Rank a Brand

Hoe duurzaam is KFC?

KFC & duurzaam


Kfc-logo-kentucky-fried-chicken
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Kentucky Fried Chicken bungelt met een E-label onderaan onze lijst van duurzame restaurantketens. Merkeigenaar Yum! publiceert wel teksten over duurzaamheid, maar we kunnen daar weinig van bakken, omdat echt concrete gegevens ontbreken. Veel ruimte voor verbetering dus!

Merkhouder: Yum!
Hoofdkantoor: Louisville, Kentucky, USA
Sector: Restaurantketens
Categorieën : 
Free Tags: Yum!, Fast Food, Kentucky Fried Chicken

Weet je meer over duurzaamheid & KFC?

KFC Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 June 2017 door Vera M.
Laatst gecontroleerd: 5 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Yum! (merk eigenaar van KFC) beschreven verschillende acties om energieverbruik te verminderen en de efficiëntie verhogen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Yum! steeg het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) van 2,937,120 ton van CO2e in 2014 naar 3,053,335 ton van CO2e in 2015. Dit betekent een stijging van ongeveer 4% (zie link, 'Klimaat verandering reacties' 2015 & 2016 downloaden). Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Yum! uitgebreide informatie over het percentage van de energie die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen niet communiceert (zie link, 'Klimaat verandering reacties' 2016 downloaden). Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 200 kg CO2-eq per vierkante meter restaurant oppervlakte per jaar? Yum! rapporten over diverse maatregelen om energie te besparen in haar winkels en gebouwen, voornamelijk betrekking op Green Building/LEED-certificering. Concrete informatie over een energie-efficiëntie-niveau lager is dan 200 kg CO2 per vierkante meter wordt echter niet gemeld. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Yum! communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering van voor de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (zie link, 'Klimaat verandering reacties' 2016 downloaden). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Yum! vermeldt het doel om de uitstoot van het klimaat in de supply chain, maar deze informatie is niet up to date en voorziet niet in een duidelijke informatie over de maatregelen, en duidelijke resultaten op het terugdringen van de uitstoot van het klimaat in de supply chain gerealiseerd (Zie ook link vorige vraag, "Climate Change reacties' 2016 downloaden). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waarmee tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Yum! heeft een beleid te gebruiken duurzame palmolie, namelijk van het merk doel is om de bron van 100% van onze palmolie uit verantwoorde en duurzame bronnen aan het eind van 2017. Bron
2. Voert het merk al een strikt beleid voor tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waardoor tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Yum! communiceert niet alle informatie over het gebruik van duurzame energiebronnen voor de gebruikte tropische grondstoffen zoals soja en rundvlees. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
3. Gebruikt het merk (bedrijf) milieugecertificeerde olie in de producten en, wanneer het merk gebruikmaakt van palmolie, gebruikt het dan alleen duurzame palmolie voor alle producten die palmolie bevatten? Yum! rapporteert niet op of de oliën die worden gebruikt in zijn producten voor het milieu zijn gecertificeerd. In het geval van palmolie, Yum! heeft ten doel stellen te gebruiken alleen duurzame palmolie of palmolie helemaal niet te gebruiken. Het is echter onduidelijk wat procent van haar producten momenteel gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie. Bron
4. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Yum! verslagen over maatregelen betreffende het welzijn van dieren, bijvoorbeeld, behandeling van dierlijk aan pluimvee gerelateerde. Maar, Yum! is niet duidelijk genoeg over haar respectievelijke normen, scopes en effecten gerealiseerd. Bron
5. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor een aanmerkelijk deel van de verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Volgt het merk vooruitstrevende milieu en dierenwelzijn standaarden voor alle verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk een milieubeleid voor de productie van groenten en fruit? Yum! geen informatie over het gebruik van gecertificeerde groente en / of fruit te communiceren. Bron
8. Heeft het merk een milieubeleid voor het basisvoedsel zoals rijst, graan, mais of aardappelen? Yum! geen informatie over het gebruik van organische of anderszins gecertificeerd basisproducten communiceren. Bron
9. Voert het merk (bedrijf) een milieubeleid voor de frisdranken en water? Yum! communiceert niet over een beleid voor duurzame frisdrank of leidingwater. Bron
10. Heeft het merk een voldoende vegetarisch assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Yum! biedt vegetarische gerechten, gecertificeerd door de Amerikaanse vegetarische associatie (AVA), maar niet rapporteert over een beleid te verhogen dit op kettingen buiten haar Taco Bell-locaties. Bron
11. Heeft het merk een voldoende vegaan assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Yum! communiceert een afvalvermindering beleid voor KFC, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Yum! communiceert een duurzame verpakkingsbeleid voor KFC, zoals het gebruik van FSC- of PEFC-gecertificeerd papier, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Noch Yum! ook KFC communiceren openlijk een fair product handelsbeleid voor haar activiteiten, als inderdaad het merk heeft. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het inschakelen van de consument meer verantwoorde keuzes kan maken. Bron
2. Is een significant deel van de tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Zijn alle tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen reeds gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron