Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hugo Boss?

Hugo Boss & duurzaam


Hugo Boss
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Hugo Boss heeft het D-label behaald. Hugo Boss heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Hugo Boss AG
Hoofdkantoor: Metzingen, Germany
Sector: Premium merken
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Hugo Boss?

Hugo Boss Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 27 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Hugo Boss implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals een auto delen programma, een energie managementsysteem en warmteterugwinning in het magazijn van de grondstof (zie link, bladzijde 37). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hugo Boss publiceert haar klimaat voetafdruk (Scope 1-3). De 2015-voetafdruk van de eigen verrichtingen (53,560 ton CO2), vertegenwoordigt een vermindering van ongeveer 5,9% ten opzichte van 2014 (56,864 ton CO2 (zie link, pagina 34). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Hugo Boss staat dat alle elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de outlet winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kwam. Maar het is onduidelijk welk percentage van het totale elektriciteitsverbruik in deze afbeelding vertegenwoordigt. Ook bronnen van energievoorziening en additionaliteit niet zijn opgegeven (zie link, pagina 33 & 87). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Hugo Boss streeft naar een vermindering van zijn toepassingsgebied 1 & 2 CO2-uitstoot met 30% tot 2020 ten opzichte van 2010 met betrekking tot de verkoop van de groep, maar geeft niet aan doelstellingen voor vermindering voor zijn absolute klimaat voetafdruk (zie link, pagina 87). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Hugo Boss vermeldt uitvoering van een energiezorgsysteem in productielocaties, maar het voorziet niet in een duidelijk beleid en concrete resultaten op het terugdringen van de uitstoot van het klimaat in de toeleveringsketen buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina 34 & 87). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Hugo Boss geeft een duidelijk overzicht van grondstoffen, en is gericht op het verhogen van het gebruik van gerecycleerde materialen, maar specificeert niet nog het aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen verwerkt (zie link, pagina 68 & 69). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Hugo Boss implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, met inbegrip van lidmaatschap met het 'Duits partnerschap voor duurzame textiel"en ONWRIKBAAR, maar nog niet verslag concrete resultaten van haar beleid (zie link, pagina 63, 72 & 74). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Hugo Boss gebruik gerecycled en FSC gecertificeerd verpakkingsmateriaal en papier voor de consumentenverpakking. Bovendien concrete statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 107-109). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Hugo Boss implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en rapporten van een totale afval materiaal voetafdruk van 4,874 ton in 2015 (verhogen met 14,3% t.o.v. 2014) (zie link, bladzijde 35). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Hugo Boss rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Hugo Boss leverancier Code of Conduct deze normen worden genoemd (zie link, pagina 2-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, compensatie voor een reguliere werkweek dat is voldoende om te voldoen aan de basisbehoeften van de arbeiders en sommige discretionaire inkomen (zie link, pagina 2-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Hugo Boss meldt, dat het contractuele betrekkingen onderhoudt met 257 leveranciers en partners van de koopwaar. Maar, Hugo Boss biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op zijn website (zie link, pagina 8). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Hugo Boss is een lid van de FLA. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA wordt erkend als een Multi-Stakeholder-initiatief (MSI). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Hugo Boss implementeert maatregelen bijdragen tot de kosten en tijd besparen door het verhogen van de efficiëntie van processen en tot de ontwikkeling van de eigen verrichtingen toekomen. Echter, of de respectieve maatregelen worden uitgevoerd op haar leveranciers ook niet is opgegeven (zie link, bladzijde 43). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hugo Boss communiceert dat 82% van haar productie-installaties in 2015, 32% daarvan waren door derden en 51% waarvan door zelfbeoordeling werden gecontroleerd. Dus minder dan 90% van het productievolume van het merk werd gecontroleerd (zie link, bladzijde 58). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Hugo Boss rapporteert niet publiekelijk op welk percentage van de omvang van de productie wordt gecontroleerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 58-63). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Hugo Boss implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Echter zijn concrete resultaten nog niet gerapporteerd (zie link, pagina 60-62). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Hugo Boss rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron