Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ben?

Ben & duurzaam


Ben_logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Ben heeft het D-label behaald. Ben heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Deutsche Telekom AG
Hoofdkantoor: Bonn, Germany
Sector: Telecom
Categorieën : Telefonie
Free Tags: Telekom group, Simonly, prepaid

Weet je meer over duurzaamheid & Ben?

Ben Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 February 2017 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 9 February 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? T-Mobile Nederland (merk eigenaar van Ben) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals de tenuitvoerlegging van projecten voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Deutsche Telekom verslagen openbaar zijn toepassingsgebied 1 & 2 klimaat voetafdruk. In 2014 had een totale voetafdruk van 3.644,942 ton Co2, in vergelijking met 3.467,422 miljoen ton Co2 in 2015. Dit is een daling van slechts ongeveer 5% (zie link, pagina 151 & 152). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Deutsche Telekom heeft zich ten doel het klimaat om uitstoot te verminderen met 20% tegen 2020, maar dit is ten opzichte van 2008, en sluit T-mobile ons (zie link, pagina 151). Bron
4. Is tenminste 5% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? T-Mobile Nederland communiceert met behulp van windenergie voor zijn elektriciteit alleen, maar geeft geen bronnen en additionaliteit van de voorziening. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 75% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
9. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
10. Wekt het merk (bedrijf) zelf hernieuwbare energie op door bv. zonnepanelen of windmolens? T-Mobile Nederland heeft fotovoltaïsche systemen ter plaatse geïnstalleerd. Bron
11. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,4? Deutsche Telekom rapporten een gemiddelde PUE van 1,63 over haar datacenters voor 2015 (zie link, pagina 128). Bron
12. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra van het merk (bedrijf) kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 11. Bron
13. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de laatste eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Het is niet duidelijk of al Bens producten voldoen aan de Energy Star-eisen. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel milieubeleid voor de aangeboden producten? Deutsche Telekom verslagen over een duurzame sourcing programma waarin milieunormen, zoals aan verkwister waterbeheer gerelateerde. Maar duidelijk genoeg informatie over de omvang van zijn milieunormen zijn nog niet gepubliceerd (zie link, pagina 116-122, en link op de volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk een substantieel aankoopbeleid met betrekking tot het milieu voor alle elektronica die wordt gebruikt in de bedrijfsvoering? Deutsche Telekom AG verslagen over een duurzaam inkopen strategie waarin elektronica gebruikt voor zijn eigen activiteiten. Maar, duidelijk genoeg informatie over de omvang van de respectieve programma's en gevolgen voor haar leveranciers, nog niet zijn gepubliceerd. Bron
3. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Deutsche Telekom AG loopt initiatieven voor het verzamelen van oude mobiele telefoons. Voor 2015 is de verhouding van telefoons verzameld (in duizenden) / aantal klanten (in miljoen) in Duitsland bedroeg 5,7%. Voor haar interne activiteiten dit niet maar is opgegeven (zie link, pagina 163 & 164). Bron
4. Informeert het merk (bedrijf) haar klanten over de duurzaamheidsprestaties van de aangeboden producten? Deutsche Telekom AG implementeert verschillende respectieve maatregelen, maar doet niet nog duidelijk in kennis gesteld zijn klanten op de prestaties van de duurzaamheid van de aangeboden producten (zie link, pagina 42 & 66). Bron
5. Moedigt het merk consumenten aan om apparatuur langer te gebruiken? Deutsche Telekom raadt oude smartphones geven met vrienden of familie. Maar opzij het aanbieden van een verhuur programma voor de routers en media ontvangers om te helpen met het uitbreiden van de gemiddelde gebruiksduur van deze producten geen andere concrete maatregelen worden genomen om het helpen van klanten die gebruik maken van apparaten zoals smartphones, tablets etc. langer (zie link, bladzijde 39). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Deutsche Telekom implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval, zoals het verzamelen van oude apparaten van haar klanten voor recycling. Bovendien zijn de concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen publiek (pagina's van 134-136 & 165) gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een substantieel beleid met betrekking tot sociale standaarden voor de aangeboden producten? Deutsche Telekom verslagen over sociale beleidsmaatregelen ten uitvoer gelegd in de supply chain. Daardoor aspecten zoals arbeidsnormen en op de productie-installaties, een conflict mineralen beleid, lidmaatschap bij een MSI zoals CFSI en rapportage over auditresultaten voor 2015 zijn duidelijk aangegeven (zie link, pagina 116-122, en link op de volgende vraa Bron
2. Heeft het merk een substantieel sociaal beleid met betrekking tot verantwoordelijk aankopen van alle elektronica die gebruikt wordt in de bedrijfsvoering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deutsche Telekom AG biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron