Rank a Brand

Hoe duurzaam is Primark?

Primark & duurzaam


Primark
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Primark heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen en volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Zo is het merk bijvoorbeeld begonnen met het verminderen of compenseren van de CO2-uitstoot, heeft het de Zero-Discharge Commitment getekend, heeft het een Code of Conduct die tenminste basisrechten voor arbeiders garandeert en heeft het zandstralen verboden. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Associated British Foods (ABF)
Hoofdkantoor: Dublin, Ireland
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: ABF, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Primark?

Primark Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Primark implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in zijn winkels. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? ABF (merkeigenaar van Primark) maakt zijn klimaatvoetafdruk van zowel directe als indirecte broeikasgasemissies openbaar. ABF bracht zijn netto voetafdruk terug van 5.246.000 miljoen ton CO2e in 2015 naar 4.892.000 miljoen ton CO2e in 2016. Dit is een afname van ongeveer 6,8% (zie link, pagina 19). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Primark geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Primark geeft geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor zijn bedrijfsvoering. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Primark en ABF verstrekken geen informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Primark verstrekt nog geen concrete resultaten over het terugdringen van klimaatemissies in de productieketen (zie link, pagina 81). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Primark heeft een duurzame-vezelstrategie opgesteld. Het totale aandeel van milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet bekendgemaakt (zie link bij de volgende vraag, pagina 85). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Primark heeft de 'Detox Commitment' ondertekend.Bedrijven die dit document ondertekenen beloven 'in 2020 alle schadelijke chemicaliën uit de levenscyclus en uit alle productiemethodes die verbonden zijn aan het maken en gebruiken van producten van het bedrijf te hebben geëlimineerd'. Volgens Greenpeace is Primark daarom gecategoriseerd als 'Evolution Mode'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace heeft Primark per december 2015 alle PFK's met succes geëlimineerd (zie link, pagina 21). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Primark maakt niet bekend of tenminste 3 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals chloorfenol of BFR's, al volledig zijn geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Primark rapporteert in zijn Product Restricted Substances List een beleid om het gebruik van chroom III / VI te beperken, maar geeft geen duidelijke informatie over wat zij doen om milieuvervuiling door chroom en andere schadelijke chemicaliën te vermijden bij het looien van leer. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Primark vermeldt niet wat de status is van het uitfaseren van PVC uit zijn producten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Primark meldt niet of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Primark implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren, zoals zorgen dat alle reguliere tasjes zijn gemaakt van gerecycled afval (karton) van winkels. Ook maakt Primark geaggregeerde resultaten openbaar over de voetafdruk van verpakkingsmaterialen (zie ook link bij volgende vraag, pagina 81). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Primark hanteert verschillende maatregelen om afval te minimaliseren, zoals het recyclen van niet-verkochte kleding en afvalkarton uit de winkels. Ook maakt Primark geaggregeerde resultaten openbaar over de voetafdruk van afval (zie link, pagina 81). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Primark is in 2016 begonnen met een kledinginzamelingssysteem in een deel van zijn winkels (zie link, pagina 7). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Primark is een lid van "Ethische handel-initiatief" (ETI), maar heeft zijn eigen 'Code of Conduct"(CoC) waarin alle genoemde normen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Primark rapporteert dat vanaf oktober 2011 volledig is uitgeroeid het proces van zandstralen van de supply chain. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Primark biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Primark is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Primark is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Primark implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Primark heeft audits in verband met alle fabrieken maken van haar producten (2994 ethische controles in 2016) uitgevoerd. Primark heeft daarnaast de status 'ETI Leader' gehouden sinds 2011. Maar, de verstrekte informatie over auditresultaten zijn niet uitgebreid. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Primark implementeert maatregelen ter verwezenlijking van leefbaar loon betalingen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten. Maar, concrete informatie over gerealiseerde leefbaar loon betalingen zijn nog niet gemeld. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Primark rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron