Rank a Brand

Hoe duurzaam is The North Face?

The North Face & duurzaam


The North Face
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

The North Face heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre The North Face zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Alameda, CA, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: VFC, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & The North Face?

The North Face Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 28 July 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 28 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? De noordwand implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in haar winkels, hoofdkwartier en kantoorgebouwen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? De noordwand publiceert haar klimaat voetafdruk van ons operaties (6,206 ton CO2e), en vanaf 2013 alleen. Merk eigenaar VFC teruggebracht zijn voetafdruk van de totale klimaat van eigen bewerkingen van 263,485 ton van CO2e in 2013 naar 258,815 ton van CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 1,8% (zie link, "Climate Change 2014 & 2016 Response"). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? The North Face rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten, maar is niet duidelijk over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? VFC communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering voor zijn absolute klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? VFC evalueert de klimaateffecten van de gecontracteerde fabrieken, en werkt aan bewustwording van de koolstof-gebruik in de base van de leverancier. Maar voor de tijd wordt VFC publiceert geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Noch band eigenaar VFC noch The North Face communiceren van concrete resultaten op het totale gebruik van voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecycled polyester voor The North Faces producten (Zie ook link op de volgende vraag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? VFC communiceert niet een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij expansie voor de lederproductie. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Wat betreft The North Face producten communiceert VFC openlijk niet een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan (Zie ook link op de vorige vraag). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? De noordwand kleding is bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering is van toepassing op bepaalde producten van de collectie. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? De noordwand communiceert worden in het proces van het wegwerken van verdachte chemische groepen. Maar het blijft onduidelijk of of niet ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de productie van The North Face hele kledingstuk productie. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? VFC steunt inspanningen te vinden aanvaardbaar alternatieven voor PVC gebruiken in alle producten, met het uiteindelijke doel wordt een uitgebreid verbod op alle PVC gebruik. Maar, VFC specificeert niet of een geleidelijke terugdringing van PVC in The North Face producten kan worden beschouwd in de tussentijd gerealiseerd (zie link, pagina 24 & 54). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? VFC vermeldt VOC's in de lijst van hun beperkte chemische stof. Het is echter onduidelijk wat vermindering niveaus worden bereikt voor de productie van schoeisel (zie link, pagina 18). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VFC implementeert duurzaamheid aankoop van criteria voor de verpakkende materialen. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? VFC rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Echter merk eigenaar VFC implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalstromen en verslagen over de totale jaarlijkse afval materiaal voetafdruk (meer dan 69,965 ton per jaar). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? The North Face biedt een kledingstuk collectie systeem in zijn winkels. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de VF Corporation van Global Compliance beginselen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is en 'behalve buitengewone zakelijke omstandigheden', die kan betekenen om het even wat; 3. Nee, vermelding van wettelijk minimum of het heersende industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? VFC maakt niet duidelijk als de principes van Global Compliance en de daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen (Zie ook link op de vorige vraag). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? VFC beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? VFC participeert in een aantal van de MSI, zoals FLA (maar als slechts een licentiehouder voor de categorie B) en Social Accountability International (SAI / SA8000). Echter, VFC geeft niet aan welk percentage van fabrieken/jaarlijkse volume is gecertificeerd. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn "De derde weg" programma op strategische leveranciers ter verbetering van praktijken, en bijvoorbeeld te verlagen ziekteverzuim van werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor het afwerken en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet ten aanzien van betere arbeidsomstandigheden zelf. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? VFC communiceert als u wilt controleren alle leveranciers van de 1ste laag (zoals naaien, snijden, borduurwerk, screen-print, Wasserij). De verstrekte informatie over auditresultaten zijn echter niet specifiek genoeg. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VFC meldt nauw samen te werken met NGO partners, de eigenaren van de fabriek en werknemers leefloon en veiligere, efficiëntere productiemethoden voor succes op lange termijn te bevorderen. Duidelijke resultaten van de respectieve maatregelen zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? VFC stelt om al haar 2e tier leveranciers (zoals stof molens en leerlooierijen) controleren, maar niet te rapporteren over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden voor de stof productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron