Rank a Brand

Hoe duurzaam is EkoPlaza?

EkoPlaza & duurzaam


EkoPlaza
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 19 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

In de nieuwste herziening van onze ranking behaalt EkoPlaza de eerste plaats in de supermarktsector. EkoPlaza verkoopt vrijwel alleen biologische producten, waardoor de score op biologisch en dierenwelzijn zeer goed is. Ook verkoopt EkoPlaza alleen duurzame vis. Verder heeft EkoPlaza het EKO-Keurmerk voor winkels waar non-food, papier en duurzame bedrijfsvoering onder valt. Een verbeterpunt voor EkoPlaza is het inzichtelijker maken van de uitstoot van broeikasgassen. Ook de criteria voor fairtradecertificering kunnen worden aangescherpt, hoewel EkoPlaza meldt hier aan te gaan werken.

Merkhouder: Udea B.V.
Hoofdkantoor: Veghel, The Netherlands
Sector: Supermarkten
Categorieën : 
Free Tags: Udea, FSC, Eu organic, Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance

Weet je meer over duurzaamheid & EkoPlaza?

EkoPlaza Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 31 March 2017 door Daphne
Laatst gecontroleerd: 31 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? EkoPlaza implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? EkoPlaza noch merk eigenaar Udea publiceren de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse emissies van het klimaat te verminderen. Bron
3. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 250 kg CO2-eq per vierkante meter winkeloppervlakte per jaar? EkoPlaza noch merk eigenaar Udea communiceren alle informatie over de uitstoot van broeikasgassen per vierkante meter. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? EkoPlaza verslagen aan het gebruik van hernieuwbare energie (windenergie, geleverd door Fenor en Nuon) voor de elektriciteit van de eigen verrichtingen (winkels en kantoorgebouw) alleen (zie link, pagina 6). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? EkoPlaza noemt voor het gebruik van hernieuwbare energie voor de elektriciteitsvoorziening van de winkels en kantoorgebouwen tot 100%, maar geen concrete informatie met betrekking tot de compensatie van de resterende onvermijdelijk broeikasgasemissies rapporteert. Bron

Vragen over Milieubeleid

13 uit 17
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Ligt de verhouding in omzet van biologische (food) producten en totale (food) omzet boven de 1,5%, of boven het landelijke gemiddelde, of rapporteert het merk tenminste deze jaarcijfers? EkoPlaza de hele voedsel assortiment is praktisch milieu gecertificeerd. Bovendien zijn alle EkoPlaza de winkels EKO-gecertificeerd, wat betekent dat ten minste 90% van het voedsel assortiment milieuvriendelijke is gecertificeerd. Bron
2. Vertegenwoordigt het assortiment biologische (food) producten minimaal 2,0% van de totale (food) omzet van de supermarktketen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Vertegenwoordigt het assortiment biologische (food) producten minimaal 3,0% van de totale (food) omzet van de supermarktketen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft de supermarkt 'foute vis', dus de meest bedreigde vissoorten of de meest schadelijke vang- en kweekmethodes uit het assortiment gebannen? Alle vis bronnen bij EkoPlaza is afkomstig van duurzame bronnen. Bron
5. Is tenminste 85% van de verkochte vis 'verantwoord' (groen volgens de Viswijzer methode, dan wel MSC of ASC gecertificeerd)? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1 & 4. Bron
6. Is tenminste 99% van de verkochte vis 'verantwoord' (groen volgens de Viswijzer methode, of MSC en ASC gecertificeerd)? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1 & 4. Bron
7. Aangaande eieren inclusief eigen merk producten die ei bevatten: heeft het merk een beleid om het dierenwelzijn van legkippen verder te verbeteren? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
8. Voldoet het volledige assortiment kippenvlees aan vooruitstrevende normen voor diervriendelijkheid? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
9. Voor zuivel, rund- en kalfsvlees; heeft het merk een beleid om vooruitstrevende standaarden voor dierenwelzijn toe te passen, en toont het merk al aanmerkelijke prestaties? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
10. Voldoet het volledige assortiment varkensvlees aan vooruitstrevende normen voor diervriendelijkheid? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
11. Heeft de supermarkt een beleid om voor haar vleesproducten verantwoorde soja te gebruiken in het kippen- en varkensvoer, om zo onder meer de vernietiging van tropische bossen door sojateelt tegen te gaan? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
12. Heeft het merk effectief beleid om het gebruik van duurzame palmolie te vergroten om zo de vernietiging van regenwouden voor palmolieplantages tegen te gaan? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om voedselverspilling en afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? EkoPlaza en merk eigenaar Udea implementeren verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals kiezen voor biologisch afbreekbare verpakking. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar afvalmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? EkoPlaza implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals gebruik van biologisch afbreekbaar plastic en kunststof in de levering van het product verminderen. Concrete statistische resultaten zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk een effectief beleid voor het verminderen van het gebruik van materialen bij de productie? EkoPlaza noch merk eigenaar Udea verslag of beleidsmaatregelen worden genomen om de vermindering van het gebruik van algemene resource/materiaal ingebed in de producten haar verkopen. Bron
16. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van papier voor productverpakkingen (primair en secundair) en hygiëneproducten bij de huismerken? Zijn al die materialen van papier gerecycled en/of gecertificeerd? EkoPlaza noch merk eigenaar Udea verslag over de jaarlijkse resultaten van haar beleid voor primaire en secundaire product verpakking en hygiëne producten van de merken van de winkel. Bron
17. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van papier voor promotioneel papier zoals folders en magazines? Zijn al die materialen van papier gerecycled en/of gecertificeerd? EkoPlaza rapporten gebruiken gerecycleerd, FSC- en PEFC-gecertificeerd papier materialen voor zijn promotionele artikelen alleen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? EkoPlaza biedt verschillende sociaal gecertificeerde producten, zoals thee, koffie en chocolade (zie link, pagina 9). Bron
2. Geeft het merk (bedrijf) een helder overzicht van de fairtrade certificeringen voor tenminste drie van de volgende productgroepen: koffie, thee, cacao, rietsuiker, bananen of ananas? EkoPlaza noch merk eigenaar Udea presenteren een duidelijke verdeling van de Fair Trade certificeringen voor het gewenste productgroepen. Bron
3. Is alle eigen merk koffie gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? EkoPlaza meldt dat alle van haar winkel merk koffie is gecertificeerd volgens Fairtrade. Bron
4. Is alle eigen merk cacao gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? EkoPlaza bevatten niet uitgebreide informatie over het gebruik van cacao die is gecertificeerd volgens de sociale normen. Bron
5. Is het complete assortiment bananen gecertificeerd volgens Max Havelaar, Utz, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? EkoPlaza geeft niet aan of de bananen vandaan aan sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
6. Is alle eigen merk thee gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? EkoPlaza meldt dat alle van haar winkel merk koffie is gecertificeerd volgens Fairtrade. Bron
7. Heeft het merk (supermarktketen) een eerlijk handelsbeleid voor overige tropische productgroepen zoals rietsuiker, tropisch fruit en rijst ? EkoPlaza biedt geen concrete informatie over een beleid van eerlijke handel voor andere tropische grondstoffen, zoals rietsuiker, tropisch fruit of rijst. Bron
8. Heeft het merk (supermarktketen) een eerlijk handelsbeleid voor de non-food productgroepen zoals textiel? EkoPlaza biedt geen concrete informatie over een beleid van eerlijke handel voor non-food producten. Bron