Rank a Brand

Hoe duurzaam is Calvin Klein?

Calvin Klein & duurzaam


Calvin-Klein-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Calvin Klein heeft het D-label behaald en heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Meer punten kunnen worden behaald door de CO2-uitstoot verder te verlagen, meer duurzame materialen te gebruiken, schonere productieprocessen te implementeren en arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

Merkhouder: Phillips-Van Heusen Corporation
Hoofdkantoor: New York, NY, USA
Sector: Premium merken
Categorieën : Male, Female
Free Tags: PVH, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Calvin Klein?

Calvin Klein Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 27 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PVH (merk eigenaar van Calvin Klein) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, bladzijde 31-32). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PVH verslagen openbaar zijn klimaat voetafdruk. De 2015-voetafdruk van de eigen verrichtingen (134,459 MTCO2e) (zie link, volgende vraag, bladzijde 33) betekent een stijging van ongeveer 46% ten opzichte van 2013 (92,095 MTCO2e) (zie link, pagina 19). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? PVH rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, noch over de bevoorradingsbronnen (zie link, pagina 31 & 32). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PVH communiceert niet concrete informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, bladzijde 31-32). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PVH vermeldt het doel ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten (zie link, pagina 31-32). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? PVH heeft een duurzame vezel strategie gedefinieerd. Het totale aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen voor haar merk Calvin Klein wordt echter niet doorgegeven (zie link, pagina 36 & 37). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? PVH heeft een duidelijk engagement om te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen in 2020 gepubliceerd en publiceerde haar beperkte stoffen lijst (RSL), maar het enige concrete prestatie niet duidelijk wordt beschreven. Volgens Greenpeace PVH vermijdt het aanpakken van het probleem met de ernst die ze verdient. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? PVH implementeert een chemische eliminatie-strategie die, door 2018, zal leiden tot de eliminatie van APEO's en PFK's van de supply chain en de verhuizing naar niet-PFC technologieën versnellen. Maar, PVH rapporteert niet of ten minste één andere verdachte chemische groep, zoals azo-kleurstoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? PVH communiceert een beleid voor het terugdringen van de consument verpakking. PVH rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, bladzijde 37). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PVH implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval. Bovendien concrete statistische resultaten met betrekking tot het PVH afvalstoffen voetafdruk worden gerapporteerd (zie link, bladzijde 48). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? PVH noch Calvin Klein verslag of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in PVH Code of Conduct (zie link, pagina 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 48 uur en een maximum van 12 overuren, ' behalve onder buitengewone zakelijke omstandigheden, die om het even wat betekenen kunnen; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 1-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Calvin Klein noch PVH publiceert een lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 19). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? PVH deel uitmaakt van de Fair Labor Association (FLA) (zie link, pagina 18). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA wordt erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? PVH werkt samen met initiatieven zoals "Beter werk", maar niet duidelijk verslag of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn geïmplementeerd om praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit verbeterd (zie link, beginnend op bladzijde 16-21). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? PVH publiceert een overzicht van het audit proces. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume in 2015 werden gecontroleerd. Daarnaast specificeert PVH duidelijk en uitvoerig niet de resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken (zie link, bladzijde 16-23). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? PVH duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume is goedgekeurd als sociaal beantwoordend aan door onafhankelijke derden (zie link, bladzijde 16-23). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? PVH begint om de kwestie van de beurs en leefloon in partnerschap met de FLA, en plannen om te lanceren van een billijke compensatieplan eind 2017. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven (zie link, pagina 18). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? PVH rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron