Rank a Brand

Hoe duurzaam is Columbia?

Columbia & duurzaam


Columbia
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Columbia heeft het D-label behaald. Columbia heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Columbia Sportswear Company
Hoofdkantoor: Portland, OR, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Columbia?

Columbia Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 24 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 24 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Columbia Sportswear Company (CSC) (merk eigenaar van Columbia) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? CSC verslagen openbaar zijn eigen operaties klimaat voetafdruk (Scope 1-3). In 2015 had het een totale voetafdruk van 16,212 ton CO2e, in vergelijking tot 18,229 ton van CO2e in 2016. Dit betekent een stijging van ongeveer 12% (zie link, bladzijde 42, en link op de vorige vraag). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? CSC communiceert het gebruik van ter plaatse geproduceerde groene energie (fotovoltaïsche panelen) voor haar eigen activiteiten, maar is niet duidelijk over het totale procentuele aandeel van hernieuwbare energiegebruik (zie link, bladzijde 32). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? CSC is niet gedefinieerd doel kortingen voor hun klimaat emissies nog (zie link, bladzijde 32). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? CSC communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, bladzijde 29, 42-43). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Columbia Sportswear Company (CSC) (merk eigenaar van Columbia) heeft een duurzame grondstof strategie gedefinieerd. Het totale aandeel van voorkeur grondstoffen wordt echter niet doorgegeven (zie link, pagina 11). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? CSC publiceerde een verklaring te zeggen dat alle fabriek partners moeten aankoop van Rawhide voorkomen van runderen die is opgegroeid in de Amazone bioom en meldt dat, hoewel het heel moeilijk om het leer supply chain te beheersen, dat er geen het leer is afkomstig van veehouderijen in het Amazonegebied. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? CSC meldt dat 95% van de gebruikte leder in 2015 gecertificeerde producenten volgens de Leer werken groep (LWG) vandaan. Echter geeft CSC duidelijk niet het aandeel van zilver en goud gecertificeerd leveringen (zie link, pagina 11). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? CSC sloot zich aan bij de bluesign® systeem partnernetwerk. De bluesign® systeem ingesteld en normen voor milieu-vriendelijker en veilige productie controles. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? CSC stelt dat al haar Columbia Sportswear merk kleding producten zijn vrij van PFOS (perfluoroctaansulfonaat). Echter, CSC niet melden of ten minste 1 van de 11 verdachte chemische groepen, zoals PFK of Chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgebouwd-out in de gehele productieketen van de producten van Columbia. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Noch rapport CSC noch Columbia over het hebben van een plan om de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten, respectievelijk de vraag of PVC wordt gebruikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Noch CSC noch Columbia communiceren openlijk een beleid om oplosmiddelen gebaseerde chemicaliën te beperken in hun productie van schoenen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? CSC noch Columbia verslag over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 27 & 28). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? CSC implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van haar afvalstoffen. Echter concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 22 & 29). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Noch CSC noch Columbia rapport, of de terugkeer of hergebruik van schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Columbia Sportswear Company "Normen van praktijken bij het vervaardigen". Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet duidelijk aangegeven; 2. Nee, maximale week werken is 48 uur en een maximum van 12 overuren, ' behalve onder buitengewone zakelijke omstandigheden, die om het even wat betekenen kunnen; 3. Ja, compensatie voor een reguliere werkweek dat is voldoende om te voldoen aan de basisbehoeften van de arbeiders en sommige discretionaire inkomen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Columbia maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals lederen looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? CSC publiceert een lijst van leveranciers, effectief in 2016. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? CSC is een licentiehouder van de categorie B van de FLA, wat betekent dat alleen de university college/producten van het merk FLA verbonden, niet de rest van het merk (zie link, pagina 25). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? CSC opleiding en capaciteitsopbouw-programma moedigt leveranciers voor de verdere ontwikkeling van vaardigheden voor het effectief saneren en algehele prestaties, zoals productie-efficiëntie te verbeteren. Echter zijn niet de concrete resultaten van betere arbeidsomstandigheden als gevolg van betere praktijken nog gemeld. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2016, werd 95% van het productievolume CSC gecontroleerd op niveau van de leverancier. Maar, CSC rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, bladzijde 17-22). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? CSC rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron