Rank a Brand

Hoe duurzaam is Mammut?

Mammut & duurzaam


Mammut
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Mammut Sports Group AG
Hoofdkantoor: Seon, Zwitserland
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirs, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Mammut?

Mammut Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 October 2015 door Luca
Laatst gecontroleerd: 6 October 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mammut heeft verschillende beleidsmaatregelen ter compensatie van de uitstoot van koolstof, genomen zoals gerelateerde tot een verhoging van de energie-efficiëntie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Mammut publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar op haar website. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Mammut communiceert niet haar hernieuwbare energie-beleid via haar website. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Mammut communiceren niet met een doel-vermindering van de CO2-uitstoot van het merk op haar website. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Mammut vermeldt het doel om de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties en rapporten, die de gehele koord en lus collectie is ' bluesign ® product' gecertificeerd sinds 2012 (zie link, pagina 11). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Een deel van Mammut de collectie is gemaakt door biologische katoen en gerecycleerde materialen. Echter, het is niet duidelijk welk percentage van de totale productie bestaat uit milieuvriendelijker voorkeur materialen (zie link, blz 10). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Mammut duidelijk rapporteert niet, of leer levering uit het Amazone-gebied wordt vermeden, maar een doel voor 2014 oplossingen te vinden voor het vermijden van het gebruik van lederen had meegedeeld. Geen resultaat met betrekking tot dat doel wordt nog gemeld (zie link, pagina 11). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Mammut werkt samen met bluesign® milieubescherming maatregelen gedurende de gehele productieketen te implementeren. Echter, Mammut niet duidelijk resultaten van zijn maatregelen om het gebruik of vervuiling van chroom beperken beschrijven. Het merk is dan ook niet duidelijk over de omvang en de gevolgen van dit beleid (zie link, pagina 9-11). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Mammut van kleding is bluesign ® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische en water gebruik. Deze certificering geldt voor de meeste van de gehele collectie (zie link, pagina 9-11). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Mammut rapporteert over het doel om PFOA uit de productie te elimineren in 2015, maar niet melden of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of PFC's nu al kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Mammut rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Mammut communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun productie schoen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Mammut rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Mammut Staten Staten voor de uitvoering van verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiële voetafdruk van haar merk, zoals het opnieuw gebruiken van overdracht-garen om kleurstof touwen. Statistische resultaten met betrekking tot zijn afval voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 18). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? In samenwerking met I: CO Mammut biedt een systeem voor het verzamelen van kledingstuk in de winkels in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland (zie link, pagina 19). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Mammut is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF) (zie pagina 14). Zie voor arbeidsnormen van de FWF, koppeling vragen 2 & 3 hieronder. In de ILO-normen zijn alle deze normen vermeld (standaarden 1,2,3,7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In Fair Wear Foundation arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen, 2. Ja, maximale werkweek, overuren is vrijwillig, 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link normen 5,6,8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In FWF arbeidsnormen: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Mammut maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals lederen looien of vee boerderijen (zie link, pagina 12). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Een lijst van leverancierslanden is samengesteld, accumuleren tot 100% van de leveranciers. Geen namen of contactgegevens, echter zijn vermeld (zie link, pagina 26). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Mammut is een lid van de Fair Wear Foundation. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Mammut is een lid van de Fair Wear Foundation, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor zijn integriteit zijn. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Mammut rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Mammut heeft een openbaar beschikbare jaarlijkse controleverslag op de Fair Wear Foundation website. In 2014, 93% van Mammut de productievolume werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 14). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Volgens FWF 21% van Mammut de producten werden in laag risico landen gemaakt in 2014. Bovendien, Mammut de arbeidsomstandigheden beleid voor kleding fabrikanten is gewaardeerd met de "Leader"-status (zie link, pagina 12 & 33). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden beleid vraag 9. Merk op dat een van Mammut de leverancier een SA8000 Certifiacte 2014 (zie link, pagina 14) heeft ontvangen. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Volgens FWF Mammut inspanningen geleverd om de kennis over de juiste leefloon in hun leverancierslanden. Maar Mammut heeft nog niet ontwikkeld voor een systematische aanpak om te beseffen leefbaar loon betalingen (zie link, bladzijde 10). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Mammut rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Mammut rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron