Rank a Brand

Hoe duurzaam is Puma?

Puma & duurzaam


PUMA logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

PUMA heeft het C-label behaald. PUMA is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Kering SA
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Kering, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Puma?

Puma Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 May 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 7 May 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PUMA implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen of uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina's 57-59). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PUMA verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 42,887 ton CO2 in 2015 naar 44,154 ton CO2 in 2016, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 3 (zie link, bladzijde 58). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? PUMA rapporten voor 2016 19% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt. Maar, bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 65). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PUMA ten doel om het ontwikkelen van een 'science-based CO2 reductiedoelstelling' door 2016, ten uitvoer te leggen in 2020. Voor de tijd zijn schijnbaar ter beoordeling voorgelegd (zie link, pagina 42 & 57). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PUMA implementeert maatregelen om de uitstoot van het klimaat in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. PUMA publiceert ook, concrete resultaten – zoals de broeikasgasemissies van de leveranciers van de laag 1 (zie link, pagina 58 & 66). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? PUMA heeft een duurzame grondstof strategie gedefinieerd. Het totale aandeel van voorkeur grondstoffen is echter niet duidelijk genoeg meegedeeld (zie link, pagina 43, 63 & 64). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Volgens richtlijnen van de leer van de Kering van vee kunnen alleen rechtstreeks worden gekapt of niet indirect van boerderijen of groepen volledig inzetten voor een onmiddellijk moratorium op ontbossing en die zijn niet bezig met ontbossing in de Amazone bioom sinds juli 2006. Maar, de huidige status is niet opgegeven (zie link, "Forest 2016 Response"). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Voor 2016 wordt een algemeen 94% veiligheidsniveau LWG Medaille bekroonde lederen leveranciers gerapporteerd, maar geen specificatie als dit voor goud en zilver ratings alleen geldt. In tegenstelling, 93% van alle leder gebruikt in 2015 was afkomstig van leerlooierijen gewaardeerd goud / zilver door het Leer werken groep (LWG) (zie link, pagina 61). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? PUMA heeft de Detox verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020'. Volgens Greenpeace, is PUMA gecategoriseerd als "Evolution Mode" in doen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? PUMA is gericht op het elimineren van alle PFK's eind 2017. Voor andere chemische PUMA groepen geeft aan dat een compleet afgebouwd is nog niet gerealiseerd ook (zie link, pagina 60-61, en link op de volgende vraag, pagina's 22-24). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? PUMA heeft verklaard in eerdere verslagen (laatste in 2014) dat PVC reeds volledig van de productie sinds 2004 verboden is (zie link, bladzijde 43). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? PUMA rapporteert over het hebben van een programma in ter beperking van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun schoen-productie, en heeft een niveau van gemiddelde 21,2 gram van vluchtige organische verbindingen (VOC) emissies per paar schoen bereikt in 2016 (zie link, pagina 60-62). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Puma en Kering maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, zoals gebruik gerecycleerd en / of gecertificeerd papier materialen voor het verpakkingsmateriaal. Ook Kering rapporten een verpakking materialen voetafdruk van 18,214 ton in 2016 (+ 6% ten opzichte van 2015 echter) (zie link, pagina 110). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PUMA implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen over statistische resultaten met betrekking tot zijn over het algemeen afvalmaterialen voetafdruk, waarvan 5,302 ton bedroeg in 2016 (+ 6% ten opzichte van 2015) (zie link, pagina 65). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? In 2012, PUMA had gelanceerd - in samenwerking met I:CO - haar "Bring Me Back"-programma ter bevordering van consumenten om gebruikte producten aan PUMA worden opgeslagen voor hergebruik en recycling. De huidige status is echter onduidelijk. Ook, PUMA is niet (meer) vermeld op ik: CO's partnerwebsite. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? All standards are mentioned in PUMA's Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, vermeld; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur met uitzondering van 'buitengewone omstandigheden'; overuren niet wordt opgegeven; 3. Ja, inzet om te betalen lonen ter dekking van de werknemer de fundamentele behoeften plus enkele discretionaire inkomen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? PUMA de gedragscode wordt ook toegepast voor 'Fase 3' leveranciers waarin bijvoorbeeld leer looien (zie link, pagina's 52). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PUMA heeft een lijst gepubliceerd van leveranciers dat voor slechts ongeveer 80% van de sourcing hoeveelheid haar kleding, schoeisel en accessoires divisie in 2017 staat. In tegenstelling echter deze lijst alleen dekt geen directe leverancier (Tier 1), maar ook component en materiële leveranciers (fase 2). Deze transparantie dimensie positief beoordeeld kan worden ook. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? PUMA is sinds 2004 lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? De Fair Labor Association wordt erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI) dat aan dit criterium voldoet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? PUMA implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, en daardoor werkt samen met initiatieven zoals "Beter werk". Maar, concrete resultaten, zoals de lonen stegen of daalden, werkuren niet duidelijk zijn opgegeven (zie link, bladzijde 45). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? PUMA publiceert een overzicht van het controleproces (Tier 1 & 2 leveranciers). Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume in 2016 werden gecontroleerd. Ook, PUMA duidelijk en uitvoerig specificeert niet de resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken (zie link, pagina 50-56). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? PUMA duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door onafhankelijke derden. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? PUMA de Code of Conduct staat dat iedere werknemer in de toeleveringsketen heeft een recht op schadevergoeding dat betrekking heeft op fundamentele behoeften, alsmede enkele discretionaire inkomen. Maar er is geen duidelijke rapportering in hoeverre deze doelstelling is bereikt (Zie ook link volgende vraag, blz 50-56). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? PUMA duidelijk rapporteert niet als en hoe veel van haar weefsel productie wordt goedgekeurd als sociaal beantwoordend aan door onafhankelijke derden. Bron