Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nike?

Nike & duurzaam


Nike
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Nike heeft het C-label behaald. Nike heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Nike Inc.
Hoofdkantoor: Beaverton, Oregon USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: NikeInc, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Nike?

Nike Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 10 November 2018 door Marca
Laatst gecontroleerd: 9 November 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nike implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina's 25-28). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nike verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 + 2) van 247,006 tCO2e in FY16 te 250,785 tCO2e in FY17, een stijging van 2% (zie link, bladzijde 28). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? 22% van de elektriciteit die wordt gebruikt door Nike in FY17 was gegenereerd op basis van hernieuwbare energie (zie link, pagina 14). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Nike is gericht op het gebruik van 100% hernieuwbare energie tegen het einde van de FY25, die gelijkwaardig zijn aan de vermindering van absolute Scope 1 en 2 CO2-uitstoot met meer dan 50% van FY15 tot FY25. Echter de reductiedoelstelling binnen de komende 5 jaar niet duidelijk is opgegeven (zie link, pagina's 15 en 25). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Nike verslagen over een afname van de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, bladzijde 28). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nike maakt gebruik van duurzame materialen: 29,6% voor kleding en 32,5% voor schoenen: Nike gebruikt 54,1% katoen Sourced meer duurzaam (zie link, pagina 14). Het is echter niet bekend hoeveel % van volume Nike maakt gebruik van milieuvriendelijke 'voorkeur' grondstoffen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Nike heeft een "Amazon bioom lederen Sourcing beleid" die zorgt voor Nike maakt geen gebruik van leder vervaardigd uit runderen groeide op in de Amazon bioom (zie link, pagina 72-73). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Nike communiceert niet duidelijk genoeg over haar beleid – met inbegrip van de resultaten - limiet chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Nike implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. Echter, volgens Greenpeace, Nike, Inc is gecategoriseerd als 'Faux-Pas' daarbij. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, Nike, Inc. heeft met succes geëlimineerd 90% van de PFK's wordt gebruikt. Maar, Nike, Inc. rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals PFC of ftalaten kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie voor Nike merk. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Nike verbiedt het gebruik van PVC in alle materialen en producten (Zie RSL een document in de link, pagina 63). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Nike rapporteert over het hebben van een programma in ter beperking van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun schoen-productie, en heeft een niveau van gemiddeld 12 gram van aardolie verkregen oplosmiddelen (PDSs) per paar schoen bereikt (zie link, pagina 48 voor uitspraak in hun FY15 verslag: hun FY17 verslag gewoon ««zegt dat ze gebruiken "96% minder oplosmiddelen aardolie verkregen sinds 1995"). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Nike communiceert niet duidelijk een beleid voor het terugdringen van de consument verpakking en resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nike heeft een target om te "elimineren schoeisel vervaardigen storten van afval of de verbranding, terwijl het voortdurend om algemene afval te verminderen"; Zij melden dat afval gestort gereduceerd van 6,6% in FY16 tot 4,0% in FY17; en zij melden dat in FY17, meer dan de helft van NIKE schoenen eindproducten productie afval gerecycled is (zie link, bladzijde 29). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? In 1993 introduceerde Nike de "Hergebruik-A-Shoe" programma waar klanten versleten schoenen bij Nike winkels retourneren kunnen (zie link op de vorige vraag, pagina 10). Nike dan maalt de schoenen naar beneden en verandert hen in nieuwe producten (zie link). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Nike Code of Conduct (zie link, bladzijde 1). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. ja: er is een erkende arbeidsverhouding opgericht door land wetgeving en praktijk. 2. Nee: max werkweek is 48 uur en een maximum van 12 overwerk, 'Andere dan in buitengewone omstandigheden', die niet is gedefinieerd. 3. ja: werknemers hebben het recht op schadevergoeding dat volstaat om te voldoen aan de basisbehoeften plus enkele discretionaire inkomen (zie link, pgs 2-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Nike's CoC "legt de minimumnormen die wij verwachten elke fabriek van de leverancier of de faciliteit om te voldoen aan", maar maakt niet duidelijk als het leder productie of dier boerderijen (zie link, bladzijde 1) omvat. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nike's webpagina heeft een interactieve kaart waarin de naam en de locatie van elke fabriek en soorten producten geproduceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Nike is een filiaal van de Fair Labor Association (FLA). Nike's compliance-programma is geaccrediteerd door FLA. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Maatschappelijke organisaties (BBF) verbonden met FLA help vorm programma's en beleid dat verantwoording van bedrijven en werknemers leven verbeteren. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Nike is van mening dat lonen kan toenemen naarmate de fabriek van de algehele operationele efficiëntie verbeteren en voert werknemer onderzoeken ter identificatie van de manieren om te verbeteren op de werkplek. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, bladzijde 45). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nike publiceert een gedetailleerde samenvatting controleverslag met follow-up van de acties (zie link, pagina 41 basisgewicht). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nike duidelijk rapporteert niet hoeveel productievolume als sociaal compatibel wordt gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen, zoals FLA (zie link, pagina 41 basisgewicht). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Nike biedt geen concrete informatie of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nike, Inc. rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron