Rank a Brand

Hoe duurzaam is Mammut?

Mammut & duurzaam


Mammut
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Mammut heeft het D-label behaald. Mammut heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Mammut Sports Group AG
Hoofdkantoor: Seon, Switzerland
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirs, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Mammut?

Mammut Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 18 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mammut implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Mammut publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Mammut communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Mammut communiceert niet informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Mammut communiceert haar biokatoen producten zijn geproduceerd klimaat-neutrale, met katoenteelt, waarin sprake is van een compensatie van de resterende CO2-uitstoot (biogasinstallaties in bioRe® teelt regio's in India en Tanzania). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Een deel van de Mammut collectie is gemaakt van biologisch katoen en gerecycleerde materialen. Echter, het is niet duidelijk welk percentage van de totale productie bestaat uit milieuvriendelijke voorkeur materialen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Mammut communiceert niet openlijk een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij uitbreiding voor de productie van vlees en leder. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Mammut werkt samen met bluesign® maatregelen van de bescherming van het milieu in de productieketen. Echter, Mammut niet duidelijk wordt beschreven resultaten van de maatregelen tot beperking van het gebruik of de vervuiling van chroom. Het merk is dus niet duidelijk zijn over de omvang en de gevolgen van dit beleid. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? De Mammut kleding is bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering is van toepassing op bepaalde producten van de gehele collectie. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Mammut wil afbouwen PFC 2022, maar rapporteert niet of ten minste één andere verdachte chemische groep, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Mammut rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Mammut communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemicaliën bij de productie van hun schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Mammut rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Mammut rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van afvalmaterialen. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? In samenwerking met I: CO Mammut biedt een systeem voor het verzamelen van kleding in de winkels in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Mammut is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF) (zie pagina 14). Zie voor arbeidsnormen van de FWF, koppeling vragen 2 & 3 hieronder. In de ILO-normen zijn alle deze normen vermeld (standaarden 1,2,3,7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In Fair Wear Foundation arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen, 2. Ja, maximale werkweek, overuren is vrijwillig, 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link normen 5,6,8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In FWF arbeidsnormen: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Mammut maakt niet duidelijk of de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook van toepassing verder is omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Een lijst met de leverancierslanden is samengesteld, zich ophopen tot 100% van de leveranciers. Geen namen of contactgegevens, echter staan. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Mammut is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Mammut is een lid van de Fair Wear Foundation, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Mammut implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, namelijk ter verbetering van de ergonomie voor de werknemers op het leveren van fabrieken. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 25). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Mammut heeft een openbaar beschikbare jaarlijkse controleverslag op de Fair Wear Foundation website. In 2014, 93% van Mammut de productievolume werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 14). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Volgens FWF 21% van Mammut de producten werden in laag risico landen gemaakt in 2014. Bovendien, Mammut de arbeidsomstandigheden beleid voor kleding fabrikanten is gewaardeerd met de "Leader"-status (zie link, pagina 12 & 33). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden beleid vraag 9. Merk op dat een van Mammut de leverancier een SA8000 Certifiacte 2014 (zie link, pagina 14) heeft ontvangen. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Volgens FWF Mammut inspanningen geleverd om de kennis over de juiste leefloon in hun leverancierslanden. Maar Mammut heeft nog niet ontwikkeld voor een systematische aanpak om te beseffen leefbaar loon betalingen (zie link, bladzijde 10). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Mammut rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Mammut rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron