Rank a Brand

Hoe duurzaam is Zara?

Zara & duurzaam


Zara
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Zara heeft het C-label gekregen en is daarmee 'goed op weg', vergeleken met de andere bekende modeketens. Zara is helder over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers in lage lonen landen, en is hiervoor aangesloten bij het Ethical Trading Initiative (ETI). Ook heeft Inditex (merk eigenaar) aangekondigd alle schadelijke chemicalien voor 2020 uit het productieproces te bannen. Op het klimaat- en milieubeleid laat Zara nog wel veel punten liggen.

Merkhouder: Inditex S.A.
Hoofdkantoor: Arteixo, Spain
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Inditex, Bags, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Zara?

Zara Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Inditex (merkeigenaar van Zara) implementeert verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van groene energie (zie link, pagina 135 & 216-220). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Inditex heeft de klimaatvoetafdruk van zijn bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd, die van 687.535 ton CO2e in 2014 naar 561.001 ton CO2e in 2016 is gedaald. Dit is een afname van circa 18,5% (zie link, pagina 219). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Inditex geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling maken samen ongeveer 30% van het volledige elektriciteitsverbruik van Inditex uit. Een deel van deze energie wordt ter plekke gegenereerd. De leveringsvormen en additionaliteit zijn echter niet niet duidelijk genoeg gespecificeerd voor ingekochte hernieuwbare energiebronnen (zie link, pagina 216-220). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Inditex geeft geen duidelijke informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering (zie link, pagina 216-220). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Inditex verstrekt nog geen concrete resultaten over het terugdringen van klimaatemissies in de productieketen die buiten de eigen bedrijfsvoering plaatsvindt (zie link, beginnend op pagina 216-220 & 57-94). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Inditex (merkeigenaar van Zara) heeft een duurzame-vezelstrategie opgesteld. Het totale aandeel van milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet bekendgemaakt (zie link, pagina 107-112). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Inditex heeft de 'Zero Discharge Commitment' van Greenpeace ondertekend en belooft 'in 2020 alle schadelijke chemicaliën uit de levenscyclus en uit alle productiemethodes die verbonden zijn aan het maken en gebruiken van de producten van het bedrijf te hebben geëlimineerd'. Volgens Greenpeace is Inditex in deze kwestie gecategoriseerd als een ‘Avant-Garde’. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace is Inditex zijn afspraak om PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) uit zijn productie te elimineren nagekomen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Inditex is niet duidelijk genoeg over of tenminste 3 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals ftalaten en BFR's, volledig geëlimineerd zijn uit zijn wereldwijde kledingproductie (zie ook link op de volgende vraag, pagina 116). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Inditex reguleert het gebruik van chroom III/VI en hanteert een maximum voor textiel. Ook beschrijft Inditex een aantal preventieve maatregelen om chroom (boven de grens) te vermijden, maar toont geen duidelijke resultaten van de geïmplementeerde maatregelen. Het merk is dus niet duidelijk genoeg over de omvang en gevolgen van dit beleid (zie link, p. 119). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Inditex vermeldt niet wat de status is van het uitfaseren van PVC uit zijn producten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Inditex meldt niet of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt (zie link, pagina 116). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Inditex implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren, waaronder het 'Green to pack'-programma en het gebruik van PEFC- of FSC-gecertificeerde papieren tassen en labels. Ook meldt Inditex geaggregeerde resultaten over de hoeveelheid verpakkingsafval in gewicht (zie link, pagina 132, 136-137 & 221-222). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Inditex implementeert maatregelen gerelateerd aan afvalproductie en rapporteert geaggregeerde resultaten over de hoeveelheid geproduceerd verpakkingsafval in gewicht (zie link, pagina 221-222). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Sinds 2015 is het 'Closing the loop'-project van Inditex van kracht, voor hergebruik en recyclying van producten aan het eind van hun levenscyclus, in samenwerking met de not-for-profitsector, recyclingbedrijven, textielfabrikanten en technologen (zie link, pagina 104-109). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in 'Inditex code of conduct voor externe fabrikanten en leveranciers'. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren is vrijwillig; 3. Ja, "lonen altijd moeten ten minste voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers (...)". Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (Zie ' eerbiediging van de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Audits van de Inditex "" omvat inspectie van wasprocédés, om ervoor te zorgen dat praktijken verboden door Inditex, zoals zandstralen, niet gebruikt worden "" (zie link, pagina 85 & 87). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zara noch Inditex communiceert een lijst van fabrieken. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Inditex is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI) (zie link, bladzijde 58). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Inditex is een volwaardig lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Inditex implementeert projecten ter verbetering van de productiviteit en efficiëntie in fabrieken, met het oog op de verwezenlijking van betere betaling voor werknemers in deze fabrieken. Echter geen concrete resultaten worden gepubliceerd maar (zie link, pagina 68 & 92). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2016, heeft de Inditex een totaal van 10,883 audits, uitgevoerd terwijl het afkomstig uit 6,959 fabrieken. Inditex publiceert een gedetailleerde audit samenvattend rapport met follow-up-acties (zie link, pagina 57-94 & 208). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? In 2016 bereikt 40% van haar productievolume Inditex de hoogste classificatie 'A'. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is onafhankelijk geverifieerd tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 86-87). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Inditex implementeert verschillende maatregelen ter bevordering van leefloon. Concrete informatie over eerste leefbaar loon betalingen gerealiseerd worden echter niet gerapporteerd (zie link, pagina 67). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Inditex rapporteert niet uitvoerig op de resultaten of de resultaten van haar respectieve maatregelen voor de productie van fasen (zie link, pagina 57-94) stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron