Rank a Brand

Hoe duurzaam is Vila?

Vila & duurzaam


Vila
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Vila heeft het D-label behaald en heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Bestseller (merk eigenaar) behaalt de meeste punten op het beleid voor arbeidsomstandigheden. Het bedrijf is aangesloten bij het Deense Initiatief voor Ethische Handel, waar onafhankelijke partijen als Amnesty vertegenwoordigd zijn. Bestseller doet ook jaarlijks verslag van de resulstaten. Op het gebied van klimaat en milieu laat Vila punten liggen: dat kan beter!

Merkhouder: Bestseller A/S
Hoofdkantoor: Brande, Denmark
Sector: Modeketens
Categorieën : Female
Free Tags: Bestseller, Bags, Shirts, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Vila?

Vila Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bestseller (merkeigenaar van Vila) implementeert verschillende maatregelen om broeikasgasemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in zijn winkels en kantoren (zie link, pagina 99). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bestseller publiceerde de afgelopen jaren geen jaarlijkse klimaatvoetafdruk. Het is dus onduidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een afname van de totale jaarlijkse broeikasgasuitstoot. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Bestseller geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bestseller communiceert geen duurzame-energiebeleid. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bestseller verstrekt geen concrete informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Bestseller hanteert maatregelen om broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering te verminderen. Bestseller publiceert echter geen duidelijke resultaten over onder andere de behaalde emissievermindering (zie link, pagina 99). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Bestseller is lid van het Better Cotton Initiative (BCI). Bestseller's doel is dat in 2020 de meerderheid van het katoen uit duurzamere bronnen (Better Cotton, biologisch en gerecycled katoen) komt. Het totale aandeel van milieuvriendelijke materialen dat momenteel voor Vila-kledingstukken wordt verwerkt, wordt echter niet vermeld (zie link, pagina 65-77). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Bestseller rapporteert in zijn RSL een beleid om gebruik van chroom III / VI te beperken, maar geeft geen duidelijke informatie over wat zij doen om milieuvervuiling door chroom en andere schadelijke chemicaliën te vermijden bij het looien van leer. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller hanteert verschillende maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken, maar heeft geen toezegging gepubliceerd om op een specifieke datum alle schadelijke chemicaliën uit de hele levenscyclus van producten te hebben geëlimineerd (zie link, pagina's 79-85). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller meldt niet duidelijk of minstens één type vervuilende chemicaliën, zoals Azo-kleurstoffen, PFK's of ftalaten, helemaal uit de productieketen zijn geëlimineerd (zie link, pagina's 79-85, zie ook link bij volgende vraag). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens de Restricted Substances List (RSL) van Bestseller is PVC niet toegestaan in zijn eindproducten en mag het in geen enkele productiefase van materialen worden gebruikt (zie link, pagina 9). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? De huidige collectie van Vila bevat geen schoenen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Bestseller implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren, maar vermeldt geen jaarlijkse resultaten van zijn consumentenverpakkingsbeleid (zie link, pagina 83). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bestseller rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn beleid om afval te verminderen (zie link, pagina 36). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Bestseller rapporteert niet of het terugbrengen of hergebruik van kleding door Vila-klanten wordt gestimuleerd (pagina 77). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Bestseller de Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina's 1-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Nee, niet duidelijk is vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina's 1-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Bestseller heeft openlijk dat zandstralen is verbannen uit de merken toevoerketens (zie link, pagina 7). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Bestseller heeft gepubliceerd met een overzicht van sourcing van landen (Denemarken, Italië, Turkije, China, India & Bangladesh), maar biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 15). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Bestseller is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI is erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Bestseller rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015/16 was ongeveer meer dan 90% van het productievolume van de Bestseller onder toezicht op kleding fabrikant niveau. Maar, de Bestseller rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina's 17-23). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Voor 2015/16 Bestseller verslagen, dat 93% van haar leveranciers waren compatibel met de CoC. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume kan worden beschouwd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 18). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Bestseller communiceert ter bevordering van de betaling van 'eerlijke leefloon'. Echter zijn de concrete resultaten van gerealiseerde leefbaar loon betalingen niet zijn opgegeven nog (zie link, pagina's 33-35 & 93). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Bestseller rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron