Rank a Brand

Hoe duurzaam is Mango?

Mango & duurzaam


Mango
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Mango heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen en is daarmee redelijk op weg, maar kan beter. Mango maakt nauwelijks concreet informatie bekend voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Mango zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Punto Fa, S.L.
Hoofdkantoor: Palau-solità i Plegamans, Spain
Sector: Modeketens
Categorieën : Female
Free Tags: Bags, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Mango?

Mango Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 July 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 23 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mango implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van klimaat emissies, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar hoofdkwartier (zie link, pagina 52-62). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Mango teruggebracht zijn voetafdruk van de totale klimaat van eigen bewerkingen van 300,356 ton van CO2e in 2013 (zie link, pagina 76) tot 261,552 ton van CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 13% (zie volgende vraag link, bladzijde 58). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Mango communiceert het gered heeft van 7,8% van de uitstoot per m2 in winkels in Spanje in 2015, maar biedt geen concrete informatie over een lager is dan 200 kg CO2e per vierkante meter winkelen verdieping per jaar energie-efficiëntie (zie link, pagina 60). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Mango hernieuwbare energieopwekking door middel van verrekening projecten ondersteunt, maar biedt geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten (zie link, pagina 60). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Mango verwijst naar een reductiedoelstelling voor CO2e uitstoot van ten minste 40% in 2030, maar specificeert niet duidelijk haar basisjaar (zie link, pagina 60). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Mango communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina 83). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015 begon Mango te bieden duurzame kleding door de invoering van biologische katoen in haar MANGO en MANGO Baby collecties. Echter, het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 63). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Mango heeft de 'nul-kwijting verbintenis' ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020' (zie link, bladzijde 57). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, heeft Mango met succes geëlimineerd PFK's van de productie van alle haar kledingstukken (zie link, pagina 16). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Mango rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al (zie link, pagina 65-67). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Mango niet openlijk communiceert concrete resultaten van haar beleid ter limiet chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan (met inbegrip van chroom III, zie link, pagina 65-67). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Mango communiceert dat alle zijn stoffen zijn PVC-vrij, maar dat bepaalde kledingstuk prints en accessoires (tassen, portefeuilles en riemen) PVC bevatten. Mango geeft niet aan welk percentage van haar producten is PVC-vrij (zie link, pagina 67). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Mango communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemicaliën bij de productie van hun kleding. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Mango implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking. Echter concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 52 & 55). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Mango implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval op de faciliteiten en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot het afval geproduceerd in gewichten (zie link, pagina 61). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Mango rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Mango heeft een leverancier Code of Conduct waarin alle normen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet gevonden. 2. Nee, niet gedefinieerd als zodanig; 3. Nee, fabrikanten moeten garanderen dat de lonen betaald aan werknemers strikt voldoen aan alle wetgeving, maar deze lonen kan niet betrekking hebben op kosten van levensonderhoud. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen wordt genoemd, maar geen enkele verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Mango vereist dat geen zandstralen moet worden gebruikt. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Mango niet publiceren van een lijst met namen en contactgegevens van zijn leveranciers (zie link, pagina 43 & 44). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Mango vermeldt niet lidmaatschap aan collectieve initiatieven die gericht zijn op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Mango biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Mango gedetailleerde rapportage geeft over de controle van de kleding fabrikanten, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 41-50). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Mango duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume is goedgekeurd als sociaal beantwoordend aan door onafhankelijke derden (zie link, pagina 41-50). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Mango biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Mango rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron