Rank a Brand

Hoe duurzaam is La Place?

La Place & duurzaam


Laplace-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

La Place heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre La Place zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Van Eerd Group
Hoofdkantoor: Veghel, The Netherlands
Sector: Restaurantketens
Categorieën : 
Free Tags: Fairtrade, Eko

Weet je meer over duurzaamheid & La Place?

La Place Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 April 2018 door Charlotte B.
Laatst gecontroleerd: 6 April 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? La Place implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het werken met lokaal geproduceerde en biologische ingrediënten Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? La Place noch Jumbo groep (merk eigenaar) publiceren de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? La Place communiceert niet alle informatie over het percentage van de energie die uit hernieuwbare bronnen is verkregen. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 200 kg CO2-eq per vierkante meter restaurant oppervlakte per jaar? La Place rapporteert niet de greenhouse gas emissies efficiëntieniveau per vierkante meter winkelen verdieping. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? La Place communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? La Place communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waarmee tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? La Place vermeldt een beleid voor het gebruik van lokale, biologische en fair trade producten, maar het merk vermeldt niet duidelijke criteria voor soja en palmolie. Bron
2. Voert het merk al een strikt beleid voor tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waardoor tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk (bedrijf) milieugecertificeerde olie in de producten en, wanneer het merk gebruikmaakt van palmolie, gebruikt het dan alleen duurzame palmolie voor alle producten die palmolie bevatten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? La Place vermeldt een beleid inzake dierenwelzijn doet maar niet duidelijk publiceren van de normen en controlemechanismen. Bron
5. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor een aanmerkelijk deel van de verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Volgt het merk vooruitstrevende milieu en dierenwelzijn standaarden voor alle verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk een milieubeleid voor de productie van groenten en fruit? La Place evenals Jumbo groep vermelden een beleid voor het gebruik van lokale, biologische en fair trade producten, maar het merk vermeldt niet duidelijke criteria voor groente en fruit. Bron
8. Heeft het merk een milieubeleid voor het basisvoedsel zoals rijst, graan, mais of aardappelen? Zie de opmerking over de bescherming van het milieu beleid vraag 7. Bron
9. Voert het merk (bedrijf) een milieubeleid voor de frisdranken en water? La Place communiceert duidelijk niet over een beleid voor duurzame frisdrank of leidingwater. Bron
10. Heeft het merk een voldoende vegetarisch assortiment of een beleid om dit uit te breiden? La Place biedt aanzienlijke vegetarisch voedsel. Bron
11. Heeft het merk een voldoende vegaan assortiment of een beleid om dit uit te breiden? La Place maakt geen melding van een beleid ter verhoging van het gebruik van vegan ingrediënten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? La Place noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? La Place noch Jumbo groep verslag over de jaarlijkse resultaten van La Place de consument verpakkingsbeleid. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? La Place biedt fair-trade gecertificeerde koffie, maar specificeert niet of een aanzienlijk deel van het assortiment kan worden beschouwd als sociaal gecertificeerd. Bron
2. Is een significant deel van de tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Zijn alle tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen reeds gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron