Rank a Brand

Hoe duurzaam is Tchibo - Mode?

Tchibo - Mode & duurzaam


Tchibo - Mode
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Tchibo - Mode heeft het D-label behaald. Tchibo - Mode heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Tchibo GmbH
Hoofdkantoor: Hamburg, Germany
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Tchibo, Shirts, Dress, Jeans, Jackets, Bags, Pullover, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Tchibo - Mode?

Tchibo - Mode Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Tchibo implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals het gebruik van zuinige bedrijfsauto's, en de invoering van programma's om de logistiek duurzamer te laten werken (zie link, pagina 57-61). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Tchibo heeft een klimaatvoetafdruk van 2015 gepubliceerd, maar maakt niet duidelijk of dit betrekking heeft op alle broeikasgasemissies van de eigen bedrijfsvoering (zie link, pagina 77). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Tchibo geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Tchibo communiceert dat alle vestigingen in Duitsland uitsluitend 'OK-power'-gecertificeerde elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen gebruiken. Er is echter geen duidelijke informatie over het gebruik van hernieuwbare energie buiten Duitsland of over het totale aandeel van ingekochte hernieuwbare energie (zie link, pagina 60 & 89). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Tchibo communiceert geen actuele doelstellingen voor het verminderen van de totale klimaatvoetafdruk van de eigen bedrijfsvoering. Alleen relatieve afnames, bijvoorbeeld gerelateerd aan logistiek, worden opgegeven (zie link, pagina 58-60). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Tchibo is lid van de 'Carbon Performance Improvement Initiative' (CPI2), een gezamenlijk initiatief om klimaatemissies in de productieketen te verminderen. Er wordt echter nog geen uitgebreide informatie of resultaten verstrekt die direct verband houden met Tchibo's leveranciers (zie link, pagina 44). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015 was 80% van al het gebruikte katoen milieuvriendelijker (biologisch, Better Cotton, Cotton made in Africa). Tchibo meldt echter niet hoeveel procent van alle verwerkte grondstoffen bestaat uit milieuvriendelijke materialen (zie link, pagina 36, 37, 53 & 76). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Tchibo heeft de 'Zero Discharge Commitment' van Greenpeace in 2014 ondertekend. Bedrijven die dit document hebben ondertekend beloven 'in 2020 alle schadelijke chemicaliën uit de levenscyclus en uit alle productiemethodes die verbonden zijn aan het maken en gebruiken van de producten van het bedrijf te hebben geëlimineerd' (zie link, pagina 36, 43 & 44). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Tchibo geeft aan dat perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) niet (meer) in hun producten worden gebruikt, maar dat zij 'ecorepel©' gebruiken om producten water- en vuilafstotend te maken (zie link, pagina 44). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 8. Het blijft echter onduidelijk of minstens drie groepen vervuilende chemicaliën, zoals Azo-kleurstoffen of APEO's volledig geëlimineerd zijn (zie link, pagina 44). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Tchibo streeft ernaar om in 2016 volledig chroomvrij gelooid leer aan te bieden. Ongeveer 98% van hun leren producten die in 2015 verkocht werden voldeed al aan deze eis (zie link, pagina 37, 38 & 98). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Tchibo vermeldt niet wat de status is van het afschaffen van PVC in zijn producten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Tchibo meldt niet of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Tchibo hanteert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren. Ook maakt Tchibo geaggregeerde resultaten openbaar over de voetafdruk van verpakkingsmaterialen, maar deze gaan alleen over hun Duitse activiteiten. Het is onduidelijk of dit inclusief aantallen van verzendingsverpakking en draagtassen is (zie link, p. 78). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Tchibo rapporteert geen duidelijke jaarlijkse resultaten van zijn beleid om afval te verminderen. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Tchibo meldt niet of het terugbrengen (in het kader van recycling, maar niet van donaties) of hergebruik van kleding wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Tchibo van sociale en ecologische Code of Conduct voor leveranciers (zie link, pagina 1-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is over het algemeen vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 1-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Tchibo heeft geen openbaar uitgegeven dat zandstralen is verbannen uit het merk toeleveringsketens. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Tchibo publiceert een lijst van landen van de productie. Het bedrijf biedt echter geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Tchibo deel uitmaakt van de ethische handel-initiatief (ETI) (zie link, pagina 83). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Tchibo is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Tchibo implementeert verschillende maatregelen voor capaciteitsopbouw op productie-installaties, bijvoorbeeld om efficiëntie te verbeteren / haar concurrentiepositie. Daarbij, Tchibo werkt samen met GIZ en andere initiatieven. Echter, rapportage over resultaten gerealiseerd wordt niet verstrekt nog (zie link, pagina 40). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Tchibo publiceert een overzicht van het audit proces. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume voor kinderkleding in 2014 werden gecontroleerd (zie link, bladzijde 33-45 & 75). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Tchibo biedt GOTS-gecertificeerde producten, maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals SA8000 of GOTS (zie link, pagina 53 & 76) wordt gecontroleerd. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Tchibo implementeert verschillende maatregelen ter bevordering van leefloon, bijvoorbeeld binnen de "WE programma'. Maar, concrete informatie over gerealiseerde leefbaar loon betalingen worden niet nog gerapporteerd (zie link, bladzijde 33-45). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Tchibo neemt deel aan initiatieven zoals betere katoen-initiatief (BCI) of 'Katoen Made in Afrika' te verhogen de duurzaamheid van de productie van katoen. Maar, Tchibo publiekelijk rapporteert niet op de algemene resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar 2e leveranciers van de laag in de fase van de productie fabric (zie link, bladzijde 33-45). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 13. Bron