Rank a Brand

Hoe duurzaam is Zeeman?

Zeeman & duurzaam


Zeeman
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Zeeman heeft het C-label behaald. Zeeman is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Zeeman B.V.
Hoofdkantoor: Alphen aan den Rijn, the Netherlands
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Shirts, Jackets, Jeans

Weet je meer over duurzaamheid & Zeeman?

Zeeman Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 August 2018 door Karin
Laatst gecontroleerd: 9 August 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Zeeman implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het verbeteren van de belading, over te schakelen naar LED verlichting en de uitvoering van het gebruik van zonne-energie of in verband met logistiek (zie link, pagina 25). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Zeeman te zijn koolstofvoetafdruk ongeveer 1 procent zijn gedaald sinds 2014 (53,693 ton CO2 in 2011) maar heeft niet de totale klimaat voetafdruk voor 2017 gepubliceerd (zie link, pagina 22-23, 55). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Zeeman gemeld zijn CO2 per plein voor elk land. De efficiëntie veel lager is 200 kg/m2 (zie link, pagina 54-55). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zeeman meldt dat de installatie van 6700 zonnepanelen 231,872 kWh elektriciteit opgewekte en gecompenseerd "een groot deel" van het elektriciteitsgebruik van het distributiecentrum en het Bureau. Zeeman is echter niet duidelijk over het totale percentage delen (zie link, bladzijde 36). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zeeman heeft zich ten doel om 20% van het totale energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2014, maar communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 22-23). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Zeeman vermeldt het doel ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten (zie link, pagina 22-23). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zeeman werd een lid van het "beter katoen-initiatief' in 2014 en in 2017 8,6% van de katoen verwerkt was ' Better Cotton, wat resulteert in een totale grondstoffen aandeel van 8%. Tegen 2020 is het aandeel op totale katoen gebruik bedoeld om 25% (zie link, pagina's 22-23, 28 & 35). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Zeeman communiceert dat het slechts zelden leer voor haar producten gebruikt, en stelt dat haar producten niet chroom III of VI moeten bevatten (zie link, bladzijde 35). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zeeman implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar geen concrete resultaten van haar beleid rapporteert (zie link, bladzijde 34-35). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zeeman heeft een beperkte stoffen lijst online gepubliceerd maar het rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten, Azo-kleurstoffen of BFR, kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al (zie link, bladzijde 34-35). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Zeeman geeft die volgens de lijst van beperkte stoffen, is het gebruik van PVC niet toegestaan voor al haar producten (zie link, pagina 6). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Zeeman communiceert niet openlijk of er beleid is om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Zeeman implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals vermindering van het gebruik van plastic zakken, of het initiëren van nieuwe concepten, zoals "storten zakken". Bovendien, de statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 22-23, 54). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Zeeman implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals vermindering van het gebruik van plastic zakken, of het initiëren van nieuwe concepten, zoals "storten zakken". Bovendien, de statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 22-23, 54). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Zeeman meldt niet of zij het terugbrengen of hergebruik van kleding door klanten stimuleren. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Zeeman heeft een eigen gedragscode en ook het ETI CoC heeft toegevoegd. Alle normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, nummer 8 in de COC-vermelding een "erkende arbeidsverhouding opgericht door middel van nationale wetgeving en praktijk"; 2. Ja, nummer 6 vermeldt een maximale werkweek van 48 uur en overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, nummer 5 vermeldt een toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld bij nummer 2, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Zeeman zegt dat dit recht wordt beoordeeld in audits in fabrieken (zie link, bladzijde 33). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Zeeman staat zandstralen van jeans wordt niet langer gebruikt in van het merk toeleveringsketens (zie link, bladzijde 35). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zeeman biedt sommige informatie over haar directe leveranciers, maar niet een uitgebreid overzicht van ten minste 90% van haar directe leveranciers (Zie linkpagina 30) heeft gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Zeeman is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI) (zie link, bladzijde 28). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI is erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Zeeman biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2017 was 99% van het productievolume van Zeeman de onder toezicht op kleding fabrikant niveau. Maar, Zeeman duidelijk en uitvoerig specificeert niet de resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten-bijvoorbeeld ten aanzien van Europese producenten (zie link, bladzijde 29-33). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zeeman staat dat 84% van hun aankoopbeslissingen waarde heeft zijn gecontroleerd door derden (TÜV SÜD, BSCI, Sedex e.a.). Maar, specificatie van haar audits door in aanmerking komende derde organisaties is niet opgegeven (zie link, bladzijde 30). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zeeman implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven echter (zie link, pagina 28-32, 57). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zeeman deelneemt aan initiatieven zoals betere katoen initiatief (BCI) te verhogen de duurzaamheid van de productie van katoen. Maar, Zeeman publiekelijk rapporteert niet op de algemene resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar 2e leveranciers van de laag in de fase van de stof-productie van spinnen op definitieve stof (zie link, bladzijde 35). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron