Rank a Brand

Hoe duurzaam is Jack & Jones?

Jack & Jones & duurzaam


Jackjoneslogo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Jack & Jones heeft het D-label behaald en heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Bestseller (merk eigenaar) behaalt de meeste punten op het beleid voor arbeidsomstandigheden. Het bedrijf is aangesloten bij het Deense Initiatief voor Ethische Handel, waar onafhankelijke partijen als Amnesty vertegenwoordigd zijn. Bestseller doet ook jaarlijks verslag van de resulstaten. Op het gebied van klimaat en milieu laat Jack & Jones punten liggen: dat kan beter!

Merkhouder: Bestseller A/S
Hoofdkantoor: Brande, Denmark
Sector: Modeketens
Categorieën : Male
Free Tags: Bestseller, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Jack & Jones?

Jack & Jones Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 July 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 2 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bestseller (merk eigenaar van Jack & Jones) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar winkels en kantoren (zie link, pagina 99). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bestseller publiceert geen haar jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Bestseller biedt geen concrete informatie over een lager is dan 200 kg CO2e per vierkante meter winkelen verdieping per jaar energie-efficiëntie (zie link, pagina 99). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bestseller communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bestseller communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Bestseller implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bestseller publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, pagina 99). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Bestseller is een lid van betere katoen initiatief (BCI). Tegen 2020 haar Bestseller het doel dat de meerderheid van de katoen vandaan komt meer duurzame bronnen (Better Cotton, organische en gerecycled katoen). Maar het totale aandeel van voorkeur grondstoffen momenteel verwerkt voor Jack & Jones kleding is niet gemeld (zie link, pagina's 65-77). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Bestseller communiceert een beleid ter beperking van het gebruik van chroom III / VI in haar RSL, maar geen concrete informatie verstrekken over de uitvoering om te voorkomen dat milieuvervuiling van chroom en andere schadelijke stoffen uit leder looiprocédé hebben ondergaan (zie link, pagina's 79-85). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van producten tot een bepaalde datum niet gepubliceerd (zie link, pagina's 79-85). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bestseller duidelijk rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals Azo-kleurstoffen, PFK's of ftalaten volledig geëlimineerd van de gehele productie kan worden beschouwd (zie link, pagina 79-85, zie ook op volgende vraag link). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens de beperkte stof bestsellerlijst (RSL), PVC is niet toegestaan in de eindproducten en mag niet worden gebruikt in elk stadium van de productie van materialen (zie link, pagina 9). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Bestseller communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun schoen-productie (zie link, pagina's 79-85). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Bestseller implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, maar geen rapporteert over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 83). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bestseller rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval (zie link, bladzijde 36). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Bestseller rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten Jack & Jones wordt gestimuleerd (zie link, pagina 77). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Bestseller de Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina's 1-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Nee, niet duidelijk is vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina's 1-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Bestseller heeft openlijk dat zandstralen is verbannen uit de merken toevoerketens (zie link, pagina 7). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Bestseller heeft gepubliceerd met een overzicht van sourcing van landen (Denemarken, Italië, Turkije, China, India & Bangladesh), maar biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 15). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Bestseller is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI is erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Bestseller rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015/16 was ongeveer meer dan 90% van het productievolume van de Bestseller onder toezicht op kleding fabrikant niveau. Maar, de Bestseller rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina's 17-23). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Voor 2015/16 Bestseller verslagen, dat 93% van haar leveranciers waren compatibel met de CoC. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume kan worden beschouwd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 18). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Bestseller communiceert ter bevordering van de betaling van 'eerlijke leefloon'. Echter zijn de concrete resultaten van gerealiseerde leefbaar loon betalingen niet zijn opgegeven nog (zie link, pagina's 33-35 & 93). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Bestseller rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron