Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hema?

Hema & duurzaam


Hema
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

HEMA heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen. HEMA heeft al enkele stappen in de goede richting gezet, zoals met de meer milieuvriendelijke 'Natuurlijk HEMA'-lijn, die circa 8% van de totale kledingcollectie vertegenwoordigt. Ook is HEMA lid van BSCI, wat ervoor moet zorgen dat arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden zullen verbeteren. De voortgang daarvan is echter niet erg duidelijk. HEMA is dus redelijk op weg, maar het kan beter. Onze tip: als je naar HEMA gaat, zoek dan de 'Natuurlijk HEMA'-lijn!

Merkhouder: HEMA Groep
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Hema Group, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Hema?

Hema Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 September 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? HEMA implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar lokalen en logistiek (zie link, pagina 19). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? HEMA publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? HEMA biedt geen concrete informatie over een lager is dan 200 kg CO2e per vierkante meter winkelen verdieping per jaar energie-efficiëntie. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? HEMA communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? HEMA communiceert niet alle informatie over de algemene doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat emissies van eigen bewerkingen. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? HEMA communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2016, HEMA afkomstig van meer dan 20% van haar assortiment katoen als Better Cotton, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt. Een aandeel van meer dan 5% kan worden beschouwd als bepaalde echter (zie link, pagina 15 & 18). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? HEMA kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Echter is deze certificering geldt voor de collectie rompertjes alleen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? HEMA rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? HEMA communiceert niet openlijk een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? HEMA rapporteert niet alle toezeggingen aan de geleidelijke afschaffing van PVC uit haar producten of het niveau gebruikt. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? HEMA rapporten uit te voeren maatregelen ter vermindering van het gemiddelde niveau van vluchtige organische stoffen (VOS) in haar producten. Het blijft onduidelijk, die gemiddeld niveau voor haar kleding is reeds bereikt (zie link, 20). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? HEMA implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, zoals vermindering van het gebruik van plastic zakken en verpakkingsmateriaal. Echter duidelijke statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 12). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? HEMA communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties (zie link, pagina 9 & 16). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? HEMA rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de HEMA leverancier Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina's 8-9). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet duidelijk is vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina 8-9). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 8). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? HEMA heeft geen openbaar uitgegeven dat zandstralen is verbannen uit het merk toeleveringsketens (Zie ook link voor CoC op de vorige vraag). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? HEMA biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? HEMA is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) (zie link, pagina 18). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? HEMA biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? HEMA communiceert 232 leverancier audits in 2016 hebben uitgevoerd. Het blijft onduidelijk, of deze waarde heeft betrekking op 90% van het productievolume van de HEMA in 2016. Ook de verstrekte informatie over auditresultaten zijn niet uitgebreid genoeg (zie link, pagina 18-19). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? HEMA rapporteert niet publiekelijk concrete resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? HEMA biedt geen duidelijke informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? HEMA rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron