Rank a Brand

Hoe duurzaam is H&M?

H&M & duurzaam


H-m-logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. H&M is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. H&M heeft haar lijst met toeleverananciers bekend gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaren is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt.

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: H&M Group, HM, Hennes, H M, H+M, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & H&M?

H&M Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 1 July 2018 door Amanda
Laatst gecontroleerd: 1 July 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H&M Group (merk eigenaar van H&M) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, verhoging van de energie-efficiëntie in de winkels, en is ook proberen te sensibiliseren voor klimaatverandering na haar eigen activiteiten (zie link pagina 47). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H&M Group het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2 / volgens de methodologie van 'markt-based' door BKG) gedaald van 154,753 ton van CO2e in 2015 naar 63,690 ton van CO2e in 2017. Dit is een daling van ongeveer 56% (zie link, pagina 28 & 52). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? H&M Group rapporteert een full-scale energiegebruik in haar winkels met 25% tegen 2030 per m², ten opzichte van 2007. Deze doelstelling is groter dan in 2016, maar met extra 10 jaar om te voltooien. In 2017 werd een vermindering van 21% gehandhaafd. Maar het is onduidelijk als dit lager dan 200 kg CO-eq per m² winkelen verdieping is (zie link, bladzijde 48). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor 2017 rapporteert H & MGroup aan 96% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt. Waardoor H & M Group verwijst naar regelingen zoals REC-REC en GO certificaten. Deels, wordt hernieuwbare energie opgewekt ter plaatse ook. Over het algemeen echter bronnen van de energievoorziening, soort energie en additionaliteit niet zijn opgegeven duidelijk genoeg (zie link, pagina 50). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? H&M Group streeft ernaar om in 2040 positieve klimaat, maar specificeert niet duidelijk doel doel mijlpalen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op weg naar 2040 (zie link, pagina 28 & 47). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? H&M Group implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Daarnaast H & M Group publiceert concrete resultaten, waaronder broeikasgasemissies bereikt (zie link, pagina 49 & 52). Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017 werd 35,5% van de verwerkte materialen van H & MGroup (merkeigenaar van H & M) gemaakt van duurzamere grondstoffen, zoals gerecycleerde materialen of biologische en BCI-katoen. Maar H & M Group geeft niet duidelijk aan welke andere 'duurzaam geproduceerde materialen' zijn opgenomen. Een aandeel van meer dan 10% kan echter als zeker worden beschouwd ( Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2011 sloot H&M Group zich aan bij het Greenpeace-programma Zero Discharge of Hazardous Chemicals en zorgt het ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en toegepast in de productieketen. Volgens Greenpeace is H&M Group in deze kwestie gecategoriseerd als een ‘Avant-Garde’. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace heeft H&M Group met ingang van 2016 PFK’s effectief geëlimineerd uit de productie van alle kledingstukken. (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H&M Group rapporteert niet of minstens 3 van de 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR, al als volledig afgeschaft kunnen worden beschouwd in hun mondiale productieketen. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Volgens de H&M Group productie beperkte stoffen lijst het gebruik van zware metalen is beperkt, waaronder chroom. However, H&M Group beschrijft niet duidelijke resultaten van de maatregelen, en daarom is het niet duidelijk over de omvang en de gevolgen van dit beleid (zie link, pagina 38). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? H&M Group rapporteert dat volgens haar productie beperkte stoffen lijst, PVC is verboden in de producten van het bedrijf (zie link, bladzijde 17). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? H&M Group implementeert maatregelen ter vervanging en vermindering van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in hun productie. Het is niet gespecificeerd of een niveau van gemiddeld max. 30 gram per paar schoenen wordt gerealiseerd. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H&M Group rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval van de winkel. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 44-46). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? H&M Group biedt een systeem voor het verzamelen van kledingstuk in haar winkels. Sinds 2013 ongeveer 57.000 ton kledingstukken zijn verzameld in H&M Group winkels (zie link, bladzijde 45). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Code of Conduct van H&M Group (merkeigenaar van H&M) (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerde dienstbetrekking; 2. maximale werkweek van 48 uur, betaalde vrijwillige overuren van maximaal 12 uur; 3. Ja, lonen moeten altijd voldoende zijn om te voorzien in de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen, en moeten iets van een besteedbaar inkomen bieden (zie link, pagina's 3-5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallelle middelen in het geval van wettelijke beperkingen(zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H&M Group heeft publiekelijk bekendgemaakt dat een verbod op zandstralen, effectief tegen 2010. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H&M Group heeft een ‘Global Supplier List’ gepubliceerd die betrekking heeft op ongeveer 98,5% van alle commerciële kledingstukken die zijn geproduceerd voor de H&M Group. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H&M Group is lid van het Ethical Trade Initiative (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI wordt erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? H&M Group implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op het gebied van product- en productie proceskwaliteit op haar kleding fabrikanten - bijvoorbeeld via de ' Fair Wage methode. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 63-65). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015, H&M Group 3980 fabriek audits uitgevoerd (elk actief 1. fase fabriek 1,4 keer gemiddeld), en een gedetailleerde audit samenvattend verslag gepubliceerd (zie link, beginnend op bladzijde 29, en koppelen van volgende vraag). Voor 2017 blijft het onduidelijk welke delen van het productievolume werd gecoverd door middel van controle (zie link, vorige vr Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? H&M Group implementeert verschillende maatregelen te realiseren leefbaar loon betalingen in haar toeleverende fabrieken, zoals de 'eerlijk loon methode' – waarvoor ongeveer 40% van het productievolume 2017. Echter, of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen duidelijk opgegeven (zie link, pagina 64). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? H&M Group rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron