,60? Deutsche Telekom meldt een PUE waarde van 1,54 voor de datacenters in Duitsland en een PUE waarde van 1,66 voor haar datacenters wereldwijd. Zoals Ben functioneert de uitsluitend in Nederland, de PUE waarde van de datacenters zijn onduidelijk (zie link, pagina 137). Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,40? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) zijn jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Deutsche Telekom meldt dat zijn absolute jaarlijkse klimaat voetafdruk buiten eigen vestigingen in Nederland (waar Ben uitsluitend werkt) from189, 836 ton CO2e in 2015, tot 190,656 ton CO2 in 2016 is toegenomen (zie link, pagina 132). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Deutsche Telekom plannen om haar CO2-uitstoot met 20% tegen 2020 in vergelijking met 2008 (exclusief T-Mobile USA), maar niet een doel te bereiken van klimaat neutraal 2030 rapporteert (zie link, pagina 131). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Rapporteer het merk (bedrijf) de gerecyclede inputmaterialen die het gebruikt voor zijn productaanbod en/of nieuwe electronica die het gebruikt voor zijn eigen operaties als een percentage van zijn totale inputmaterialen? Deutsche Telekom verslagen van verschillende maatregelen ter bevordering van de circulaire economie, maar rapporteert niet welk percentage van de uitgangsmaterialen heeft zijn gerecycled (zie link, pagina 142-143). Bron
2. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en heeft het zijn voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar verminderd? Deutsche Telekom meldt een afname van afval van 74,047 ton in 2015 tot 73,295 ton in 2016, maar hoewel het rapporten die betrokken zijn bij de recycling, het doet niet categoriseren zijn afval verwijderingsmethode (zie link, pagina's van 142, 143, 178). Bron
3. Recyclet het merk minstens 90% van zijn afval, in plaats van het te verbranden of dumpen op een afvalstort? Deutsche Telekom noemt het actief is in de recycling, maar rapporteert niet welk percentage van het totale afval wordt gerecycled (zie link, pagina's van 142, 143, 178). Bron
4. Heeft het merk zich als doel gesteld in 2030 volledig circulair te zijn, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Deutsche Telekom rapporteert niet een doelwit te worden volledig circulaire (bijv. Zie link, pagina's 142-143). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (owner) have a supplier Code of Conduct (CoC) which includes all the basic standards to ensure workers' rights such as no child labour, no bonded labour, a safe workplace and no excessive overwork? And is there at least a progress report once every two years on implementation of this Code of Conduct? Deutsche Telekom heeft een leverancier Code of Conduct, maar het is onduidelijk of de nationale wettelijke normen die houdt zich aan met betrekking tot bezoldigingen en overwerk altijd voldoen aan IAO-conventies (zie link, pagina's, 1 & 2). Het bedrijf biedt een passende jaarlijkse samenvatting over GREDRAGSCODE in de supply chain (zie eerdere link, pagina's van 120-126). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Deutsche Telekom meldt het Conflict vrije Sourcing initiatief gesteund, maar rapporteert niet aan enige bron van conflict-vrije smelterijen voor ten minste één metaal of minerale (zie link, pagina 127). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deutsche Telekom beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron