Rank a Brand

Hoe duurzaam is Marc O'Polo?

Marc O'Polo & duurzaam


Marc O'Polo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Marc O'Polo heeft het D-label behaald. Marc O'Polo heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals het enkele maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en het lidmaatschap van BSCI. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Marc O'Polo International GmbH
Hoofdkantoor: Stephanskirchen, Germany
Sector: Premium merken
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Marc O'Polo?

Marc O'Polo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 27 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Marc O'Polo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina's 40-43). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Marc O'Polo verslagen openbaar zijn eigen operaties klimaat voetafdruk. In 2015/16 had een totale voetafdruk van ongeveer 8.200 tonnen CO2e. Een klimaat voetafdruk van voorgaande jaren is echter niet openbaar gemaakt (zie link, bladzijde 42). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Marc O'Polo rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, noch over de bevoorradingsbronnen (zie link, pagina 40-43). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Marc O'Polo communiceert niet concrete informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, bladzijde 40-43). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Marc O'Polo communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen verrichtingen (zie link, bladzijde 40-43). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2016, ongeveer 8% van de gehele productie van Marc O'Polo is gemaakt van biologisch katoen, linnen en wol van gecertificeerde biologische landbouw. Het aandeel van biologisch katoen en linnen duidelijk niet is opgegeven, een aandeel hoger is dan 5% kan worden beschouwd als bepaalde echter (zie link, pagina 26-29). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Marc O'Polo van kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering geldt voor sommige van de gehele collectie (zie link, pagina 27-28). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Marc O'Polo rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Marco O'Polo communiceert voor het gebruik van FSC gecertificeerd papier voor haar draagtassen. Echter concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 29). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Marc O'Polo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 29 & 42). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Marc O'Polo communiceert met haar streven om het aangaan van een samenwerking ter bevordering van recycling van textiel, maar rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten al wordt gestimuleerd (zie link, bladzijde 29). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Marc O'Polo is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI). Zie link voor de vragen 2 & 3 hieronder voor BSCI gedragscode. In deze CoC, alle deze normen worden genoemd (zie link, bladzijde 22). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om adequate compensatie betalen wanneer minimumlonen niet voldoende (zie blz 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Marc O'Polo publiceert geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Marc O'Polo is lid van BSCI (zie link, bladzijde 22). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in de BSCI. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Marc O'Polo duidelijk rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, pagina 19-25). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Marc O'Polo rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 19-25). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Marc O'Polo rapporteert niet duidelijk hoeveel productievolume wordt als sociaal compatibele goedgekeurd door onafhankelijke derden (zie link, pagina 19-25). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Marc O'Polo biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 19-25). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Marc O'Polo rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina 19-25). Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron