Rank a Brand

Hoe duurzaam is Timberland?

Timberland & duurzaam


Timberland
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Timberland heeft het D-label behaald. Timberland heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Greensboro, NC, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: VFC, Bags, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Timberland?

Timberland Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 August 2017 door Kamala
Laatst gecontroleerd: 1 May 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Timberland implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals het verminderen van hun energiebehoefte van werknemer reizen, investeren in hernieuwbare energie, en inbouw van installaties met energie-efficiëntie upgrades. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Timberland verlaagd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 13,539 ton van CO2e in 2013 naar 11,073 ton van CO2e in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 18,3% (zie link, pagina 12-13). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2015 kwam 32% van het totale energieverbruik van Timberland uit hernieuwbare bronnen. Het gegenereerde on-site, lokaal afkomstig uit hernieuwbare energieleveranciers, was of werd gecompenseerd met hernieuwbare energie credits. Maar bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg is opgegeven. Ook delen van groene stroom blijft onduidelijk (zie link op de volgende vraag, pagina 13). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Het was Timberlands doel uitstoot te verminderen klimaat van eigen bewerkingen met 50% in 2015 (referentiejaar 2006). Maar, Timberland communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering van die gaan voorbij 2015, en alleen verwijst naar het gebruik van energie en hernieuwbare energie-doelstellingen van de merk eigenaar VFC (zie link, pagina 12). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Timberland implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de klimaat-uitstoot in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Timberland publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, pagina 12-13). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Timberland vermeldt de percentages van milieuvriendelijke voorkeur vezels gebruikt, zoals organisch of BCI katoen, gerecycled polyester en of rubber. Echter, het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 4-5). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Timberland aangekondigd een Beleidsovereenkomst van de respectieve met Greenpeace in 2009, en verwijst naar de tenuitvoerlegging van maatregelen zoals het verbergen van de traceerbaarheid. Echter, Timberland duidelijk communiceert niet als sourcing leder afkomstig van vee boerderijen in ontboste gebieden van Amazon eigenlijk wordt vermeden (zie link, pagina 3). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Timberland meldt dat 93,1% van leder afkomstig in Q1 2017 van zilver komt of goud gewaardeerd leerlooierijen, volgens de Leer werken groep (LWG) (zie link, pagina 3). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? VFC (merk eigenaar van Timberland) heeft normen voor de behandeling van afvalwater in de productie van al hun producten (Chem-IQ). VFC publiceerde ook haar RSL (zie link op milieu vraag 11), en geeft een jaarlijkse (maar oppervlakkig) overzicht van de voortgang (vanaf februari 2017). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Timberland communiceert om te worden vastgelegd om de afschaffing van alle PFK's in haar Waterdicht schoeisel en kleding tegen 2020. Maar het blijft onduidelijk of andere chemische doelgroepen zoals ftalaten of azo-kleurstoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de productie van Timberland het hele kledingstuk productie (zie link, pagina 6). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Timberland verslagen een duidelijke doelstelling om de geleidelijke afschaffing van PVC in al hun producten tegen 2020. Echter alleen opgegeven voor de schoenen het geeft zijn huidige prestaties (98% in 2016) (zie link, pagina 5). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Timberland het bereikte niveau van de gemiddelde uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) per paar schoen is boven de vereiste 40 gram, namelijk 52 gram. 2020 beoogt Timberland gemiddeld 42 gram VOS per paar (zie link, pagina 2). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Timberland implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals met behulp van 100% gerecycleerde materialen voor de loges van schoeisel en het gebruik van watergedragen inkten. Maar, concrete resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk, met inbegrip van materialen voor draagtassen en verpakkingen van de scheepvaart, niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 6 & 14). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Timberland rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten in gewicht of volume van haar beleid van vermindering van afval. Het rapporteert 54% van de totale hoeveelheid afval wordt gerecycleerd in 2015 en is bedoeld voor 95% recycleerbaar afval in 2020. Merk eigenaar VFC brengt verslag uit over de totale jaarlijkse afval materiaal voetafdruk (> 69,965 ton per jaar) (Zie ook link op de vorige vraag, pagina 14). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Timberland communiceert voor het uitvoeren van een campagne ("tweede kans") ter bevordering van de consumenten te recyclen kleding (versleten schoenen om terug te brengen naar de winkel). Dit programma lijkt beperkt tot slechts enkele geselecteerde winkels in Duitsland. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Timberland Code of Conduct werd vervangen door VF's termen van Engagement en principes van Global Compliance. Alle normen worden genoemd in de VF Corporation van Global Compliance beginselen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is en 'behalve buitengewone zakelijke omstandigheden', die kan betekenen om het even wat; 3. Nee, vermeldt het de wettelijk minimum of het heersende industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Timberland noch VFC maken duidelijk als de principes van Global Compliance en de daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen (Zie ook link op de vorige vraag). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Timberland publiceert een driemaandelijkse lijst van directe leveranciers, effectieve door Q1 2017. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? VFC participeert in een aantal van de MSI, zoals FLA (maar als slechts een licentiehouder voor de categorie B) en Social Accountability International (SA8000). Echter betreffende SA8000 VFC noch Timberland opgeven welk percentage van fabrieken/jaarlijkse volume is gecertificeerd (zie link op de volgende vraag, pagina 8-9). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn "De derde weg" programma op strategische leveranciers ter verbetering van praktijken, en bijvoorbeeld te verlagen ziekteverzuim van werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor het afwerken en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet ten aanzien van betere arbeidsomstandigheden zelf. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2016, Timberland gecontroleerd 67% van de fabrieken waar het afkomstig, het is echter onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt. Hoewel Timberland publiceert welke belangrijke arbeid kwesties werden gevonden, het duidelijk en uitvoerig geeft geen resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 8-9). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Timberland communiceert dat volgens VFC van Global Compliance principes in Q1 2017, 41% van haar leveranciers werden beoordeeld als 'Geaccepteerd', 58% waren 'Developmental' en 1% 'verworpen'. Maar, het is niet duidelijk welk deel van de productie is uit hoge risico landen, noch als het is gecertificeerd (bijvoorbeeld SA8000) of anders onafhankelijk gecontroleerd (zie link, pagina 8-9). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VFC implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar eigendom productiefaciliteiten, namelijk via een onderzoeksproject met SAI. Concrete resultaten zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Timberland noch VFC verslag openbaar duidelijke resultaten van haar uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron