Rank a Brand

Hoe duurzaam is Esprit?

Esprit & duurzaam


Esprit
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Esprit heeft het D-label behaald. Esprit is daarmee volgens ons redelijk op weg, maar het kan nog beter. Esprit heeft de meeste punten behaald door het lidmaatschap aan de Business Social Compliance Initiative (BSCI). Bovendien heeft het merk zandstralen en het gebruik van PVC verboden in het productieproces en heeft het de Detox Commitment van Greenpeace ondertekend. Esprit kan een hogere score behalen door meer transparant te zijn over de gehele CO2-voetafdruk en het gebruik van gerecyclede en biologische materialen.

Merkhouder: Esprit Holdings
Hoofdkantoor: Ratingen, Germany
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Esprit?

Esprit Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Esprit implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 36-39). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Esprit publiceert geen totale jaarlijkse klimaatvoetafdruk van de eigen bedrijfsvoering, maar doet dit slechts voor een aantal vestigingen. Het is dus niet duidelijk of de gehanteerde maatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een vermindering van de totale jaarlijkse broeikasgasuitstoot (zie link, pagina 36). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Esprit geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar (zie link, pagina 36-39). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Esprit geeft geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor zijn bedrijfsvoering (zie link, pagina 36-39). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Esprit verstrekt helemaal geen informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering (zie link, pagina 20). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Esprit communiceert geen duidelijk beleid voor het terugdringen van broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering (zie link, pagina 36-39). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Esprit communiceert geen concrete resultaten over het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen, zoals biologisch katoen of gerecyclede materialen (zie link, pagina 9, 22 & 23). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Esprit hanteert maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken. Volgens Greenpeace zit Esprit in dit verband echter in de categorie 'Faux-Pas'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Esprit meldt dat fluorkoolwaterstoffen (PFK's) per december 2014 succesvol uit alle producten zijn verwijderd (zie link, pagina 34). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Esprit heeft het gebruik van PFK's in zijn kledingproductie verboden. Esprit meldt echter niet of minstens drie typen vervuilende chemicaliën, zoals azo-kleurstoffen of ftalaten, helemaal uit de productieketen zijn geëlimineerd. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Esprit rapporteert in zijn Product Restricted Substances List een beleid om het gebruik van chroom III / VI te beperken, maar geeft geen duidelijke informatie over wat zij doen om milieuvervuiling door chroom en andere schadelijke chemicaliën te vermijden bij het looien van leer. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Esprit meldt dat het gebruik van PVC volgens de Restricted Substances List niet is toegestaan in zijn producten (zie link, pagina 14). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Esprit communiceert niet openlijk of er beleid is om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Esprit implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren, maar maakt geen jaarlijkse resultaten van zijn consumentenverpakkingsbeleid bekend (zie link, pagina 20 & 28). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Esprit hanteert diverse maatregelen om de milieu-impact van zijn afval te minimaliseren. Concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot de afvalvoetafdruk worden echter niet bekendgemaakt (zie link, pagina 40). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Esprit rapporteert niet duidelijk of het terugbrengen of hergebruik van kleding momenteel wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Esprit Code of Conduct (zie link, bladzijde 8-15). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, de maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, loon betalingen worden volstaan met de bevrediging van basisbehoeften en bepaalde discretionaire inkomen voor werknemers en gezinnen (zie link, pagina 12-14). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, bladzijde 10). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Esprit heeft geen openbaar uitgegeven dat zandstralen is verbannen uit het merk toeleveringsketens. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Esprit biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers, effectieve door augustus 2017. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Esprit is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) (zie link, pagina 16). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Esprit biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken, zoals een efficiëntere productieprocessen (zie link, pagina 26-34). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Esprit communiceert dat de toeleverende fabrieken worden periodiek gecontroleerd en geeft het %-aandeel gecontroleerd per land door de BSCI, beter werk en de Esprit interne programma audit. Maar, Esprit publiekelijk rapporteert niet duidelijk genoeg resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken (zie link, pagina 26-34). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Esprit implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven echter (zie link, pagina 26-34). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Esprit rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina 26-34). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron