Rank a Brand

Hoe duurzaam is Gap?

Gap & duurzaam


Gap
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Gap heeft het D-label behaald. Gap heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Gap Inc.
Hoofdkantoor: San Fransisco, CA, USA
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Gap Inc., Bags, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Gap?

Gap Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Gap Inc. (merkeigenaar van Gap) implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 97-103). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Gap Inc. heeft zijn klimaatvoetafdruk (Scope 1 & 2) verlaagd van 505.536 ton CO2e in 2015 naar 447.549 ton CO2e in FY2016/17. Dit is een daling van ongeveer 11,5%. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Gap Inc. geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Gap Inc. communiceert geen duidelijk hernieuwbare-energiebeleid. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Gap Inc. heeft de doelstelling om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de eigen bedrijfsvoering in 2020 met 50% te laten afnemen ten opzichte van 2015 (zie link, pagina 98). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Gap Inc. communiceert geen duidelijk beleid voor het terugdringen van broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Gap Inc. (merkeigenaar van Gap) communiceert geen concrete resultaten over het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen, zoals biologisch katoen of gerecycled polyester. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Gap Inc. is door middel van zijn partnerschap in het 'ZDHC 2020'-programma, een samenwerkingsverband van de kledingindustrie, bezig om tegen 2020 alle schadelijke chemicaliën uit zijn productieketen te hebben geëlimineerd (zie link, vorige vraag, pagina 107). Volgens Greenpeace behoort Gap echter tot de groep merken in de categorie 'Toxic addicts'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Gap Inc. maakt niet bekend of tenminste 3 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals chloorfenol of BFR's, al volledig zijn geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Gap Inc. meldt beleid om milieuvervuiling te beperken, zoals het ondertekenen van het ZDHC, maar het merk beschrijft geen concrete prestaties. Het merk is daarom niet duidelijk over de schaal en gevolgen van dit beleid. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Gap Inc. rapporteert niet of er een plan is om PVC af te schaffen in zijn producten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Gap Inc. meldt niet of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Gap Inc. rapporteert niet over de jaarlijkse resultaten van zijn consumentenverpakkingsbeleid. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Gap Inc. hanteert diverse maatregelen om zijn afvalvoetafdruk te verkleinen. Er wordt echter alleen een concrete, geaggregeerde afvalvoetafdruk gecommuniceerd van de bedrijfsvoering in de VS (291.043 ton in 2014). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Gap voerde een campagne met de naam 'Recycle Your Blues'. Het is echter onduidelijk of de bijbehorende acties nog steeds geïmplementeerd worden (zie link, pagina 22). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Gap Inc (merk eigenaar van Gap) is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI), maar heeft zijn eigen leverancier gedragscode (CoVC). In deze CoVC, alle normen worden genoemd (zie link, bladzijde 13-35). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Nee, de maximale toegestane arbeidstijd zijn minder dan 60 uur (onduidelijk of 12 uur overwerk hier opgenomen worden) of wat is toegestaan door het nationale recht; 3. Nee, met vermelding van minimum en industrie loon fabrieken worden alleen aangemoedigd tot betaling van leefloon (zie link, bladzijde 13-27). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 20 & 21). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Gap Inc heeft aangekondigd een verbod op zandstralen (zie link, bladzijde 17). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Kloof Inc. publiceert een lijst van de fabriek, effectief tegen maart 2017. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? GAP Inc is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Gap Inc is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Gap Inc implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar directe leveranciers binnen haar programma "P.A.C.E.". Maar resultaten zoals de lonen stegen of daalden, werktijden zijn nog niet gerapporteerd (zie link, pagina 87-92). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2014, 99,6% van Gap Inc's toeleverende fabrieken werden gecontroleerd op kleding fabrikant niveau. Maar, Gap Inc rapporteert niet publiekelijk uitgebreide resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 46-61). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? 12,2% van alle leveranciers bereikt Gap Inc's hoogste classificatie op het gebied van de naleving. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume kan worden beschouwd als klacht tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij (zie link, bladzijde 49). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Gap Inc biedt geen concrete informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Gap Inc implementeert maatregelen in de fase van de productie fabric, zoals tegen Sumangali regelingen in Indiase stof molens. Maar, Gap Inc nog rapporteert niet uitvoerig op de resultaten of de resultaten van haar respectieve maatregelen (zie link, bladzijde 29-31). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron