Rank a Brand

Hoe duurzaam is Coop?

Coop & duurzaam


Coop-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Coop heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Coop zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Coop Nederland U.A.
Hoofdkantoor: Velp, The Netherlands.
Sector: Supermarkten
Categorieën : Supermarkt
Free Tags: CoopCompact, Co-op, Supercoop

Weet je meer over duurzaamheid & Coop?

Coop Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 May 2017 door Lodewijk
Laatst gecontroleerd: 23 May 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Coop implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 32-33). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Coop vorderingen zijn klimaat voetafdruk heeft verminderd met 3,6% van 2015 naar 2016. Echter, Coop publiekelijk voorziet niet de details van dit klimaat voetafdruk (of waar deze te vinden-met inbegrip van klimaat emissies van voorgaande jaren (zie link, bladzijde 32). Bron
3. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 250 kg CO2-eq per vierkante meter winkeloppervlakte per jaar? Coop communiceert niet alle informatie over de efficiëntie van broeikasgassen gas per vierkante meter winkelen verdieping (zie link, bladzijde 32). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Coop communiceert voor het gebruik van 100% hernieuwbare energie voor haar elektriciteit in haar winkels, maar specificeert niet typen en bronnen van de voorziening, alsmede het procentuele aandeel van de volledige, eigen activiteiten. Echter, sommige van de elektriciteitsvoorziening gegenereerde on-site (zonnepanelen) (zie link volgende vraag, pagina 32). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Coop heeft een doel aan slechts 20% van haar impact op het klimaat tegen 2020 te verminderen in vergelijking met het referentiejaar 2010 (zie link, bladzijde 33) instellen. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 17
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Ligt de verhouding in omzet van biologische (food) producten en totale (food) omzet boven de 1,5%, of boven het landelijke gemiddelde, of rapporteert het merk tenminste deze jaarcijfers? Coop communiceert niet up to date informatie over het tarief van de verkoop van de biologisch (voedsel) aan de omzet van de totale voeding (zie link, bladzijde 30-31). Bron
2. Vertegenwoordigt het assortiment biologische (food) producten minimaal 2,0% van de totale (food) omzet van de supermarktketen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Vertegenwoordigt het assortiment biologische (food) producten minimaal 3,0% van de totale (food) omzet van de supermarktketen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft de supermarkt 'foute vis', dus de meest bedreigde vissoorten of de meest schadelijke vang- en kweekmethodes uit het assortiment gebannen? Coop specificeert niet of het de meest bedreigde soorten en de meest schadelijke Hengelsport- en fokken van methoden uit het assortiment is verboden (zie link, pagina 31). Bron
5. Is tenminste 85% van de verkochte vis 'verantwoord' (groen volgens de Viswijzer methode, dan wel MSC of ASC gecertificeerd)? Coop rapporteert niet duidelijk, of meer dan 85% van de hele vis-assortiment is MSC en ASC-gecertificeerde maar alleen communiceert dat een groot deel van de Coop van verse vis en diepgevroren visproducten gecertificeerd zijn aan MSC / ASC'. Bron
6. Is tenminste 99% van de verkochte vis 'verantwoord' (groen volgens de Viswijzer methode, of MSC en ASC gecertificeerd)? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
7. Aangaande eieren inclusief eigen merk producten die ei bevatten: heeft het merk een beleid om het dierenwelzijn van legkippen verder te verbeteren? Coop heeft tot doel te zorgen dat alle eieren in haar assortiment in 2017 minstens 1-ster "Beter Leven" gecertificeerd. Coop rapporteert echter geen concrete informatie over het verbeteren van het welzijn van legkippen voor haar gehele productassortiment (zie link, pagina 31). Bron
8. Voldoet het volledige assortiment kippenvlees aan vooruitstrevende normen voor diervriendelijkheid? Naast het aanbieden van kipproducten die ten minste 1-ster "Beter Leven" gecertificeerd, Coop heeft ook "Pluimgarantie" kipproducten in haar assortiment – die niet als subsidiabel wordt beschouwd (zie link, bladzijde 30). Bron
9. Voor zuivel, rund- en kalfsvlees; heeft het merk een beleid om vooruitstrevende standaarden voor dierenwelzijn toe te passen, en toont het merk al aanmerkelijke prestaties? Coop rapporteert niet uitgebreide informatie over de verbetering van het dierenwelzijn van kalfsvlees, rundvlees en zuivel (zie link, bladzijde 30-31). Bron
10. Voldoet het volledige assortiment varkensvlees aan vooruitstrevende normen voor diervriendelijkheid? Coop communiceert dat per 2016 haar gehele assortiment vers varkensvlees voldoet aan de 1-ster "Beter Leven". Er is echter geen specificatie met betrekking tot haar gehele assortiment (zie link, bladzijde 30). Bron
11. Heeft de supermarkt een beleid om voor haar vleesproducten verantwoorde soja te gebruiken in het kippen- en varkensvoer, om zo onder meer de vernietiging van tropische bossen door sojateelt tegen te gaan? Coop niet communiceert concrete informatie over het gebruik van duurzame soja (zie link, bladzijde 30). Bron
12. Heeft het merk effectief beleid om het gebruik van duurzame palmolie te vergroten om zo de vernietiging van regenwouden voor palmolieplantages tegen te gaan? Coop specificeert niet of meer duurzame palmolie wordt gebruikt voor haar gehele assortiment food en non-food winkel merkproducten (zie link, bladzijde 30). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om voedselverspilling en afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Coop communiceert niet duidelijke doelstellingen om de (voedsel) verspilling te minimaliseren. Coop rapporteert niet steenmateriaal, jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval (zie link, pagina 32-33). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Coop vermeldt niet duidelijke doelstellingen om te minimaliseren van de milieu-impact van de scheepvaart verpakkingen en draagtassen. Coop doet niet verslag steenmateriaal, jaarlijkse resultaten van de consument verpakkingsbeleid (zie link, pagina 32-33). Bron
15. Heeft het merk een effectief beleid voor het verminderen van het gebruik van materialen bij de productie? Coop rapporteert niet of maatregelen worden getroffen om het gebruik van algemene resource/materiaal in de producten haar verkopen ingesloten (zie link, pagina 32-33). Bron
16. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van papier voor productverpakkingen (primair en secundair) en hygiëneproducten bij de huismerken? Zijn al die materialen van papier gerecycled en/of gecertificeerd? Coop vermeldt geen milieubeleid voor het gebruik van papier voor primaire en secundaire product verpakking en hygiëne producten van de merken van de winkel. Ook, rapporteert het niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid voor primaire en secundaire product verpakking en hygiëne producten van de merken van de winkel (zie link, pagina 32-33). Bron
17. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van papier voor promotioneel papier zoals folders en magazines? Zijn al die materialen van papier gerecycled en/of gecertificeerd? Coop vermeldt niet elke milieubeleid voor het gebruik van promotionele artikelen zoals brochures en tijdschriften. Coop rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van promotionele artikelen (zie link, pagina 32-33). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Coop biedt verschillende sociaal gecertificeerde producten, zoals thee, koffie en chocolade (zie verslag link, pagina-30-31). Bron
2. Geeft het merk (bedrijf) een helder overzicht van de fairtrade certificeringen voor tenminste drie van de volgende productgroepen: koffie, thee, cacao, rietsuiker, bananen of ananas? Coop aanwezig een duidelijke verdeling van de Fair Trade certificeringen voor de vereiste productgroepen (zie link, bladzijde 30-31) niet. Bron
3. Is alle eigen merk koffie gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Coop biedt geen volledige informatie over het totale gebruik van koffie die is gecertificeerd volgens de sociale normen (zie link, bladzijde 30-31). Bron
4. Is alle eigen merk cacao gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Coop biedt geen volledige informatie over het totale gebruik van cacao die is gecertificeerd volgens de sociale normen (zie link, bladzijde 30-31). Bron
5. Is het complete assortiment bananen gecertificeerd volgens Max Havelaar, Utz, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Coop meldt dat alle zijn bananen zijn gecertificeerd volgens de normen van de Rainforest Alliance (zie link, pagina 31). Bron
6. Is alle eigen merk thee gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Coop biedt geen volledige informatie over het totale gebruik van thee die is gecertificeerd volgens de sociale normen (zie link, bladzijde 30-31). Bron
7. Heeft het merk (supermarktketen) een eerlijk handelsbeleid voor overige tropische productgroepen zoals rietsuiker, tropisch fruit en rijst ? Coop biedt geen concrete informatie over een beleid van eerlijke handel voor andere tropische grondstoffen, zoals rietsuiker, tropisch fruit of rijst (zie link, bladzijde 30-31). Bron
8. Heeft het merk (supermarktketen) een eerlijk handelsbeleid voor de non-food productgroepen zoals textiel? Coop communiceert niet uitgebreide informatie over het beleid van de eerlijke handel van non-food producten (zie link, bladzijde 30-31). Bron