Rank a Brand

Hoe duurzaam is Jack & Jones?

Jack & Jones & duurzaam


Jackjoneslogo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Jack & Jones heeft het D-label behaald en heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Bestseller (merk eigenaar) behaalt de meeste punten op het beleid voor arbeidsomstandigheden. Het bedrijf is aangesloten bij het Deense Initiatief voor Ethische Handel, waar onafhankelijke partijen als Amnesty vertegenwoordigd zijn. Bestseller doet ook jaarlijks verslag van de resulstaten. Op het gebied van klimaat en milieu laat Jack & Jones punten liggen: dat kan beter!

Merkhouder: Bestseller A/S
Hoofdkantoor: Brande, Denmark
Sector: Modeketens
Categorieën : Male
Free Tags: Bestseller, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Jack & Jones?

Jack & Jones Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 February 2016 door Jorien
Laatst gecontroleerd: 15 February 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bestseller (merk eigenaar van Jack & Jones) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar winkels (zie link, bladzijde 36). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bestseller Publiceren niet haar jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Bestseller niet tastbare informatie verschaffen over een lager is dan 200 kg CO2e per vierkante meter winkelen verdieping per jaar energie-efficiëntie (zie link, bladzijde 36). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bestseller communiceren niet met de hernieuwbare energie-beleid. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bestseller communiceren niet met concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Bestseller heeft opgenomen richtlijinzake bescherming van het klimaat in de gedragscode van de leverancier. Sommige van haar sleutel-leveranciers hebben zich de 'schonere productie programma' in Bangladesh. Echter, Bestseller nog verstrekt geen tastbare resultaten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain (zie link, pagina 34). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Voor Jack & Jones, in 2014/2015 25% van hun katoen was 'Beter katoen', die goed is voor rond 18,75% van totale grondstof gebruik. Maar toch, het totale gebruik van voorkeur grondstoffen niet opgeeft (zie link, bladzijde 30, en zie link, volgende vraag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Bestseller implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van producten tot een bepaalde datum niet gepubliceerd (zie link, bladzijde 32-35). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller stelt dat ftalaten bij de productie van alle kledingstukken, effectieve door 2002 met succes zijn afgeschaft. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller melden niet of ten minste drie chemische groepen verdachte, zoals Azo-kleurstoffen of Alkylphenol kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Echter Bestseller is gericht op het elimineren van de PFC volledig door 2016 (zie link, pagina 34). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Bestseller rapporteert een beleid ter beperking van het gebruik van chroom III / VI in haar RSL, maar niet tastbare informatie verstrekken over de uitvoering om te voorkomen dat milieuvervuiling van chroom en andere schadelijke stoffen uit leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens de beperkte stof van bestsellerlijst, PVC is niet toegestaan in de eindproducten en mag niet worden gebruikt in elk stadium van de productie van materialen (zie link, pagina 6). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Bestseller communiceren niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemicaliën bij de productie van hun schoen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Bestseller geen verslag over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, bladzijde 36). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bestseller geen verslag over de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval (zie link, bladzijde 36). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Jack & Jones wordt niet doorgegeven, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Bestseller de Code of Conduct (CoC). (zie link, pagina 1 - 2) Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, vermeld; 2. Nee, werkweken, mag niet meer bedragen dan 60 uur, maar het is onduidelijk hoeveel uren worden toegewezen als vrijwillige overuren; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. (zie link, pagina's 1, 2 & 4) Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. (zie link, pagina 2) Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Bestseller heeft een gezondheid & document voor alle denim afwerking methoden en verslagen van het verbod op zandstralen (zie link, blz.4). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Bestseller kiest niet te publiceren van de namen van haar leveranciers, omdat ze geloven dat het niet een verschil zal maken voor de werknemers, zij geven echter de lijst voor lange termijn belanghebbenden (zie laatste vraag van FAQ). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Bestseller is een lid van de Deense ethische handel initiatief (DIEH). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? DIEH is erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Bestseller melden niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2014/2015 was ongeveer meer dan 90% van het productievolume van de Bestseller onder toezicht op kleding fabrikant niveau. Maar, de Bestseller rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina's 10-17). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Voor 2014/2015 Bestseller meldt, dat 88% van haar leveranciers werden conform haar CoC. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume kan worden beschouwd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 11). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Bestseller implementeert verschillende beleidsmaatregelen ter bevordering van leefloon. Bijvoorbeeld, in 2014, werden 68 werknemers uit 7 fabrieken in Bangladesh geïnterviewd. Bestsellers concludeert, dat ze haar maandelijkse uitgaven kunnen dekken. Echter concretere informatie, zoals werkelijke loonniveaus, in ben niet opgegeven nog (zie link, pagina 16). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Bestseller rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron