Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ralph Lauren?

Ralph Lauren & duurzaam


Ralph Lauren
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Ralph Lauren heeft het E-label gekregen. Ralph Lauren behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Ralph Lauren zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Polo Ralph Lauren Corporation
Hoofdkantoor: New York, NY, USA
Sector: Premium merken
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Ralph Lauren?

Ralph Lauren Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 27 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ralph Lauren implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals investeren in efficiënt en duurzaam vervoer en uitvoering van energie-efficiënte praktijken en maatregelen in hun gebouwen (zie link, pagina's 32-35). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Ralph Lauren verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van ongeveer 74.000 ton van CO2e in FY15 tot ongeveer 79.000 ton van CO2e in FY16, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 6,7% (zie link, bladzijde 32). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Ralph Lauren rapporteert over het gebruik van hernieuwbare energie (RECs gecertificeerde windenergie), maar is niet duidelijk over de totale procentuele aandeel en de additionaliteit van levering (zie link, pagina 34). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Ralph Lauren communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Ralph Lauren communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Ralph Lauren communiceert dat katoen is de meerderheid en de prioriteit grondstof (80%), maar niet concrete resultaten inzake het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecyclede materialen communiceert (zie link, pagina 30 & 60). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Ralph Lauren communiceert geen informatie over een milieubeleid dat er op ziet om alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productieprocessen van kleding en schoeisel te elimineren. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Ralph Lauren rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals tijdelijk of Perfluorinated chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Ralph Lauren implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, zoals duidelijk is gestegen zijn aandeel van gerecycleerde inhoud opgenomen in klant papier verpakking tussen FY15 en FY16. Maar, Ralph Lauren rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, bladzijde 30-32). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ralph Lauren implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval, zoals het recyclen van afval. Echter concrete statistische resultaten met betrekking tot haar jaarlijkse voetafdruk van de afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 37-38). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Ralph Lauren rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle deze normen worden genoemd in Ralph Lauren's operationele richtsnoeren (zie link, bladzijde 49). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, leverancier moet voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot werkuren, maar niet de maximale werkweek en overuren is opgegeven; 3. Nee, alleen naleving van lokale wetten vermeld (zie link, bladzijde 49). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, bladzijde 49). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Ralph Lauren beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers, maar de enige regio's (zie link, bladzijde 58). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Ralph Lauren communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een in aanmerking komende collectieve initiatief of kopen bij een erkende leverancier (zie link, pagina 63 & 64). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Ralph Lauren is een lid van BSR, maar cruciale informatie over arbeid normen of auditmethoden is niet gevonden op de BSR website, zodat lidmaatschap van deze organisatie is niet geteld als een 'ja' (zie link, pagina 64). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Ralph Lauren rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, pagina 57-64). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Ralph Lauren rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 57-64). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Ralph Lauren rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 57-64). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Ralph Lauren biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 57-64). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Ralph Lauren rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina 57-64). Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Ralph Lauren rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 57-64). Bron