Rank a Brand

Hoe duurzaam is Next?

Next & duurzaam


Next
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Next heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen en volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Zo is het merk bijvoorbeeld begonnen met het verminderen of compenseren van de CO2-uitstoot, heeft het merk een Code of Conduct die tenminste basisrechten voor arbeiders garandeert en is Next verder aangesloten bij het Ethical Trading Initiative (ETI). Vooral op het gebied van milieubescherming valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Next Retail Ltd.
Hoofdkantoor: Leicester, UK
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Next, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Next?

Next Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 November 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Next implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, vanaf pagina 19). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Next heeft zijn mondiale klimaatvoetafdruk verlaagd van 196,928 ton CO2e in 2014 naar 191,127 ton CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 3% (zie link bij volgende vraag, pagina 21). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Next meldt dat de CO2-efficiëntie per m2 voor zijn winkels, magazijnen en kantoren in het VK en Ierland 93 kg was in 2015. Voor andere landen waar winkels van Next zijn wordt er echter geen CO2-efficiëntie per m2 opgegeven. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Next communiceert geen duurzame-energiebeleid. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Next verstrekt geen actuele informatie over doelstellingen voor reductie van de CO2-uitstoot van zijn bedrijfsvoering (zie link, pagina 20). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Next communiceert geen beleid voor het terugdringen van broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Next heeft een duurzame-vezelstrategie gedefinieerd. Het totale aandeel milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet gemeld (zie link, pagina 12). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Next hanteert maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken, maar heeft geen toezegging gepubliceerd om alle schadelijke chemicaliën vanaf een specifieke datum te elimineren uit de levenscyclus van producten (zie link, pagina 13). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Next maakt niet bekend of tenminste 1 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals ftalaten of BFR's, al volledig is geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Next communiceert geen beleid om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën, veroorzaakt door het looien van leer, te beperken. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Next communiceert geen plan om het gebruik van PVC in zijn producten geleidelijk af te schaffen. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Next communiceert geen beleid om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Next implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren. Concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot de verpakkingsafdruk worden echter niet bekendgemaakt. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Next implementeert diverse maatregelen om afval te verminderen, en rapporteert jaarlijks geaggregeerde resultaten op groepsniveau (vermindering van 19% in 2015 ten opzichte van 2014) (zie link, pagina 21). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Next rapporteert niet of het terugbrengen of hergebruik van kleding wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden vermeld in de volgende Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina 3 & 4). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet duidelijk is vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Next heeft geen openbaar uitgegeven dat zandstralen is verbannen uit het merk toeleveringsketens. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Next beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Next deel uitmaakt van de ethische handel-initiatief (ETI) (zie link, pagina 8). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Next is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Next rapporteert niet duidelijk of de maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd tot betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, pagina 7-11). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Next publiceert een overzicht van het audit proces. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume in 2015 werden gecontroleerd. Bovendien Next specificeert duidelijk en uitvoerig niet resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 7-11). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Het blijft onduidelijk of ten minste 25% van de volgende productievolume wordt gecontroleerd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 7-11). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Next biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar directe leveranciers (zie link, pagina 7-11). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Vervolgens communiceert het doorgegaan met het uit te voeren audits in verband met de 2de laag fabrieken haar leveranciers en hun fabrieken gebruikt om de transparantie van volgende de supply chain te verbeteren, maar rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof (zie link, pagina 9). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron