Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ulla Popken?

Ulla Popken & duurzaam


Ulla Popken
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Ulla Popken ontvangt een E-label volgens onze criteria voor de duurzaamheid van het bedrijf. Dat is het laagste niveau in onze het rangschikken. Nauwelijks gepubliceerde informatie voor de bescherming van het klimaat en milieu werkgelegenheid is een reden voor is. Als een lid van de bedrijven Social Compliance Initiative oefent Ulla Popken zichzelf echter actief voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de onderaanneming bedrijven. De code of conduct vertoont echter nog aanzienlijke tekortkomingen.

Merkhouder: Popken Fashion Group
Hoofdkantoor: Radstede, Germany
Sector: Modeketens
Categorieën : Female
Free Tags: Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Ulla Popken?

Ulla Popken Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 March 2015 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 12 March 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ulla Popken communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van CO2-uitstoot, als inderdaad het merk een heeft. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn om de consument meer verantwoorde keuzes kan maken. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Ulla Popken heeft een "Pure door Ulla Popken" collectie waar veel items zijn gecertificeerd met het GOTS-certificaat, maar het is niet duidelijk welk percentage van het totale volume dit vertegenwoordigt. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Veel producten van het label "Pure door Ulla Popken" zijn dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat in dit opzicht hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische gebruik en water beleid tijdens de productie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Ulla Popken of het merk eigenaar rapporteert niet als ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Ulla Popken of het merk eigenaar communiceert niet openlijk een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leer looiprocédé hebben ondergaan. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Ulla Popken of het merk eigenaar rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk is voor de consument meer verantwoorde keuzes kan maken inschakelen Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Ulla Popken of het merk eigenaar communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun productie schoen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Ulla Popken of het merk eigenaar communiceert niet alle informatie over de te nemen terug, verpakking verbetering of gewicht vermindering doelen/initiatieven/acties voor de verpakking ervan, als er om het even, op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ulla Popken or the brand owner does not communicate any information about its waste reduction policies. Sustainability information should be easily accessible for consumers to compare brands and make more responsible choices. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Ulla Popken of het merk eigenaar rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Het merk eigenaar, Popken Fashion group, is een lid van de BSCI. Zie link voor vragen 2 & 3 hieronder voor BSCI Code of Conduct. In deze CoC, worden alle deze normen genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting tot het betalen van adequate compensatie wanneer minimumlonen niet zijn voldoende (zie blz 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Ulla Popken rapporteert niet over een duidelijk en effectief beleid voor gezondheid en veiligheid en heeft niet publiekelijk dat zandstralen is verbannen uit het merk toeleveringsketens. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Ulla Popken of merkeigenaar niet geef een overzicht van de leveranciers op de website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? De merkeigenaar, Popken Fashion group is een lid van de BSCI (Business Social Compliance Initiative) Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Ulla Popken of het merk eigenaar rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om te bereiken van betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Ulla Popken rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Ulla Popken heeft een "Pure door Ulla Popken" collectie waar veel items zijn gecertificeerd met het GOTS-certificaat, maar het is niet duidelijk welk percentage van het totale volume dit vertegenwoordigt. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Ulla Popken biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van lonen aan de rechtstreekse leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Ulla Popken doet niet jaarlijks verslag over de resultaten van haar beleid inzake arbeidsomstandigheden voor het weefsel productie fasen. Het rapporteert aan bron katoen gecertificeerd door GOTS maar is niet duidelijk over de relatie met het totale productievolume. (Zie ook link naar vraag 12). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Veel producten van het label "Pure door Ulla Popken" zijn GOTS certicated, maar het exacte bedrag niet wordt gemeld en is nog steeds onduidelijk. Bron