Rank a Brand

Hoe duurzaam is engelbert strauss?

Engelbert strauss & duurzaam


engelbert strauss
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

engelbert strauss heeft het D-label behaald. engelbert strauss heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: engelbert strauss GmbH & Co. KG
Hoofdkantoor: Biebergemünd, Germany
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & engelbert strauss?

Engelbert strauss Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 18 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Engelbert strauss neemt verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals met behulp van hernieuwbare elektriciteit in zijn bedrijfsruimten of uitvoering van energie efficiëntiemaatregelen ter vermindering van de energie gebruiken, bijvoorbeeld met betrekking tot het ventilatiesysteem. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Engelbert strauss publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Engelbert strauss gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Sinds 2016, dit is mede gekocht van Kreiswerke Main-Kinzig-Kreis (waterkracht), en deels gegenereerd ter plaatse (zonnepaneel). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Engelbert strauss communiceert niet informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Engelbert strauss implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bijvoorbeeld, in samenwerking met bluesign®. Echter, engelbert strauss publiceert geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Engelbert strauss heeft een duurzame grondstof strategie gedefinieerd. Het totale aandeel van voorkeur grondstoffen wordt echter niet doorgegeven. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Engelbert strauss communiceert niet openlijk een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij uitbreiding voor de productie van vlees en leder. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? engelbert strauss werkt samen met bluesign ® uit te voeren maatregelen voor milieubescherming in de productieketen. Echter, engelbert strauss wordt niet duidelijk beschreven duidelijke resultaten van de maatregelen tot beperking van het gebruik of de verontreiniging van chroom. Het merk is daarom niet duidelijk over de omvang en de gevolgen van dit beleid. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Engelbert strauss publiceert een gedetailleerde samenvatting auditverslag voor 55% van haar leveranciers uit landen met een hoog risico. Ook bestaat een deel van zijn productie in lage-risico landen. Maar, zijn onduidelijk of ten minste 90% van de productievolume wordt gedekt door deze audits, en in welke mate de productie plaats in laag-risicomateriaal landen vindt (zie link, pagina's 6-25). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Engelbert strauss verwijst naar het proces van de afschaffing van de verdachte chemische groepen per- en polyfluorinated chemicaliën (PFC). Maar, het blijft of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groep, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Engelbert strauss meldt dat duidelijk volgens de lijst van beperkte stoffen (RSL), het gebruik van PVC is niet toegestaan voor al haar producten (en verpakking). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Engelbert strauss openlijk communiceert niet een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis van chemische stoffen in de productie van hun schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Engelbert strauss stelt voor het gebruik van 100% gerecycleerd plastiek voor haar kleding zakken. Echter, engelbert strauss rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Engelbert strauss implementeert maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals het recyclen van circa 1.200 ton karton per jaar. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar afvalmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? engelbert strauss niet melden of de terugkeer of hergebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in engelbert strauss leverancier Code of Conduct (Zie koppeling maken, pagina's 1-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is over het algemeen vrijwillig; 3. Ja, minimumloon moet voldoende ter dekking van de kosten van het leven (zie link, pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Engelbert strauss leverancier gedragscode is van toepassing voor al haar leveranciers, hun fabrieken, onderaannemers, evenals hun eigen leveranciers (zie link, bladzijde 1). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Engelbert strauss biedt een lijst van landen waar hun leveranciers zich bevinden, maar zij bieden niet een lijst van de specifieke leveranciers (zie link, pagina 6-7). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Engelbert strauss is een lid van Fair Wear Foundation (FWF). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Engelbert strauss is een lid van FWF, wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Engelbert strauss rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn geïmplementeerd om praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit verbeterd. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Engelbert strauss publiceert een gedetailleerde samenvatting controleverslag. In 2016, werd 86% van het volume van de aankoop uit risicolanden gecontroleerd. Ook bestaat een deel van zijn productie in laag risico landen. Maar het blijft onduidelijk of > 90% in totaal kan worden beschouwd als gecontroleerd (zie link, vanaf pagina 6). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume van engelbert strauss zo compatibel tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, vanaf pagina 6) wordt gecontroleerd. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Engelbert strauss implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven echter. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Engelbert strauss publiekelijk rapporteert niet over resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Engelbert strauss openbaar rapporteert niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron