Rank a Brand

Hoe duurzaam is New Look?

New Look & duurzaam


New Look
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

New Look heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. New Look heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Zo is het merk bijvoorbeeld begonnen met het verminderen of compenseren van de CO2-uitstoot, heeft het merk een Code of Conduct die tenminste basisrechten voor arbeiders garandeert, is verder aangesloten bij het Ethical Trading Initiative (ETI) en heeft New Look zandstralen verboden. Vooral op het gebied van milieubescherming valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: New Look Retailers Ltd
Hoofdkantoor: Weymouth, England
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: New Look, Pullover, Bags, Caps, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & New Look?

New Look Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 22 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? New Look implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in zijn winkels (zie link, pagina 54). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? New Look publiceert geen jaarlijkse klimaatvoetafdruk. Het is dus niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een afname van de totale jaarlijkse broeikasgasemissies. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? New Look geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? New Look geeft geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor zijn bedrijfsvoering. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? New Look verstrekt geen informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? New Look hanteert maatregelen om broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering te verminderen. Tot nu toe zijn er echter geen heldere resultaten of tastbare doelstellingen gepubliceerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? New Look heeft een duurzame-vezelstrategie gedefinieerd. Het totale aandeel van milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet gemeld (zie link, pagina 40,41 & 51). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? New Look hanteert diverse maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken, maar verstrekt geen concrete resultaten van dit beleid (zie link, pagina 39 & 51). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? New Look maakt niet bekend of tenminste 1 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals ftalaten of BFR's, al volledig is geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? New Look communiceert geen openlijk beleid om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën, veroorzaakt door het looien van leer, te beperken. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? New Look communiceert geen plan om het gebruik van PVC in zijn producten geleidelijk af te schaffen. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? New Look meldt niet of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? New Look rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn consumentenverpakkingsbeleid. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? New Look rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn beleid om afval te verminderen. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? New Look rapporteert niet of het terugbrengen of hergebruik van kleding momenteel wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de New Look de 'ethische doelstellingen' (zie link, pagina 49 & 50). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren (12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 49 & 50). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, bladzijde 49). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? New Look heeft aangekondigd een verbod op zandstralen (zie link, pagina 15). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? New Look biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? New Look is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI), sinds 2003 (zie link, pagina 14). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? New Look is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? New Look implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten. Ook New Look rapporten over resultaten, zoals verminderde buitensporige overuren door middel van productiviteit en werknemer beheer (zie link, pagina 22 & 29). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? New Look publiceert een overzicht van het audit proces. Maar, New Look duidelijk en uitvoerig specificeert niet de resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 18-35). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? New Look communiceert voor het meten van de naleving van de 'Ethische doelstellingen' via derden audits van haar belangrijkste productievestigingen. Echter New Look doet niet openbaar te maken die deze auditors zijn, en welke delen van de productie wordt gecontroleerd als sociaal compatibel (zie link, bladzijde 18-35). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? New Look implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven echter (zie link, bladzijde 18-35). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? New Look rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, bladzijde 18-35). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron