Rank a Brand

Hoe duurzaam is IKEA Restaurant?

IKEA Restaurant & duurzaam


IKEA Restaurant
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

IKEA Restaurant heeft het C-label behaald. IKEA Restaurant is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: INGKA Holding B.V.
Hoofdkantoor: Leiden, The Netherlands
Sector: Restaurantketens
Categorieën : 
Free Tags: Store Restaurant

Weet je meer over duurzaamheid & IKEA Restaurant?

IKEA Restaurant Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 July 2016 door Liezelot
Laatst gecontroleerd: 15 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? IKEA groep implementeert verschillende maatregelen in verband met de bescherming van het klimaat, zoals energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energie (beginnend op bladzijde 36). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Van IKEA groep totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 - 2) Is gedaald van 838,465 ton CO2 in FY11 tot 731,571 ton CO2 in FY15. Dit is een daling van ongeveer 12,7% (zie link, pagina's 42). Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In FY15, 53,4% van IKEA groep gebruik van hernieuwbare energiebronnen ter plaatse werd gegenereerd (wind, fotovoltaïsche of biomassa). Het totale aandeel (inclusief gekochte elektriciteit) is 61,9%, maar bronnen, typen en additionaliteit van de groene elektriciteitsvoorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 36-42). Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 200 kg CO2-eq per vierkante meter restaurant oppervlakte per jaar? IKEA Group publiceert geen informatie over groene huis-uitstoot per vierkante meter in hun restaurants (zie link, bladzijde 42). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? IKEA groep geeft geen absolute doelstellingen voor vermindering van die hoger zijn dan het jaar 2015 (zie link, pagina 14). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? IKEA Group verbindt zich ertoe de verschillende maatregelen ter vermindering van het klimaat voetafdruk zoals zijn 'leveranciers gaan hernieuwbare Project' voor meubels en regelingen aan de voedselvoorzieningsketen gerelateerde. Maar duidelijke resultaten van emissie reducties bereikt in de voedselvoorzieningsketen zijn nog niet gerapporteerd (zie link, pagina 48 & 49). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waarmee tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? IKEA Group heeft een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen, voornamelijk palmolie (zie link, bladzijde 23-34). Bron
2. Voert het merk al een strikt beleid voor tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waardoor tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? IKEA Group heeft een duidelijk beleid voor palmolie, maar voor tropische grondstoffen als soja of rundvlees geen duidelijke informatie met betrekking tot voedsel worden verstrekt. Bron
3. Gebruikt het merk (bedrijf) milieugecertificeerde olie in de producten en, wanneer het merk gebruikmaakt van palmolie, gebruikt het dan alleen duurzame palmolie voor alle producten die palmolie bevatten? Geen informatie wordt gepresenteerd op het gebruik van ecologisch gecertificeerde olie. Ten aanzien van palmolie: door FY15 87% van haar olievoorziening van palm was afkomstig van RSPO gecertificeerd, gescheiden bronnen (zie link, pagina 23 & 29). Bron
4. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? IKEA Groep rapporteert duidelijk over maatregelen met betrekking tot vis en zeevruchten. Effectief door FY haar gehele vis en zeevruchten supply was MSC of ASC. Maar, rapportage betreffende de uitgevoerde maatregelen en resultaten gerealiseerd met betrekking tot andere producten van dierlijke oorsprong niet duidelijk genoeg is opgegeven (zie link, pagina 23 & 31). Bron
5. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor een aanmerkelijk deel van de verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Volgt het merk vooruitstrevende milieu en dierenwelzijn standaarden voor alle verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk een milieubeleid voor de productie van groenten en fruit? IKEA groep communiceert niet op een specifieke milieubeleid op groenten en fruit. Bron
8. Heeft het merk een milieubeleid voor het basisvoedsel zoals rijst, graan, mais of aardappelen? IKEA groep communiceert niet op een specifieke milieubeleid voor nietje voedingsmiddelen zoals rijst, graan, maïs en aardappelen. Bron
9. Voert het merk (bedrijf) een milieubeleid voor de frisdranken en water? IKEA groep communiceert niet uitgebreide informatie over een specifieke milieubeleid voor drinkbaar water en soda. Bron
10. Heeft het merk een voldoende vegetarisch assortiment of een beleid om dit uit te breiden? IKEA Group heeft een beleid om het gebruik van vegetarische ingrediënten (zie link, bladzijde 30). Bron
11. Heeft het merk een voldoende vegaan assortiment of een beleid om dit uit te breiden? IKEA groep communiceert haar dat haar nieuwe vegetarisch, gluten vrije GRÖNSAKSBULLAR veggieballs zijn gebaseerd op een veganistisch recept. Maar, specifieke rapportage over vegan eten aanbiedingen niet zijn opgegeven nog (zie link, pagina 14). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? IKEA groep heeft duidelijke doelstellingen om te minimaliseren van afval, zoals het verkennen van de manieren om te gebruiken digitale technologie voor het bijhouden van gegevens op voedselresten voedselproductie en keuken praktijken aan te passen. Ook rapporteert IKEA groep over haar jaarlijkse afval voetafdrukken (zie link, pagina 45 & 46). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? IKEA groep implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, maar specificeert niet voor haar restaurant operaties en publiceert geen de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? IKEA Restaurant verkoopt verschillende tropische grondstoffen die zijn gecertificeerd (UTZ Certified), zoals koffie en chocolade (zie link, pagina 31). Bron
2. Is een significant deel van de tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? IKEA Group geeft niet aan, of een aanzienlijk deel van de verkochte tropische grondstoffen aangeboden zijn gecertificeerdvolgens Fairtrade, Utz, Rainforest Alliance of vergelijkbare systemen. Bron
3. Zijn alle tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen reeds gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? De hele levering van IKEA groep van tropische grondstoffen kan niet worden beschouwd sociaal gecertificeerde nog (zie link, pagina 31). Bron