Rank a Brand

Hoe duurzaam is KiK?

KiK & duurzaam


KiK
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

KiK heeft het D-label behaald. KiK heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: KiK Textilien und Non-Food GmbH
Hoofdkantoor: Bönen, Germany
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & KiK?

KiK Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 22 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 21 February 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? KiK implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en het inzetten van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 22-25). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? KiK heeft de klimaatvoetafdruk van zijn bedrijfsvoering tussen 2013 en 2014 met slechts 8,6% verminderd (zie pagina 2 & 9). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? De efficiëntie van klimaatemissies per m2 winkeloppervlakte in Duitsland was ongeveer 68 kg CO2e in 2014. Maar de resultaten worden niet duidelijk gespecificeerd voor de winkels in landen als Oostenrijk, Polen of Tsjechië (zie link, pagina 9). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? KiK meldt het gebruik van groene energie voor de eigen bedrijfsvoering, maar is onduidelijk over zowel het totale percentage als over de oorsprong (zie link, pagina 9 & 22). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? KiK heeft een doelstelling geformuleerd om in 2017 25% minder CO2e-uitstoot te hebben dan in 2009 - wat niet voldoende is (zie link, pagina 9). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? KiK verwijst naar de vermindering van broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering, maar geeft geen concrete informatie over genomen maatregelen en behaalde resultaten (zie pagina 11 en 21). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? KiK biedt producten aan die gemaakt zijn van biologisch katoen, maar het is niet duidelijk welk percentage dit uitmaakt van het totale volume (zie link, pagina 9 & 20). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? KiK implementeert maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken, maar rapporteert geen resultaten van dit beleid (zie link, pagina 13). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? KiK maakt niet bekend of tenminste 1 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals ftalaten of BFR's, al volledig is geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? KiK communiceert geen openlijk beleid om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën, veroorzaakt door het looien van leer, te beperken. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? KiK communiceert niet of er een plan is om het gebruik van PVC in zijn producten geleidelijk af te schaffen. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? KiK communiceert niet openlijk of er beleid is om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? KiK implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren, zoals het verminderen van het gewicht van transportverpakking. Bovendien worden concrete geaggregeerde resultaten over de verpakkingsvoetafdruk van transport en producten openbaar gemaakt (zie link, pagina 9, 12 & 24). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? KiK hanteert diverse maatregelen om de milieu-impact van zijn afval te minimaliseren. Ook worden concrete jaarlijkse geaggregeerde resultaten openbaar gemaakt. De afvalvoetafdruk nam in 2014 echter met 7% toe vergeleken met 2012 (zie link, pagina 23-24). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? KiK rapporteert niet of het terugbrengen of hergebruik van kleding wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het KiK de leverancier Code of Conduct. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is over het algemeen vrijwillig; 3. Nee, alleen verplichting te streven voor een implementatie van de betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? KiK beweert dat sinds September 2010, het bedrijf een verbod op het gebruik introduceerde van zandstralen voor alle haar leverancier. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? KiK levert niet een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? KiK communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? KiK rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? KiK de productievolume op apparel productieniveau is gecontroleerd. Maar, KiK duidelijk rapporteert niet op uitgebreide resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten of andere toeleverende fabrieken (zie link, pagina 15-21). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? KiK biedt geen concrete informatie of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? KiK rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron