Rank a Brand

Hoe duurzaam is Subway?

Subway & duurzaam


Subway
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Subway heeft de eerste duurzame mijlpalen bereikt, bijvoorbeeld door het gebruik van producten uit de duurzame landbouw. Maar er is nog ruimte voor verbetering in transparantie, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Merkhouder: Doctor's Associates, Inc. (DAI).
Hoofdkantoor: Milford, Connecticut, USA
Sector: Restaurantketens
Categorieën : 
Free Tags: Fast Food

Weet je meer over duurzaamheid & Subway?

Subway Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 August 2015 door Erwin
Laatst gecontroleerd: 21 August 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Subway Restaurants heeft verschillende beleidsmaatregelen genomen om de uitstoot van koolstof, zoals een efficiencyprogramma voor reizen routes, volle vrachtwagens en groene en recyclebare materialen en energiezuinige verlichting (LED) (zie link) te verminderen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Subway niet publiceren van een up-to-date jaarlijkse klimaat voetafdruk van vorig jaar op haar website. Dus het is niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen om de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Subway geen informatie over het percentage van de energie die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen op haar website te communiceren. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 200 kg CO2-eq per vierkante meter restaurant oppervlakte per jaar? Subway over verschillende maatregelen om energie te besparen in haar winkels en gebouwen, voornamelijk gerelateerd aan Energy Star apparaten / LEED-certificering. Echter, duidelijke informatie over de energie-efficiëntie niveau lager dan 200 kg CO2 per vierkante meter is niet gemeld. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Subway Restaurants biedt geen geen duidelijke doelstellingen voor CO2 uitstoot te verminderen. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Subway heeft geen beleid mee aan de uitstoot van koolstof in de supply chain, dat is dan de eigen operaties op haar website te verminderen. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waarmee tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Subway heeft een beleid om duurzame palmolie te gebruiken in haar producten. Bron
2. Voert het merk al een strikt beleid voor tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waardoor tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Subway geen informatie over het gebruik van duurzame bronnen voor de gebruikte tropische grondstoffen zoals soja en rundvlees te communiceren. Bron
3. Gebruikt het merk (bedrijf) milieugecertificeerde olie in de producten en, wanneer het merk gebruikmaakt van palmolie, gebruikt het dan alleen duurzame palmolie voor alle producten die palmolie bevatten? Subway niet rapporteren over de vraag of de oliën gebruikt in haar producten milieuvriendelijk zijn gecertificeerd. In het geval van palmolie, het merk is bedoeld om gecertificeerde duurzame palmolie te gebruiken in Europa door slechts 2.015. Maar het is onduidelijk welk percentage van zijn producten die momenteel worden gebruikt duurzaam geproduceerde palmol Bron
4. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Subway zegt het heeft een welzijnsbeleid en rapporten dier op haar beleid met betrekking tot tonijn. Volgens Subway gestreepte tonijn is het enige type van zeevruchten in zijn product. Ook, Metro samen met MSC om een commercieel haalbaar plan voor de overgang naar een meer duurzame tonijn te ontwikkelen. Bron
5. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor een aanmerkelijk deel van de verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie opmerking voor milieubeleid vraag 4. Echter, Metro niet duidelijk genoeg over de normen en controlemechanismen voor andere dierlijke producten. Bron
6. Volgt het merk vooruitstrevende milieu en dierenwelzijn standaarden voor alle verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk een milieubeleid voor de productie van groenten en fruit? Subway bronnen landbouwproducten die voldoen aan de standaarden zoals GAP en GHP. In de Verenigde Staten Subway controleert haar voedselvoorziening volgens de USDA standaard. Maar, Metro is niet duidelijk genoeg over de volledige omvang (type van ingrediënt, regio en welke standaard) van haar beleid. Bron
8. Heeft het merk een milieubeleid voor het basisvoedsel zoals rijst, graan, mais of aardappelen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Voert het merk (bedrijf) een milieubeleid voor de frisdranken en water? Subway communiceert niet over een beleid voor duurzame frisdrank of water uit de kraan. Bron
10. Heeft het merk een voldoende vegetarisch assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Subway Restaurants biedt vegetarische broodjes, maar beschikt niet over een concreet beleid te verhogen het gebruik van vegetarisch voedsel. Bron
11. Heeft het merk een voldoende vegaan assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Subway geen beleid over het verkopen van veganistisch vervangers communiceren. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Subway communiceert een afvalreductie beleid, maar heeft de algemene prestaties niet melden. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Subway implementeert verschillende beleidsmaatregelen om de milieu-impact van haar consumenten verpakkingen te minimaliseren, zoals het gebruik van steeds meer gerecycled materiaal. Maar, zijn de totale resultaten met betrekking tot de verpakkingsmaterialen footprint niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Subway heeft een aantal gecertificeerde koffie en thee in haar assortiment. Er is echter geen uitgebreide rapportage over het totale aandeel van gecertificeerde, tropische grondstoffen zoals koffie, thee of chocolade aangeboden. Bron
2. Is een significant deel van de tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Zijn alle tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen reeds gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron