Rank a Brand

Hoe duurzaam is WE Fashion?

WE Fashion & duurzaam


WE Fashion
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

WE Fashion heeft het C-label behaald. WE Fashion is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Logo International BV
Hoofdkantoor: Utrecht, The Netherlands
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Logo International, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Blue Ridge

Weet je meer over duurzaamheid & WE Fashion?

WE Fashion Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 February 2018 door Josefien
Laatst gecontroleerd: 18 February 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? WE Fashion implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten (zie link, pagina 48-50). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? WE Fashion rapporten zijn eigen operaties klimaat voetafdruk. In 2015 had het een totale voetafdruk van 11.416 ton CO2e. Volgens de WE Fashion, werd een vermindering van 32% bereikt tussen 2009 en 2015 voor haar activiteiten in Nederland. Maar, een klimaat voetafdruk van voorgaande jaren met betrekking tot alle WE Fashion's activiteiten zal niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 3-4). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? WE Fashion meldt over 2015 een efficiëntie van broeikasgasemissies van 62 kg CO2 per m2 winkeloppervlakte (zie link, pagina 22). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? WE Fashion communiceert het gebruik van hernieuwbare energie (100% in Nederland, Luxemburg en Frankrijk), maar is niet duidelijk genoeg over het totale aandeel duurzame energie dat wordt verbruikt, noch over de bronnen, soorten en additionaliteit van de duurzame energievoorziening (zie link, pagina 43, en de link bij de volgende vraag, pagina 11). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? WE Fashion niet communiceert concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van de koolstofvoetafdruk. WE Fashion vermeldt het doel om te schrijven een CO2-reductie plan voor de jaren 2016-2020. Met betrekking tot dit doel is vooruitgang echter onduidelijk tot nu toe (zie link, pagina 48-49). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? WE Fashion heeft deelgenomen aan de 'schonere productie Project'. In 2016 eindigde alle leveranciers het programma. Met dit project zijn meer dan 5000t van CO2-emissies in één jaar opgeslagen. Echter zijn up-to-date resultaten (na 2013/14) niet duidelijk meegedeeld (zie link, bladzijde 27). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2016, rond de 13,5% voor We Fashion de hele collectie is gemaakt van meer duurzame grondstoffen, namelijk biologisch katoen (10,1%), BCI-gecertificeerde katoen (3%), tencel (0,1%), gerecycled polyester, polyamide gerecycleerd en gerecycleerd wol (0,1%) (zie link, bladzijde 30). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? WE Fashion implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar rapporteert niet concrete resultaten van haar beleid. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes (zie link, bladzijde 35) te maken. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? WE Fashion meldt dat azokleurstoffen is verboden chemische stoffen in hun globale leveringsketen en producten (zie link, bladzijde 35, alsmede de verwijzing op de volgende vraag, pagina 1). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? We Fashion is verboden het gebruik van azokleurstoffen in de vervaardiging van de kleding. We Fashion rapporteert echter niet of ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals chloorfenolen of broomhoudende en gechloreerde vlamvertragers kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd in de hele productieketen. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? WE Fashion meldt een beleid om de milieuvervuiling die veroorzaakt wordt door chroom te beperken, maar beschrijft geen duidelijke resultaten van de geïmplementeerde maatregelen. Het merk is dus niet duidelijk over de omvang en gevolgen van dit beleid. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? WE Fashion meldt dat duidelijk volgens de lijst van beperkte stoffen, is het gebruik van PVC niet toegestaan voor al haar producten (zie link, bladzijde 35). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? WE Fashion hanteert maatregelen om oplosmiddelen (VOS) in de productie te vervangen en terug te dringen. Er wordt echter niet gespecificeerd of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? WE Fashion staten die hun e-commerce-dozen zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en dat hun polyester zakken zijn gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerde kunststof. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 44, 50). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? WE Fashion implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de gegenereerde afval, zoals het doneren van Sam's Kledingactie monsters. Bovendien worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen gerapporteerd (zie link, bladzijde 46-47). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? WE Fashion ontplooit initiatieven om afgedragen textiel van klanten in te zamelen. Naast het doneren van kleding aan partner 'Sam's Kledingactie' worden er echter geen andere maatregelen gemeld om de levenscyclus van producten te verlengen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het WE Fashion's Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina 2-4). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; Ja: maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina 2-4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? WE Fashion heeft aangekondigd een verbod op zandstralen (zie link, pagina 6). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? WE Fashion biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? WE Fashion is een lid van BSCI, en werkt samen met Made-By. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Made-By is erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? WE Fashion biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2016, 100% WE Fashion productievolume werd gecontroleerd op kleding fabrikant niveau. Bovendien, We Fashion publiceert een gedetailleerde samenvatting controleverslag waartoe ook follow-up-acties (zie link, pagina 15-23). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? In 2016, rond 35,3% voor WE Fashion aankoop waarde werd gecertificeerd A of B, worden in overeenstemming met bijvoorbeeld de BSCI, SA8000 of Wrap. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume compatibele tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen kan worden beschouwd of certificatiesystemen zoals SA8000 / geproduceerd in laag risico landen als Nederland. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? WE Fashion implementeert maatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven echter (zie link, pagina 25). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? WE Fashion uitgebreid haar beheer van de sociale leveranciers om lagere niveaus in de supply chain, maar doet niet nog openbaar verslag duidelijke resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, bladzijde 21). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron